-=-
Menu
Tabele
Profil
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2019-01-12 Edge q2
2018-03-27 Podsumowanie PLQ2 #15!
2018-03-18 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-03-09 KONIEC PLQ2 #15 - PUCHARY
2018-02-27 WIELKI FINAŁ PLQ2 #15
2018-02-23 O historii słów kil ...
2018-02-05 Walka o Wielki Finał!
2018-02-02 Puchar Polski
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #15
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

Mecz: TaC vs tOk
» Podsumowanie « » Opis « » Komentarze « » Nowy komentarz «
Podsumowanie

flaga Total Annihilation Clan vs Team On-Line Killers flaga
Rodzaj:LIGA II
Sędzia:———
Data:———
Wynik:3:0
Fragi:369:274
Mapy:q2dm8, q2dm5, q2dm3
Wyniki:106:97, 99:89, 164:88
Dema:———

Statystyki graczy
flaga Total Annihilation Clan flaga Team On-Line Killers
q2dm8
vacek26:28
G()4t24:25
kreig14:34
brak informacji
q2dm5
brak informacjibrak informacji
q2dm3
brak informacjibrak informacji

Opis
Wczoraj wieczorem zosta? rozegrany bez w?tpienia mecz rundy 2 ligi.

Zagra?y dwa klany z pierwszych dwóch miejsce TaC, zdecydowany faworyt ca?je drugiej ligi, oraz tOk które z kopciuszka sta?o si? klanem gro?nym nawet dla pierwszoligowców.

Mecz rozpocz?? si? od mapy q2dm8, sam start lepszy w wykonaniu TaC, które wynosi ju? na pocz?tku meczu Psa, vackowi udaje si? zebra? cellsy i gdy wydaje si?, ?e TaC zacznie fragowa? zmasowany atak Cleanera, jola i redawa na ... vacka przynosi efekt w postaci zamordowania zwierzaka. Frag za Frag, ?aden z klanów nie potrafi odskoczy? na wi?cej ni? 5 fragów, Stasiek dwoi si? i troi aby nie dopu?ci? tOk na gór? do rg rajluj?c wszystko co si? rusza i jest przeciwnego koloru ni? jego m8s. Vacek i G()AT walcz? z Cleanerem i redawem o powerupy, na 1,5 minuty przed ko?cem wynik remisowy, bardzo dobra ko?cówka sta?ka i goata i TaC wygrywa t? map?.

Gracz mapy: TaC:Stasiek

Druga mapa to q2dm5, pocz?tek dla TaC posiadaj? quada i opanowuj? okolice rg, przez ponad 4 minuty tOk nie potrafi si? zbli?y?, mimo kontrolowania REDa to TaC fraguje wynosz?c kolejne quady, jednym z nich kreig odbija REDa i od tej pory goat dominuje na swojej koronnej pozycji. Skuteczniejszy ataki na okolice walca Jola pozwalaj?c w ko?cu zdoby? quada i wynie?? zbli?aj?c jego team do upragnionego remisu, nadal nie podzielnie nad redem panuje goat, stasiek i vacek dwoj? si? i troj? na walcu, a zmasowane ataki tOk przynosz? efekt, w postaci quadów. Mniej wi?cej w po?owie meczu Jolowi udaj? si? odbi? walec i sam w pojedynk? go broni. Z biegiem czasu dwójka graczy TaC odpowiedzialnych za t? cze?? mapy morduje gda?szczanina i robi swoje ju? do ko?ca meczu skutecznie utrudniaj?c rozwini?cie skrzyde? tOk. Pomimo zdecydowanie wi?kszej kontroli mapy, TaC wygrywa tutaj tylko 10 fragami...

Gracz mapy: tOk:Jol

Ostatnia mapa to q2dm3, tutaj ju? si?y witalne chyba opu?ci?y tOk, ale ping redawa sta? si? tak nie zno?ny, ?e straci? on nerwy aby nawi?za? wyrównana walk? z [Tackami].Stasiek i Kreig usadawiaj? si? we dwóch na rg, bardziej ofensywnie gra kreig co ma odzwierciedlenie we fragach, tOk nie mo?e nic zrobi? z t? cz??ci? mapy, po drugiej stronie G()At stara si? utrzyma? ssg jednak wi?ksze skupisko graczy tOk w tej cz??ci mapy, powoduje, ?e to zadanie dla niego jest prawie , ?e nie wykonalne, jednak 3 penty dla TaC i zdecydowan? wi?kszo?? quadów wynik nie mo?e by? jak wygrana TaC.

Gracz mapy:TaC:Kreig

Graczem meczu zostaje TaC:Stasiek

Takich meczy, spokojnych pe?nych walki i braku zawi?ci brak od dawna, zarówno w pierwszej lidze jak i ni?szych, wida? graj?c najwa?niejsze mecze mo?na tak?e gra? fair, aby w drugiej rundzie by?o wi?cej takich meczy. Oba klany pokaza?y, ?e to nie przypadek , ?e s? na szczycie tabeli, igraj?c tak dalej powinny mi?dzy sob? rozstrzygn?? spraw? pierwszego miejsca w lidze. GG

screenscreenscreen
Komentarze

Jeszcze brak komentarzy.

Nowy komentarz
Musisz być zarejestrowany/zalogowany, żeby cokolwiek dodać. Rejestracja
^^^
0.044
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl