-=-
Menu
Tabele
Profil
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2019-01-12 Edge q2
2018-03-27 Podsumowanie PLQ2 #15!
2018-03-18 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-03-09 KONIEC PLQ2 #15 - PUCHARY
2018-02-27 WIELKI FINAŁ PLQ2 #15
2018-02-23 O historii słów kil ...
2018-02-05 Walka o Wielki Finał!
2018-02-02 Puchar Polski
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #15
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

Mecz: aK vs v3
» Podsumowanie « » Opis « » Komentarze « » Nowy komentarz «
Podsumowanie

flaga Armia Krajowa vs Veni Vidi Vici flaga
Rodzaj:I Liga
Sędzia:flaga danka
Data:2008-09-30 21:00
Wynik:0:3
Fragi:329:418
Mapy:q2dm5, q2dm7, q2dm8
Wyniki:73:106, 151:197, 105:115
Dema:

Statystyki graczy
flaga Armia Krajowa flaga Veni Vidi Vici
q2dm5
KK22:19
neveride21:35
doddy17:42
onimusha13:27
zotter21:17
pepek30:28
fiz23:24
q2dm7
doddy47:47
neveride38:61
onimusha36:58
KK30:47
pepek52:29
fiz61:46
piecia49:41
zotter35:59
q2dm8
neveride30:24
Stasiek27:38
doddy24:29
onimusha24:34
fiz33:21
pepek37:29
piecia31:32

Opis
No wi?c tegoroczna Plq2 zosta?a na dobre otwarta! Pierwszym meczem, który zainaugurowa? rogrywki, by?o spotkanie ak z v3. Wiele osób czeka?o na mecz Armii Krajowej, która powraca do nas po 2- letniej przerwie. V3 ma przed sob? ci??kie zadanie; w ubieg?ym sezonie stan??o bardzo wysoko w czo?ówce, zajmuj?c drugie miejsce w Plq2, w tym roku, ?eby si? obroni?, b?dzie musia?o stoczy? kilka ci??kich pojedynków co mo?e by? trudne o tyle, o ile ze sk?adu pot??nego klanu znikn?li Fiziek oraz Cs3. Czy to si? oka?e jak?? powa?n? strat? dla tego klanu? No zobaczymy w najbli?szych tygodniach:)
A jak wygl?daj? szeregi ak? No niby tak samo jak przed dwoma laty, ale.. no w?a?nie ALE! Jaki? okropny klan (nie wiem, nie znam:D) podw?dzi? im quadera i to mo?e mie? znaczny wp?yw na ich gr?, to troch? jak zabawa w brakuj?ce ogniwo, które jednak ewidentnie doskwiera (tak tak, czekamy Marek, wierzymy, ze si? rozkr?cisz!). Stasiu, z okazji Dnia Ch?opca, zosta? wyrwany na wieczór, dzi?ki czemu móg? zagra? tylko 1 map?, oto co kaza? przekaza? dzi? dopo?udnia:

<Stasiek> "Wielkia ogromna strata dla aK jest brak super plejera staska ktory by rozpizgal wszystkich"

A jak w rzeczywisto?ci to wygl?da?o?

Rozpocz?li?my od deem5

Generalnie to ma?o widzia?am z tej mapy, umkn?? mi pocz?tek, poniewa? walczyli?my z popsutym mikrofonem RULA z biedronki (pozdro!), ale kilka wniosków narzucaj?cych si? z tego co widzia?am mog? tutaj zawrze?:)
Na pewno na samym walcu bardziej sk?adnie prezentowa?a si? gra v3, w szczególno?ci niejakiego v3.Pio, który jest najnowszym nabytkiem tego? klanu. Sta? spokojnie z rg i trafia? troch? cz?sto enemy, co da?o w efekcie dobry wynik fragowy! Sprawa quada ju? si? troch? komplikowa?a, bo ak wie dobrze, ?e istnieje i nawet gdzie on istnieje, wobec czego starali si? jak mogli tam dociera? na czas, cz?sto z pozytywnym efektem wyniesienia, b?d? zbicia go. Drugim, wa?nym o?rodkiem na tej?e mapie jest RA, które czasami odbijane, jednak przez wi?cej czasu by?o w r?kach v3. Pocz?tek meczu, którego nie widzia?am, musia? nale?e? do v3, poniewa? jak ju? spojrza?am na wynik, to zdobyta by?a spora, jak na t? map?, przewaga. Oko?o po?owy mapy ak dosta?o ol?nienia i zacz??o dobiera? si? coraz ?mielej do enemy ale tylko przez chwilk? niestety, z czasem v3 powiedzia?o BASTA i tyle z odrabiania, w zwi?zku z czym pierwsz? map? zapisujemy na konto V3!

Gracz mapy to wspomniany PIO

Czas na deem7
Tutaj ju? widzia?am troszk? wi?cej musz? przyzna?:D O ile jestem fank? gry Doddy-ego na tej mapie, o tyle Jego gr? obsowa?am najwi?cej. Pocz?tek mapy to wyrównana gra z lekkim wskazaniem na v3 przy wyniku. Wspomniany Doddy toczy? boje z Zotterem o rl i nie mia? wcale takiego ?atwego ?ywota Wam powiem! Ale generalnie wyszed? obronn? r?k?:) Walka na ssg za to ze wskazaniem na v3, niestety nevermind zosta? lekko pogoniony przez panuj?cego tam pepka ?o?nierza, który w?a?nie ko?czy ZSW i wraca powoli mia?d?y?!:D No ale jak wiemy, nevermind jest bardzo dobry.. o ile gra na dm1:P Chocia? sumiennie si? uczy ju? od jakiego? czasu, najpierw motylkowa? w ds, teraz ch?opacy z ak go porozstawiaj? i b?dzie dobrze! Marek aka kucharz wraz z KK ?cierali si? z Pimpem i Pieci? o ra i tutaj walka by?a najbardziej zaci?ta! Najlepiej moim zdaniem obroni? si? tam niejaki Pimp aka ?ukasz, za co wyró?nimy go na ko?cu:P Sama mapa do czasu oscylowa?a wokó? remisu, natomiast z czasem machina v3 si? rozkr?ca?a zwi?kszaj?c przewag?, w drugiej po?owie mapy ak na moment si? przebudzi?o ale.. no nie wystarczy?o si? na v3 tak wi?c kolejny punkt w?druje na ich konto!

Gracz tej mapy to pimp

No i czas na ostatni? map?, to znaczy deem8
I wiecie co?! Na t? map? wróci? Stasiek ale czy to co? da?o? no najmniejsz? strat? fragów:D No ale od pocz?tku! Je?li chodzi o PSA, to pierwszy zosta? z?apany przez Pio, ale szybko zosta? zniwelowany:P Kolejne Psy pojawia?y si? do?? cz?sto, ale te? do?? szybko gin??y. Najd?u?ej ze wszystkich graczy PSA utrzyma? Pimp, co pozwoli?o przez d?ugi czas v3 dotrzymywa? kroku Akowcom, w chwili, kiedy to w?a?nie ak mia?o przewag? na mapie. Drug? osob? do?? d?ugo posiadaj?c? Psa jest Neveride a pó?niej Doddy. Generalnie bardzo wyrównana mapa, z ak znów najbardziej podoba?a mi si? gra Doddy-iego, który pracowa? w pocie czo?a i ubija? enemy wynosz?cych cenne skarby z ukrytego miejsca! Ze strony v3 t? rol?, te? ca?kiem dobrze, zaj?? si? wspominany ju? dzi? pepek! Sytuacja u góry mapy nie by?a oczywista w ?adnym momencie, co z tego, ?e mo?na by?o zauwa?y? np 3 graczy z ak przy rg, skoro za minut? mog?o nie by? po nich tam ?ladu i rz?dzili gracze v3. Generalnie tylko pewien okres gry (jakie? 4 minuty) klanu v3 pozwoli?y im na zgromadzenie takiej przewagi, ?e ak, pomimo usilnych stara?, zbierania Psów, nie mia?o ju? szansy na dogonienie przeciwnika, dzi?ki czemu przegrywaj? ostatecznie map? 10 fragami. I co STASIEK? ?YSO CI?!:D

Gracz mapy Pimp - jak wspomnia?am- dzi?ki jego grze w pewnej chwili, v3 nie straci?o ca?kowicie mapy, co owocowa?o pó?niej w utrzymaniu stanu remisowego, w dalszej cz??ci zdobyciu przewagi.
Na ogromn? pochwa?? zas?uguje równie? gra Doddy-ego.

Graczem najrówniej graj?cym moim zdaniem jest PIMP i dlatego Jego mianuj? na gracza meczu! GL

screenscreenscreen
Komentarze

P1mp
avatar
2008-09-28 20:53 
Bede obecny emo
piecia
avatar
2008-09-29 08:13 
o nie... emo
P1mp
avatar
2008-09-29 11:16 
Skad wiedzialem, ze pierwszy cos napiszesz emo PICZO no !!! nie smiej sie emo
piecia
avatar
2008-09-29 17:47 
nie smieje sie !!!! emo

a skad wiedziales ze pierwszy napisze emo
THP
avatar
2008-09-30 13:38 
no to zaczynamy emo powodzenia wszystkim emo
gt7
avatar
2008-09-30 16:51 
powodzenia i hf dla obu druzyn!! czekam na demka emo
piecia
avatar
2008-09-30 22:24 
gg
P!o
avatar
2008-09-30 22:24 
gg
zotter
avatar
2008-09-30 22:33 
meczu nie mozna bylo przegrac skoro pimp gral dla swietlany emo
P1mp
avatar
2008-09-30 22:36 
Nono emo zle napisales SVIETLANY emo GG
LEFTY
avatar
2008-09-30 23:10 
nevermind emo
sonic
avatar
2008-09-30 23:20 
no i juz pierwszy typer skopany emo
KAZ
avatar
2008-09-30 23:23 
Co sie stalo sie ?
-Ag3-
avatar
2008-09-30 23:36 
oO
KuBi
avatar
2008-09-30 23:48 
Good Game !! emo
danka
avatar
2008-10-01 00:40 
tylko czytać to z przymrużeniem oka proszęemo
LEFTY
avatar
2008-10-01 00:44 
raport miodzio!

a pimp gral inaczej niz dawny_pimp - widac cos mu dobrze sluzy.

gg

Czekoladowy
avatar
2008-10-01 06:44 
GG spodziewalem sie ze ak jedna mape urwie emo
eon
avatar
2008-10-01 07:13 
typer mi spaprali i znowu kupon do wywalenia :/ GG fal czy !
piecia
avatar
2008-10-01 08:04 
mowilem 0:3 : D eon emo
onimusha
avatar
2008-10-01 08:58 
gg.
gl.
gj raport.


Edytowany: 2008-10-01 09:10
fiziek
avatar
2008-10-01 10:23 
brawo chlopaki o to chodzilo ;] vibez ! emo gg aK
Awgan
avatar
2008-10-01 11:12 
w sumie obstawialem na 1:2 emo ale gg :]
Vheskech
avatar
2008-10-01 12:51 
GG chłopaki
Mychal
avatar
2008-10-01 13:28 
widze ze w typerze wszyscy trafili wynik ;d
piecia
avatar
2008-10-01 18:16 
p1mpus zrobil swoje emo emo
abc
avatar
2008-10-01 19:39 
i chuj strzelil typer emo

P1mp
avatar
2008-10-01 19:47 
A tak naprawde najwiecej dobra dla v3 zrobil pepek, a ja dostalem gracza meczu na pocieszenie, zeby piczka byla smutna emo
piecia
avatar
2008-10-01 19:57 
o nie, jestem smutny emo

emo
aDi^^
avatar
2008-10-01 23:43 
GG
KAZ
avatar
2008-10-02 00:50 
No prosze i nawet raporta napisali szkoda ze nie w meczu kolejki mtg vs wd emo GW .
pepek
avatar
2008-10-02 07:09 
Ja jebie Pimp czemu ściemniasz
!n53kT
avatar
2008-10-02 18:24 
GG emo hehe pimp jak bedziesz tak dalej gral to z wygranej jeszcze za bilet Ci wroca :] emo
1o1
avatar
2008-10-03 00:12 
emo

Edytowany: 2008-10-04 20:40

Nowy komentarz
Musisz być zarejestrowany/zalogowany, żeby cokolwiek dodać. Rejestracja
^^^
1.399
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl