-=-
Menu
Tabele
Profil
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2019-01-12 Edge q2
2018-03-27 Podsumowanie PLQ2 #15!
2018-03-18 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-03-09 KONIEC PLQ2 #15 - PUCHARY
2018-02-27 WIELKI FINAŁ PLQ2 #15
2018-02-23 O historii słów kil ...
2018-02-05 Walka o Wielki Finał!
2018-02-02 Puchar Polski
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #15
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

Mecz: [2a^] vs tOk
» Podsumowanie « » Opis « » Komentarze « » Nowy komentarz «
Podsumowanie

flaga Too Aggressive vs Team On-Line Killers flaga
Rodzaj:LIGA I
Sędzia:———
Data:———
Wynik:0:3
Fragi:137:276
Mapy:q2dm2, q2dm6, w/o
Wyniki:71:134, 66:142, o:w
Dema:———

Statystyki graczy
flaga Too Aggressive flaga Team On-Line Killers
q2dm2
PYRO33:26
Dam1ro19:46
Abc12:23
tr!q7:50
Kabal33:27
q2dm6
Dam1ro20:59
eXtreMe18:49
Abc16:50
PYRO12:18
brak informacji

Opis
Po pó? godzinnych ustaleniach i dwóch zmianach serwerów wchodzimy na serwer i zaczynamy.

Grane mapy: q2dm2, q2dm6 i q2dm1

W tOk zagrali: DaRu$, kabal, redaw, Marlboro, przy czym za dwóch pierwszych graczy na dm6 zagrali sil i bOGI. 2a natomiast wystawi?o Abc, Dam1ro, eXtr3me'a (na dm6 zagra? za tr!q'a) oraz PYRO.


Q2DM2
Pierwszy b??kitny powerup wpada w r?ce Abc. Naprzeciw niemu wyskakuje Marlboro z SSG i po 15 sekundach walki ju? mamy wynik 2:0 dla tOków. W mi?dzyczasie na RA usadawia si? DaRu$ wraz z redawem. RL skutecznie czyszczone przez marla, lecz nie przez d?ugi czas. Drugi quad kabala. Czejnuje przeciwników, gdzie tylko si? pojawi?. Gracze 2a gromadz? si? wtedy przy RA lifcie, lecz zostaj? skutecznie ubijani przez redawa, który ma w r?ku BFG. Trzeciego powerupa znowu zgarnia kabal. Niestety bez wsparcia, samemu, trzymaj?c RG za du?o nie zdzia?a? przeciwko trzem graczom Too Agressive. W mi?dzyczasie 2a dostaje si? na Megahealtha i rozlokowuje jednego gracza przy SSG, po czym spokojnie czeka na quada. Czwarty powerup nale?y do marlbora. Jednak?e wynurzaj?c si? z wody podchodzi pod celownik PYRO. Ginie na miejscu : ) . 4 minuty za nami, wynik 22:14 dla tOk. Team Abc widziany jest teraz najcz??ciej w okolicy czerwonego pancerza, jednak Redaw wraz z DaRusiem dzielnie sobie z nimi radz?. Kolejna seta znowu gracza 2a. Tymczasem redaw ginie pod RA. Pi?ty quad nale?y w?a?nie do niego, lecz zabija go Damiro. Szósty powerup znowu marlbora, blastruje dzielnie graczy Too Agressive, ginie od przypadkowo rzuconego granata redawa. Oko?o 6 minuty spotkania chyba pierwsza seta zgarni?ta przez graczy tOk, a konkretniej kabala. Gdy chce wzi?? siódmego quada, nagle wyskakuje przed niego marl, tym samym sprz?taj?c mu go sprzed nosa. Po chwili quadrunner ginie. Ósmy powerup kabala, którym za d?ugo si? nie nacieszy?, poniewa? po chwili zgin?? nadziewaj?c si? na granata Damiro stoj?cego na Megahealthcie. O dziewi?tego q stoczy?a si? ma?a walka na BFG. Wpadaj?cy nagle PYRO ?apie quada, lecz po chwili trafia go marlowa rakieta. RA ca?y czas w posiadaniu Darusia i redawa, marlboro ginie od czasu do czasu, a kabal zbiera armora i czeka na powerupy. Dziesi?tego q bierze znowu kabal i postanawia zrobi? porz?dek na Megahealthcie. W efekcie zabija trzech graczy 2a i bierze kolejn? set?. Nast?pnego niebieskiego powerupa znowu bierze kab. Zdobywa dwa fragi pod RA i na RL'u. Dwunasty quad, do?? ci??ko zdobyty znowu trafia do w?a?ciwego quadrunnera tOk. Trzynasty powerup nale?y do marlbora, który jednak sam nic nie wskóra i zostaje zabity przez PYRO. Czternasty q znowu kabala, lecz w tym samym momencie, kiedy go bierze, napotyka si? na rakiet? gracza 2a. Too Agressive jest rozlokowane po ca?ej mapie, w efekcie nigdzie ich nie ma. Pi?tnastego quada bierze Damiro i nabija par? fragów dla swojego teamu. Zabija nawet redawa stoj?cego na RA, lecz chc?c ju? wjecha? na gór? zostaje powstrzymany przez dzielnie pilnuj?cego tej pozycji Darusia. Mo?na ju? zauwa?y?, ?e seta jest g?ównie brana przez graczy 2a. Najwyra?niej kabal i marlboro nie przywi?zuj? do niej wi?kszej wagi. Z drugiej strony, na wiele nie zdaje si? ona Too Agressive, którzy i tak w ko?cu gin? podczas którego? z quadrunnów. Cztery ostatnie powerupy nale?? równie? do kabala. Podczas siedemnastego i osiemnastego ginie z r?k PYRO, za? dziewi?tnasty by? jednym z bardziej efektownych w ca?ej grze, lecz pod koniec zabija si? z BFG. Ostatniego powerupa marnuje, gin?c z granata Damiro.
W ramach podsumowania chcia?bym pochwali? ?wietn? gr? RA Darusia i pod RA redawa. Quady równie? by?y g?ównie wynoszone przez tOkowców, co zaowocowa?o we fragi i wygran? z 2a, które jednak pokaza?o, ?e umie walczy? o swoje.

Wynik - 134:71

Gracz mapy: redaw g?ównie za ?adn? pomoc Darusiowi na RA, fragowanie przy liftach, jak i najwi?ksz? liczb? fragów.


Q2DM6
Na tej mapie w tOk za kabala i Darusia wszed? bOGI oraz sil, a u 2a tr!q zamieni? si? z extreme'm.
Pierwszego quada bierze PYRO i czejnuje tOkowców tu i ówdzie. W mi?dzyczasie redaw przemyka si? na swoj? pozycj? - BFG. Gracze 2a próbuj? opanowa? RG / RA, co im si? na jaki? czas udaje. Damiro kr?ci si? w okolicach RL'a. Drugiego q bierze znowu PYRO, lecz ginie z r?k bOGI'ego. Szósty powerup marlbora, który jednak za du?o nie zdzia?a maj?c tylko 2 HP ?ycia. Zabija go extreme. Po 3 minutach gry Too Agressive prowadzi 20:12. Czwartego q bierze PYRO, lecz strzelaj?c rakiet? w ?cian? pope?nia samobójstwo ^^ . Oko?o 4 minuty extereme prosi o holda. Po chwili kontynuujemy gr?. Pi?tego powerupa zgarnia Damiro, który bije graczy tOk. W ko?cu zabija go sil. W 5 minucie z kolei bOGI prosi o trwaj?cego kilka sekund holda. Sil opanowuje RG / RA i tam pozostaje. PYRO bierze szóstego quada. Po 6 minutach 2a prowadzi 33:20, lecz BFG i RG jest prawie ci?gle w posiadaniu tOk. Too Agressive bije przeciwników g?ównie w jakich? zau?kach. Siódmy quad znowu PYRO. Ginie pod koniec quadrunna. Dwa kolejne q bior? marlboro i bOGI, tym samym odrabiaj?c strat? do 2a, którzy teraz poruszaj? si? g?ównie w okolicach Outside i CG. W 9 minucie Too Agressive prosz? o kolejnego holda. Okazuje si?, ?e PYRO i redaw wisz?. tOkowiec po chwili wchodzi na serwa, lecz gracz 2a nie. Too Agressive postanawia doko?czy? map? we 3. Dziesi?tego i jedenastego quada bierze bOGI, lecz 2x ginie od rakiet Abc. Redaw dzielnie pilnuje BFG, Sil RG / RA, Marlboro osiedla si? w okolicach RL / Outside, pomagaj?c wynosi? bOGI'emu powerupy. Dwunasty q znowu nale?y do bOGI'ego. Po 13 minutach mamy ju? wynik 78:53 dla tOk. 2a we trójk? za wiele ju? nie zdzia?a, wi?c gracze tego klanu najcz??ciej s? widoczni w okolicach Outside, SG. Trzynasty, czternasty, pi?tnasty, szesnasty, siedemnasty, osiemnasty i dziewi?tnasty quad by? wyniesiony przez quadrunnera tOk. Kolejnymi rajdami coraz bardziej powi?ksza?a si? przepa?? we fragach mi?dzy Team On-line Killers, a Too Agressive. Szkoda, bo zanosi?o si? na naprawd? wyrównan? walk? na tej ostatniej mapie. Niestety gracze 2a w liczbie trzech nie mogli utrzyma? si? na prowadzeniu, wi?c przegrali.

Wynik - 142:66

Gracz mapy: sil za utrzymywanie RG oraz najwi?cej fragów.


Q2DM1
Po zmianie mapy, zgodnie z regulaminem, 2a nie mog?o zagra? we trzech. Czekali?my, a? wejdzie ich czwarty zawodnik. Abc t?umaczy?, ?e ich player nie mo?e wej?? na serwer, bo jest full. Osobi?cie mia?em jakie? dziwne przekonanie, ?e grali?my na TPI #1. Okazuje si?, ?e by? to 10-slotowy VIPER. Nie zmienia to faktu, i? gracz 2a móg? poczeka? chwil?, a? wyjdzie kto? z tOk'owców. Po jakim? czasie, gracze Too Agressive zacz?li wychodzi? z serwera. W takim wypadku przypada w/o na korzy?? tOk.

Gracz meczu: redaw g?ównie za dm2, jak i ?wietne utrzymywanie BFG na dm6.


Mecz by? dobry, 2a pokaza?o, ?e nie jest ?atwym przeciwnikiem, zaciekle si? broni?o. Na q2dm6 mieli szans? na wygran?, niestety u PYRO chyba co? si? sta?o z netem, wi?c nie móg? wej?? na serwer. W ka?dym razie nie ma co gdyba?, wynik jest taki, a nie inny, a osobi?cie ?ycz? GL Too Agressive w kolejnych meczach i braku problemów ze squadem. GG oba klany.

screenscreen
Komentarze

Jeszcze brak komentarzy.

Nowy komentarz
Musisz być zarejestrowany/zalogowany, żeby cokolwiek dodać. Rejestracja
^^^
1.372
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl