-=-
Menu
Tabele
Profil
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2019-01-12 Edge q2
2018-03-27 Podsumowanie PLQ2 #15!
2018-03-18 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-03-09 KONIEC PLQ2 #15 - PUCHARY
2018-02-27 WIELKI FINAŁ PLQ2 #15
2018-02-23 O historii słów kil ...
2018-02-05 Walka o Wielki Finał!
2018-02-02 Puchar Polski
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #15
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

Mecz: 3c vs tOk
» Podsumowanie « » Opis « » Komentarze « » Nowy komentarz «
Podsumowanie

flaga 31337clan vs Team On-Line Killers flaga
Rodzaj:Runda 4
Sędzia:———
Data:———
Wynik:2:0
Fragi:265:249
Mapy:q2dm3, q2dm6
Wyniki:139:134, 126:115
Dema:———

Opis
3c wzielo wc..
=================
The Frag Pipe
wybór 31337clan
Bardzo dobry pocz?tek w wykonaniu 3c. Pierwszy quad trafia w r?ce ace'a, który nie nacieszy? si? zbyt d?ugi powerupem, gdy? zosta? 'zdj?ty' przez marblora. Drugi powerup w r?kach lukaha, który w podskokach pogna? do rejla, gdzie zrobi? porz?dek i przej?? pozycje. Mog?oby si? wydawa?, ?e gdy rail jest w r?kach 3c to quad musi by? w posiadaniu toków. W czasie gdy lukah niszczy? na rejlu, na quadzie toczy?a si? walka pomi?dzy feeblem a bogim. Oboje chcieli koniecznie wynie?? powerupa aby natrzaska? kilka, jak?e cennych, fragów. Chwil? po tym jak ace zaszala? z drugim pentem, toki przejmuj? kontrol? nad rejlem, który by? skutecznie bunkrowany przez graczy 3c. Po 10 minutach, przewaga 3c wynosi 28fragów i przewaga ta utrzymywa?a si? do 15. minuty, wtedy to toki rozpocz??y pogo? za fragami. Dzi?ki dobrym quadrunom bogiego i marlbora, w dwie minuty przewaga 3c stopnia?a z 25 do 10 fragów... Ostatnia akcja toków i mapa konczy si? wynikiem 139:134 na korzy?? 3c.
gracz mapy: Feeble
The Lava Tomb
wybór Team On-line Killers
[21:44] <@feeble"> krotko i zwiezle
[21:44] <@feeble"> ace zjebal dm6
:D
Teraz na powaznie. Mecz rozpoczyna si? do?? nieszcz??liwie dla toków. Co prawda pierwszy quad jest w r?kach marlbora, ale w kilka sekund podsy?a sobie rakietke pod dup? i rozpoczyna mecz z wynikiem -1 :p. Na pocz?tku spotkania roller i red armor pod kontrol? lukaha, który atakowany jest przez bogiego z jego powerupem. Jednak nast?pne k?ady w wi?kszo?ci bierze feeble, który podbija przewage fragow? nad tokami. Po pi?ciu minutach wynik to 13:47. Na ircu, ludzie widz?c wynik, który podaje scorebot s? bardzo zaskoczeni :o. My?leli, ?e toki poradz? sobie z 3c - a tu taka niespodzianka.
Jedyn? pozycj? jaka jest w r?kach kogo? z tok jest BFG, które zdominowane jest przez sila. Jak po meczu powiedzial ace, bfg by?o to miejsce gdzie toki zbierali si?, szykowali i przeprowadzali zmasowane ataki na rollera. Nie wiele to jednak da?o - po 10 minutach meczu 3c wygrywa ró?nic? 34 fragów. Jednak od 13. minuty toki wzi??y si? do roboty. Dzi?ki kilku dobrym quadrunom bogiego, przewaga 3c bardzo szybko topnieje. Marlboro w ko?cu gra? lepiej na rollerze/ra, co skutkuje. Dzi?ki dobrej grze ca?ego zespo?u, toki nabijaj? ponad 30 fragów w ci?gu dwóch minut i wychodz? na pierwsze w tym meczu prowadzenie - 90:84.
3 minuty do ko?ca - remis 99:99. Dwie minuty pó?niej toki prowadz? 'a??' pi?cioma fragami. Ostatni quad w r?kach 3c (feeble) - czyli sytuacja mo?e si? zmieni?. I tak te? si? dzieje - w bardzo krótkim czasie feeble nabija ko?o 10 fragów. Jego koledzy z dru?yny dorzucaj? jeszcze kilka i ko?cowy wynik na mapie to 126:115.
gracz mapy: Feeble
gracz meczu: FeeblePodsumowanie
Banda 3c mia?a wreszcie szans? zrewan?owa? si? tokom za pora?k? w finale czwartej edycji euroq2l, w której polegli 3:1. Gracze 3c wykorzystali t? szans? i wygrali z kilersami 2:0, co prawda niezbyt du?? ró?nic? fragów, ale liczba fragów si? nie liczy - liczy si? wynik w mapach.
Tok zagra?o dzisiaj co najmniej dziwnie, na pocz?tku obu map dostawali porz?dnie, aby w po?owie meczu si? przebudzi? i zacz?? goni? 31337sów. Na dm3 byli blisko ale zabrak?o czasu, na dm6 byli jeszcze bli?ej bo wygrywali pod koniec kilkoma fragami, ale na ostatnie 30 sekund szcz??cie si? od nich odwróci?o i po raz drugi przegrali.
Jeden z naj?adniejszych meczy jakie kiedykolwiek s?dziowa?em/gra?em/ogl?da?em. Wiele ciekawych akcji, powroty toków (, super taje taktyki :>)...
Na szcz??cie nie by?o ?adnych niepotrzebnych holdów, disconnectów i podobnych przygód...

Komentarze

Jeszcze brak komentarzy.

Nowy komentarz
Musisz być zarejestrowany/zalogowany, żeby cokolwiek dodać. Rejestracja
^^^
0.063
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl