-=-
Menu
Tabele
Profil
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2019-01-12 Edge q2
2018-03-27 Podsumowanie PLQ2 #15!
2018-03-18 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-03-09 KONIEC PLQ2 #15 - PUCHARY
2018-02-27 WIELKI FINAŁ PLQ2 #15
2018-02-23 O historii słów kil ...
2018-02-05 Walka o Wielki Finał!
2018-02-02 Puchar Polski
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #15
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

Mecz: ath vs wD`
» Podsumowanie « » Opis « » Komentarze « » Nowy komentarz «
Podsumowanie

flaga Anathema vs Way of the Damned flaga
Rodzaj:LIGA II
Sędzia:———
Data:———
Wynik:0:3
Fragi:184:366
Mapy:q2dm6, q2dm8, q2dm5
Wyniki:80:134, 57:110, 47:122
Dema:———

Statystyki graczy
flaga Anathema flaga Way of the Damned
q2dm6
Pretor29:33
dem28:35
Raider13:32
sikor10:64
Luq48:24
Cool32:23
Pio32:28
Hzi22:35
q2dm8
dem19:29
Pretor17:38
Raider12:20
Luq38:3
Hzi24:12
Pio23:26
Cool25:31
q2dm5
Pretor15:40
sikor14:36
dem11:43
Raider7:18
Cool31:8
Luq35:21
Hzi26:16
Pio30:27

Opis
1 mapa: q2dm6

Anathema: dem, ozos, sikor, stech

we Dream : cool, hzi, pio, luq


Pocz?tek meczu szcz??liwy dla dru?yny wd. Obejmuj? kontrol? nad railem i wynosz? pierwszego quada. Dzi?ki temu wD obejmuje kontrol? nad map? i zwi?ksza przewag?. Ath podejmuje liczne próby odbicia pozycji, jednak nie jest to zadanie ?atwe, gdy przez po?ow? meczu sikora prze?laduj? mniejsze lub wi?ksze fragi. Przez wi?kszo?? czasu wd utrzymuje pewn? przewag? i wygrywa 1 map? 134 – 80. Wyró?niaj?c? si? postaci? by? wD.Luq i otrzymuje tytu? gracza mapy.


2 mapa: q2dm8

Anathema: arsen, dem, ozos, stech

we Dream : cool, hzi, pio, luq


Za zlagowanego sikor wchodzi arsen. Sk?ad we Dream bez zmian. Szcz??cie nadal sprzyja ?ni?cym. Powerup (ps) wpada w r?ce Luq’a, który ?aduje go cellsami i od tego momentu sprawia niema?e problemy graczom ath. Niemal przez ca?y mecz trwa?a zaci?ta walka o rg. Lepiej wypad?a tutaj dru?yna wD wspierana przez Luqa – dzi?ki temu wi?kszo?? powerupów przypad?a w?a?nie tej dru?ynie. Man of the map Luq. Wynik 110 – 57 i 2:0 w mapach dla wD.


3 mapa: q2dm5

Anathema: dem, ozos, sikor, stech

we Dream : cool, hzi, pio, luq


Lineupy identyczne jak na pierwszej mapie. 3,2,1 i lecimy. Rg opanowane przez wd, Red armor w r?kach ath. Wi?kszo?? k?adów wyniesionych przez coola, który m?drze je wykorzystywa? (odbicie red armora). Na walcu wyró?niali si? Luq i Hzi. Od tego momentu wd powi?ksza przewag?, ath odbija kilkukrotnie red armora. Quad damage okazuje si? by? jednak kluczowym artefaktem... Graczem mapy zostaje Cool za prawid?owe quadrunny ;] Wynik 122 – 47 i zas?u?one zwyci?stwo 3:0 dla klanu we Dream.


MOTM: wD.Luq – za dobr?, wyrównan? gr? i najwi?kszy wk?ad w zwyci?stwo. wD pokaza?o, ?e potrafi rozegra? dobre, m?dre tp, co zaowocowa?o pewnym zwyci?stwem 3:0.

screenscreenscreen
Komentarze

Jeszcze brak komentarzy.

Nowy komentarz
Musisz być zarejestrowany/zalogowany, żeby cokolwiek dodać. Rejestracja
^^^
0.049
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl