-=-
Menu
Tabele
Profil
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2019-01-12 Edge q2
2018-03-27 Podsumowanie PLQ2 #15!
2018-03-18 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-03-09 KONIEC PLQ2 #15 - PUCHARY
2018-02-27 WIELKI FINAŁ PLQ2 #15
2018-02-23 O historii słów kil ...
2018-02-05 Walka o Wielki Finał!
2018-02-02 Puchar Polski
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #15
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

Mecz: 3M vs tOk
» Podsumowanie « » Opis « » Komentarze « » Nowy komentarz «
Podsumowanie

flaga Elite Mates vs Team On-Line Killers flaga
Rodzaj:LIGA I
Sędzia:———
Data:———
Wynik:2:1
Fragi:500:343
Mapy:q2dm1, q2dm3, q2dm7
Wyniki:150:71, 171:84, 179:188
Dema:———

Statystyki graczy
flaga Elite Mates flaga Team On-Line Killers
q2dm1
Cleaner47:12
Ibogine37:20
vacek25:19
brak informacji
q2dm3
Ibogine46:31
vacek36:33
Cleaner34:28
Kabal11:58
q2dm7
Ibogine46:46
Cleaner44:59
vacek32:55
Kabal50:39

Opis
Mecz z gatunku tych, gdzie admini raczej nie maj? du?o do roboty,a mog? by? zadowoleni bo jako wybrani mog? sobie live ogl?dn?? dobry mecz jakim niew?tpliwie to spotkanie by?o. Behold ! 3M vs tOk .

Po krótkiej naradzie na IRCu, teamy zdecydowa?y si? rozegra? swoje spotkanie na Viperze. Jeszcze chwilka czekania na zebranie swoich teamów i mogli?my zacz?? kolejny pierwszoligowy mecz w PLQ2.

Pocz?tek DM1 u?o?y? si? po my?li 3M, Ibo dorwa? si? do RG, a reszta teamu opanowa?a pokój. Przez pierwsze pare minut ci??ko by?o tOkom wydrze? cho?by wi?cej ni? tylko pare fragów, nie mówi?c o przej?ciu kontroli nad map?. Dobr? partie rozegra? cleaner, który pomimo problemów z myszk? i lagiem (time na DM1 by? wo?any kilkukrotnie) dawa? sobie jak najbardziej rade.Bywa?y momenty kiedy tOk potrafi?o przej?? fragmentarycznie mapke, ale nigdy nie uda?o im si? zepchn?? przeciwników do (dos?ownie i w przeno?ni) podziemia. Kiedy mecz zbli?a? si? ku ko?cowi, 3m da?o jeszcze pokaz railowania i przewaga która by?a i tak ju? spora, uleg?a dodatkowemu powi?kszeniu.
Graczem mapki zostaje cleaner, któremu pomimo przeciwno?ci technicznych, uda?o sie ugra? najlepsze statsy, a jak to sam Mon-Soon twierdzi? - najlepszego gracza powinno cechowa? najlepsze effi ;)

Po chwili czekania mogli?my przej?? do DM3, gdzie wszyscy chyba byli ciekawi jak roz?o?? si? na wynik umi?jetno?ci poszczególnych graczy w kontrolowaniu powerupów oraz RG.
W miejsce Brta wskakuje Kabal i mo?emy zaczyna? drug? mapk?.
Tak wa?ny pocz?tek ponownie nale?a? ca?kowicie do 3M - pierwszy pent oraz quad pow?drowa? w ich r?ce, a cleaner i ibo zrobili z nich dobry u?ytek, pozwalaj?c tym samym swoim kolegom na opanowanie od startu strategicznych punktów. tOk stara?o sie jak mog?o, ale ich przeciwnicy za nic nie zamierzali odda? ani quada ani RG, w rezultacie na jednego fraga tOków przypada?y 3 fragi 3M. Quad sporadycznie wpada? w r?c? inne niz Ibogine'a, który razem z dobrze operuj?cym RG Cs3'm sia? na mapie zniszczenie.
Graczem mapy zostaje Cs3 za rozwa?n? i co najwa?niejsze efektywn? gr?.

Nadszed? czas na DM7, gdzie (raczej nie jedyny) liczy?em na niespodziank? ze strony tOk. Mapa sprzyja oczywi?cie przypadkowi, jednak nie mo?na odmówic graczom tego ?e wiedz? jak maksymalnie mo?na wycisn?? z tej mapki ka?dy nabój. Przez ca?y czas gry wynik oscylowa? w okolicach remisu, czasem jedna strona osi?ga?a kilkufragow? przewag? - w zale?no?ci od tego komu uda?o si? w danym momencie przej?? kontrol? nad RL i RA. Z obu stron byli poszkodowani - Cleanera myszka stwierdzi?a ?e po co ma dzia?a? dalej, a Kabalowi ping równie? niezbyt pomaga? (ju? od DM3 by?y problemy z tym). Nic jednak nie zapowiada?o a? tak wielkiej dramaturgii,szczególnie i? na 2 minuty przed ko?cem tOkom uda?o si? osi?gn?? 15 fragow? przewag?! Jednak 3M potrafili si? spi?? i dos?ownie w ostatnich sekundach rzutem na ta?m? doprowadzili do remisu i pierwszej w tych rozgrywkach PLQ2 dogrywki. Po minucie wynik dalej by? remisowy. Dopiero na 2 minuty przed ko?cem tOk odskakuje ponownie na kilkana?cie fragów i tym razem ju? nie pozwala na zniwelowanie tej ró?nicy.
Graczem tej ekscytuj?cej mapki zostaje Jol za to ?e ogl?daj?c mecz z jego pova nie mo?na by?o si? nudzi? nawet na sekunde - 65 fragów i 64 ?mierci robi? swoje. GG !

Gratulacje dla ekipy wygranej, oraz dla przegranych, którzy nie za?amali si? nawet kiedy zwyci?stwo na ostatniej mapie wyda?o ju? wymskn?? im si? na dobre z r?k. Jak przysta?o na pierwszoligowy klan, pozbierali si? psychicznie bardzo szybko i my?l?, ?e zas?u?enie uczkn?li jedn? mapk? renomowanemu 3M.
Wybór gracza meczu jest o tyle trudny i? w ka?dej mapce wykazywa? si? kto inny. Jednak przyznam to wyró?nienie Cs3, za równy, wysoki poziom trzymany przez wszystkie trzy mapy.
Dzi?kuj? wszystkim za dobr? gr? i mi?? atmosfer?, oby wi?cej takich meczy.

screenscreenscreen
Komentarze

Jeszcze brak komentarzy.

Nowy komentarz
Musisz być zarejestrowany/zalogowany, żeby cokolwiek dodać. Rejestracja
^^^
0.083
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl