-=-
Menu
Tabele
Profil
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2019-01-12 Edge q2
2018-03-27 Podsumowanie PLQ2 #15!
2018-03-18 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-03-09 KONIEC PLQ2 #15 - PUCHARY
2018-02-27 WIELKI FINAŁ PLQ2 #15
2018-02-23 O historii słów kil ...
2018-02-05 Walka o Wielki Finał!
2018-02-02 Puchar Polski
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #15
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

Mecz: wD` vs =PFH=
» Podsumowanie « » Opis « » Komentarze « » Nowy komentarz «
Podsumowanie

flaga Way of the Damned vs Play for Honor flaga
Rodzaj:LIGA II
Sędzia:———
Data:———
Wynik:0:3
Fragi:274:407
Mapy:q2dm5, q2dm2, q2dm1
Wyniki:84:110, 97:139, 93:158
Dema:———

Statystyki graczy
flaga Way of the Damned flaga Play for Honor
q2dm5
Luq25:25
Pio20:39
Tabak19:32
Cool18:27
Advo2:4
brak informacji
q2dm2
Pio42:22
Luq25:38
Ag3nt22:39
Cool8:47
Blesh25:27
q2dm1
Ag3nt31:41
Pio24:60
Luq22:30
Cool9:31
Blesh26:18

Opis
Q2dm5

we Dream : advo, cool, Luq, P!o
Play for Honor: axel, int, Luczek, Protech


Pierwszy quad wyniesiony przez graczy PFH, jednak nie wp?yn?? on znacz?co na przebieg wydarze?, bowiem spawna w pokoju z czerwon? zbroj? mia? równie? gracz PFH - int. Gracz ów zbiera wi?kszo?? armorów i praktycznie ca?y czas jest wypakowany 100/200. Jego koledzy zapewniaj? mu wsparcie praktycznie przez ca?e spotkanie - przynosz? rakiety. Dzi?ki temu int jest praktycznie nietykalny, i nie pozwala graczom wD ukra?? cho?by jednego pancerza. Zupe?nie inaczej sytuacja wygl?da na walcu, gdzie obserwowa? mo?emy ci?g?? wymian? ognia. W 2 minucie advo dopada lag, mamy wi?c holda. WD podejmuje decyzj?, ?e advo zostanie zmieniony przez tabaka. Chwil? pó?niej tabak jest ju? na serwerze i wznawiamy klikanie. Kontrola nad walcem zmienia si? z minuty na minut?. W u?yciu wszystko - pocz?wszy na blasterach, sg a na rg sko?czywszy. Efekt jest taki, ?e gdy quad si? pojawia to najcz??ciej zbiera go gracz z ma?? ilo?ci? energii, któremu uda?o si? wyj?? ca?o z ostatniego starcia. Takie sytuacje maj? miejsce bardzo cz?sto, przez co quad runner zazwyczaj ginie - quad ma wi?c znikomy wp?yw na wydarzenia. Je?eli chodzi o ilo?? wyniesionych quadów przez poszczególne teamy to mamy remis. W PFH quaduje zazwyczaj Protech, w WD Luq i P!o. Kluczow? rol? odegra? na tej mapie int, który do 15 minuty mia? imponuj?ce staty (18 fragów/0 deathsów). W 15 minucie z?apa? niewielk? wtyk?, pech chcia? ?e w tym momencie z wody wynurzy? si? cool i zabi? go z rl. Nast?pnie int mia? spawna ko?o ssg, zebra? granaty, wskoczy? do reda i odbi? pozycj?. Red armor kilkukrotnie by? atakowany quadami ze strony wD. Próby te ko?czy?y si? niepowodzeniem, gdy? w red roomie czeka? ju? Luczek z rur?. Posiadanie red rooma odegra?o na tej mapie kluczow? rol?, i pozwoli?o graczom PFH konsekwentnie zwi?ksza? przewag?, która ostatecznie wynios?a 26 fragów (110-84 dla PFH). Graczem mapy zostaje bezapelacyjnie int.Q2dm2

we Dream : aGent, cool, Luq, P!o
Play for Honor: blesh, int, Luczek, Protech


Dm2 - homemap Play for Honor, które nie ukrywa?o, ?e ich szanse na wygran? na tej mapie s? najwi?ksze. Warunki pingowe korzystne dla obydwu dru?yn (lepsze mia?o pfh). 3,2,1 i zaczynamy. Spawn ko?o ssg mia? protech, a co za tym idzie wynosi on pierwszego quada. Tym razem teoretycznie wi?cej szcz??cia mieli gracze wD, którzy to pierwsi wjechali po czerwon? zbroj?. Los szybko si? jednak odwróci?, bowiem int odbija wind? za pomoc? bfg. W tym momencie PFH przejmuje ca?kowit? inicjatyw? -int'owi koledzy podrzucaj? RL, w r?ce Luczka trafia RG. Cz??? mapy w pobli?u zbroi zostaje ca?kowicie zdominowana przez par? int - luczek. Jak krótko scharakteryzowa? gr? wD ? - Chaos ! Jedyn? osob?, która w szeregach wD gra?a przytomnie by? Pio. Stara? si? wynosi? quada i przy pomocy tego artefaktu wielokrotnie próbowa? odbi? red armora. Starania nie posz?y na marne. W 13 minucie Pio odbija wind?, jednak jego koledzy jako? nie specjalnie chcieli z tego skorzysta? i Pio pozosta? praktycznie bez wsparcia. Wykorzystuje do klan PFH, który odzyskuje stracon? pozycj?. Od tej chwili PFH ca?kowicie kontroluje wydarzenia, i wygrywa pewnie 139 - 97. Graczem mapy wD.P!o.W tym momencie wiadomo ju?, ?e PFH wygra mecz. Czy
b?dzie to 3:0 czy 2:1 poka?e 3 mapa - dm1.


Q2dm1

we Dream : aGent, cool, Luq, P!o
Play for Honor: blesh, int, Luczek, Protech

3 mapa : Sk?ady bez zmian. Pocz?tek do?? chaotyczny, nie mo?na by?o wskaza? teamu, który kontroluje przebieg gry. WD pocz?tkowo opanowa?o room, by po chwili go traci? i odzyska?. Podobnie sytuacja wygl?da?a nad wod?... Kilka minut po starcie mamy problem - wisi Luq. Chwil? pó?niej recconectuje si? i mo?emy kontynuowa? gr?. Od tej chwili ?mia?o mo?emy wskaza? klan, który kontroluje wod? – jest nim PFH a konkretnie int oraz Luczek ( z tym, ?e Luczek gral wode, room aren? oraz wind? :D). I tak losy spotkania si? potoczy?y: gdzie by? Luczek tam by?o PFH i fragi. Woda zdominowana przez inta, pokój przez PFH. I tak klan Play for Honor utrzymywa? bezpieczn? przewag? do ko?ca meczu. Dodatkowo Luczek, którego wybieram graczem mapy stwierdzi?, ?e wi?cej na tej mapie nie zagra TP, bo ffa jest lepsze ;D. PFH wygrywa 158-93 i ca?y mecz 3:0


Mecz pokaza?, ?e obecny sezon w II lidze b?dzie bardzo zaci?ty. PFH gra bardzo dobre tp i b?dzie si? imho liczy? w walce o awans do I ligi. Graczem meczu zostaje PFH|int, za bardzo dobr? gr?, konsekwentne wype?nianie za?o?e? taktycznych itp. Mecz mo?emy uzna? za udany i mi?y dla oka. GG.==========================================

specjalnie na pro?b? blesza:

2:09p (@blesh) napisz na dm2
2:09p (@blesh) ze ladnie pro zdjelem
2:09p (@blesh) z granata
2:09p (@blesh) jak mial quada
2:09p (@blesh) :d

screenscreenscreen
Komentarze

Jeszcze brak komentarzy.

Nowy komentarz
Musisz być zarejestrowany/zalogowany, żeby cokolwiek dodać. Rejestracja
^^^
0.041
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl