-=-
Menu
Tabele
Profil
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2019-01-12 Edge q2
2018-03-27 Podsumowanie PLQ2 #15!
2018-03-18 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-03-09 KONIEC PLQ2 #15 - PUCHARY
2018-02-27 WIELKI FINAŁ PLQ2 #15
2018-02-23 O historii słów kil ...
2018-02-05 Walka o Wielki Finał!
2018-02-02 Puchar Polski
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #15
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

Mecz: BoD vs tOk
» Podsumowanie « » Opis « » Komentarze « » Nowy komentarz «
Podsumowanie

flaga Brotherhood of Death vs Team On-Line Killers flaga
Rodzaj:LIGA I
Sędzia:———
Data:———
Wynik:3:0
Fragi:398:305
Mapy:q2dm2, q2dm7, q2dm1
Wyniki:102:91, 179:104, 117:110
Dema:———

Statystyki graczy
flaga Brotherhood of Death flaga Team On-Line Killers
q2dm2
myq32:27
R1cky29:19
Bocian26:26
eXecutor15:38
Kabal15:29
q2dm7
eXecutor62:26
R1cky51:21
myq40:45
Bocian26:32
Kabal18:64
q2dm1
R1cky32:24
Bocian31:38
eXecutor30:36
myq24:17
Kabal11:42

Opis
Mecz zacz?? si? z lekkim opó?nieniem.

MAPA Q2DM2


Sk?ad BoD
executor
Ricky
Bocian
Myq

Sk?ad tOk
Marlboro
Jol
Kabal
Sil


Pocz?tek meczu w miar? wyrównany, na Ra usadawia si? Ricky jednak nie za wiele z tego wynika, ani Bocian ani executor nie potrafi? wykorzysta? przewagi pancerza i rg, jedynie swoj? prac? dobrze wykonuje Myq dzielnie walcz?c o ka?dego quada, Bocian w miar? up?ywu czasu oswaja? si? z okolicami rl, a od 5 minuty meczu pozycja pancerza przechodzi z r?k do r?k. ?adnemu z klanów nie udaje si? jej utrzyma? na tyle d?ugo aby skutecznie móc z niej skorzysta?. Oko?o 5 minut przed ko?cem sil'owi udaje si? raz jeszcze przej?c RA i przewaga Bod z 20 fragów topnieje do 10.

Graczem mapy:Jol

MAPA Q2DM7


Sk?ad BoD
executor
Ricky
Bocian
Myq

Sk?ad tOk
Marlboro
Jol
Kabal
Sil


Jedynym pozytywem w grze tOk na tej mapie by?o gra Marlbora, nie dlatego ?e by?a idealna, ale poprawna, reszta graczy nie bardzo potrafi?a si? odnale?? na mapie, a jak ju? to mia?o miejsce (Jol na poz. Ssg/hb) to raz dwa atakowa?o j? dwóch graczy BoD. Bardzo dobrze poczynali sobie bracia Riq i eXe siej?c pop?och i zam?t w okolicach ra, Myq toczy? chaotyczne boje z Marlboro o rl a Bocian... stara? si? poprawi? swój net : )

Gracz mapy:executor

MAPA Q2DM1


Sk?ad BoD
executor
Ricky
Bocian
Myq

Sk?ad tOk
Marlboro
Jol
Kabal
Sil


U graczy tOk od samego pocz?tku by?o wida? determinacj? w grze. Za wszelk? cen? starali si? zmaza? z?y wizerunek z dm7 i wygra? chocia? t? jedn? map?. Pocz?tek obiecuj?cy skutecznie opanowali okolice RG a Marlboro zaj?? sw? strategiczn? pozycj? ... box. Z up?ywem czasu BoD odbi?o pokoik i mapa podzieli?a si? na dwa obozy - rg (tOk) i room(BoD). Przewaga tOk utrzymywa?a si? do oko?o 8 minuty meczu, wtedy to gracze BoD zacz?li skutecznie odrabia? i na prze?omie 3 minut wysun?li si? na 10 fragowe prowadzenie, o przerw? poprosi? kabal, a exe oznajmi?, ?e to ju? koniec zabawy... Faktycznie z pocz?tku te s?owa mog?y si? wykaza? prorocze, ciekawe jednak co czó? exe a 3 minut przed ko?cem gdy Marl z boxa zacz?? railowac wszystko co popadnie a jol z silem odbili wod? i wyszli na 12 fragowe prowadzenie, dopiero na oko?o 1:30 przed ko?cem gracze BoD ockn?li si? z letargu i odrobili strat? oraz wyszli na 5 fragowe prowadzenie którego nie oddali ju? do ko?ca.

Gracz mapy:Marlboro


GRACZ MECZU: KABAL - za chart ducha i sprzyjaj?ce warunki do gry ;]Mecz tak szybko jak si? zacz?? tak szybko si? zako?czy?, szkoda ze Marlboro nie pos?ucha? mojej pro?by, szkoda ?e tOk nie wygra?o ostatniej mapy, wtedy wszystko wygl?da?oby o niebo lepiej i prawdziwiej.


-------------------------------------------------------------
kabala dopadl lag, tOk wzielo w/c
bod nie mialo squadu i wzielo w/c
-------------------------------------------------------------

screenscreenscreen
Komentarze

Jeszcze brak komentarzy.

Nowy komentarz
Musisz być zarejestrowany/zalogowany, żeby cokolwiek dodać. Rejestracja
^^^
0.037
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl