-=-
Menu
Tabele
Profil
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2019-01-12 Edge q2
2018-03-27 Podsumowanie PLQ2 #15!
2018-03-18 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-03-09 KONIEC PLQ2 #15 - PUCHARY
2018-02-27 WIELKI FINAŁ PLQ2 #15
2018-02-23 O historii słów kil ...
2018-02-05 Walka o Wielki Finał!
2018-02-02 Puchar Polski
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #15
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

Mecz: foV vs tOk
» Podsumowanie « » Opis « » Komentarze « » Nowy komentarz «
Podsumowanie

flaga fanatics of Vodka vs Team On-Line Killers flaga
Rodzaj:LIGA I
Sędzia:———
Data:———
Wynik:0:3
Fragi:180:531
Mapy:q2dm8, q2dm6, q2dm3
Wyniki:82:140, 43:175, 55:216
Dema:———

Statystyki graczy
flaga fanatics of Vodka flaga Team On-Line Killers
q2dm8
Lovaj33:41
sober20:34
aGent8:41
Ivers29:18
q2dm6
Lovaj13:51
sober10:53
aGent9:58
Ivers71:28
Kabal25:8
q2dm3
Lovaj16:66
sober14:50
aGent7:77
Ivers60:21
Kabal59:22

Opis
Q2dm8: Pierwszy powerup w r?czkach Autha (ps) a górny rejon mapy w posiadaniu jego kolegów . Czy?by mia?a si? zacz?? rze? ? Hmm ... Wr?cz przeciwnie wynik utrzymywa? si? remisowy . Kolejne powerupy l?duj? znowu w r?czkach Autha , który nie robi? z nich ?adnego po?ytku ... Gracze fov trzymali dzielnie hb area oraz zacz?li si? bawi? bfg z którego raz po raz k?sali graczy tok . Auth (z rg) wda? si? w pojedynek z pojedynczym ss (Luka) , który mog? przegra? ale z pomoc? pospieszy? mu kolega z klanu i uratowa? mu ps"a (zosta?o mu 5hp z 160+ps) ... lecz chwile pó?niej i tak ginie z nim . Fov przej??o gór? mapy na której szala? Lovaj . Niestety w pojedynk? nie da si? wygra? meczu wi?c poleg? a nast?pne powerupy zbierali nadal gracze Tok (czy?by Fov zapomnia?o gdzie one si? znajduj? ?) ... Auth , który zebra? nast?pnego ps"a tym razem odda? go koledze . Tym szcz??liwcem by? Marlboro (zgin?? 5 sekund pó?niej) . 6 minut za nami i mamy remis nadal (30-30) . Nast?pny ps równie? zebrany przez graczy Tok (Auth) . Uzbrojony w maszingana szybko zaliczy? gleb? . Dziwi?o mnie to jak gracze posiadaj?cy powery i wi?kszo?? mapy nie potrafili zdoby? jakiej? zdecydowanej przewagi ... ba , ma?o tego nawet przegrywali miejscami . Ca?? gr? tok utrzymywa? Jol , który mia? ponad po?ow? fragów ca?ej dru?yny ... a co z reszt? ? Mo?e nie byli jeszcze dostatecznie rozgrzani . I te s?owa si? sprawdzi?y z czasem pozostali zacz?li fragowa? przeciwników . Kryzys fov nast?pi? oko?o 8 minuty . Od tego momentu na mapie istnia?a praktycznie ju? tylko jedna dru?yna . Powery tak jak przez ca?y mecz zbierali tylko gracze tok a przeciwnicy stracili zapa? , który mieli na pierwszej cz??ci mapy . Nic si? praktycznie nie zmieni?o do ko?ca mapy . Fov atakami (na pa?e) nic nie zdzia?ali . Wynik ko?cowy 140-82 dla tok .

Gracz mapy: fov.Lovaj


Q2dm6: 3,2,1... Niech masakra fov si? zacznie (tak mo?na zatytu?owa? t? map?) . Ju? przy pierwszym quadzie by?o wida? , kto wygra . Do quada wskakiwali dwaj gracze fov oraz Auth . Wynik ? Auth ubiega przeciwników (zderzyli si? jak spadali do q i wpadli do lawy....) i zaczyna rze?nie . Reszta pozycji (rg , bfg) by?a ju? w r?kach tok . Na os?od? pocz?tkowo fov mia?o rl/cg ale to zmieni?o si? przy nast?pnym quadzie w którym czeka?o ju? 3 graczy fov . Do q wpada Auth , który zbiera go (LOL) i ginie od rejla Jola ... i to chyba tyle je?eli chodzi o akcenty istnienia fov na mapie . Jednym s?owem mo?na nazwa? reszt? mapy NUDA . Czasami gracze tok wpadali sobie do lawy ale to i tak niczego nie zmienia?o . Wynik ko?cowy 175-43 dla tok .

Gracz mapy: tok.Auth


Q2dm3: Ba?em si? , ?e ta mapa b?dzie wygl?da?a podobnie jak poprzednia . I s?usznie si? obawia?em tego . Jedynym mocniejszym akcentem graczy fov na tej mapie by?y pocz?tkowe (szcz??liwe) respawny . Quada zbiera Lovaj a penta ma Woda . Wynik podwójnego uderzenia fov :wszystkie pozycje tok oraz ich prowadzenie 5-2 . Alkoholicy starali si? dzielnie trzyma? rl oraz przeszkadzali od czasu do czasu gracz? tok na bunkrze (co im za bardzo nie wychodzi?o) . Podobnie jak na dm6 jedynym urozmaiceniem by?o radosne wpadanie do lawy . I znowu musze u?y? tego s?owa NUDA . Wynik ko?cowy 216-55 dla tok.

Gracz mapy: tok.Auth

Gracz meczu: tok.Jol

Ps. Oby by?o jak najmniej takich jednostronnych pojedynków ...

screenscreenscreen
Komentarze

Jeszcze brak komentarzy.

Nowy komentarz
Musisz być zarejestrowany/zalogowany, żeby cokolwiek dodać. Rejestracja
^^^
1.377
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl