-=-
Menu
Tabele
Profil
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2019-01-12 Edge q2
2018-03-27 Podsumowanie PLQ2 #15!
2018-03-18 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-03-09 KONIEC PLQ2 #15 - PUCHARY
2018-02-27 WIELKI FINAŁ PLQ2 #15
2018-02-23 O historii słów kil ...
2018-02-05 Walka o Wielki Finał!
2018-02-02 Puchar Polski
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #15
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

Mecz: XA vs =PFH=
» Podsumowanie « » Opis « » Komentarze « » Nowy komentarz «
Podsumowanie

flaga eXtreme Addiction vs Play for Honor flaga
Rodzaj:LIGA II
Sędzia:———
Data:———
Wynik:2:1
Fragi:416:363
Mapy:q2dm7, q2dm2, q2dm1
Wyniki:130:150, 145:103, 141:110
Dema:———

Statystyki graczy
flaga eXtreme Addiction flaga Play for Honor
q2dm7
cat39:50
Krzysiek22:34
brak informacji
q2dm2
Krzysiek33:15
brak informacji
q2dm1
cat35:38
Krzysiek33:12
brak informacji

Opis
Szczerze mówi?c nie mam poj?cia czemu ten mecz nie by? meczem kolejki, jak na razie zdecydowanie najbardziej zaci?ty i najciekawszy mecz, jaki zosta? rozegrany.


Po kolei,

MAP Q2DM7


Sk?ad XA
pz
cat
dza
Krzysiek


Sk?ad PFH
maszex
protech
Luczek
AxelJu? przed meczem ci??ko by?o wskaza? chocia?by minimalnego faworyta, a przebieg tej mapy tylko to potwierdzi?. Mecz mo?e nie sta? na najwy?szym poziomie taktyczny, ale przebiegiem walki mo?na by obdarzy? ze 3 kolejne. Ogromny chaos na mapie, jedynie w miar? skuteczna gra pz na ssg/hb oraz Krzy?ka na rl pozwala?y raz na jaki? czas wysun?? si? xa na kilku (maxymalnie 7) fragowe prowadzenie. Z biegiem czasu przewaga na w/w pozycjach zacz??a si? zaciera? a i wi?ksz? ilo?? pancerzy zacz?li zbiera? gracze PFH. Na 3 minuty przed ko?cem PFH wysun??o si? na 7 fragowe prowadzenie, którego ju? nie odda?o do ko?ca. Zdesperowane ataki XA nie przynosi?y ?adnego pozytywnego efektu, a wr?cz przeciwnie PFH wygra?o t? map? ró?nic? 20 fragów.


Gracz mapy: xa.pz

MAPA Q2DM2

Sk?ad XA
pz
nn
dza
Krzysiek


Sk?ad PFH
maszex
protech
Luczek
AxelOd samego pocz?tku meczu RA by?o w posiadaniu PFH, Luczek dwoi? si? i troi? aby nie straci? pancerza, dzielnie stara? si? go wspiera? axel graj?cy pod RA (chyba?). Po drugiej stronie mapy duet NN & Krzysiek zagrali chyba mecz ?ycia. Ci??ko si? o cokolwiek przyczepi? do gry tej dwójki, wi?kszo?? quadów wynoszona przez nn robi?a du?e spustoszenie w szeregach PFH, a Krzysiek na windzie rl by? niemal?e nie do zdj?cia, zawsze kiedy pojawia? si? quad on ju? tam by?. Pozosta?a dwójka XA pz i dza starali si? skutecznie uniemo?liwia? rozwini?cie skrzyde? PFH panuj?cym nad RA. Podgl?daj?c maszexa ci??ko by?o si? zorientowa? co on gra. Ka?dy kto by nie wiedzia? kto to jest móg?by odnie?? wra?enie, ?e on nie zna mapy, a wi?kszo?? czasu sp?dza na szukaniu broni... Jak wida? zdobycie najwi?kszej ilo?ci fragów w zespole, oraz drugi wynik fragowy na ca?ej mapie nie mia? nie wielki wp?yw na ostateczny wynik meczu.

Gracz mapy: xa.nn

MAPA Q2DM1

Sk?ad XA
pz
nn
cat
Krzysiek


Sk?ad PFH
maszex
protech
Luczek
Axel


Mapa podzieli?a si? na dwa obozy i dwóch liderów. PFH jak nie trudno zgadn?? skupia?o si? g?ównie wokó? Luczka który dwoi? si? i troi? graj?c RG, a pó?niejszej fazie meczu wszystko co si? da?o aby tylko móc odrobi? straty, ale o tym za chwile. Lider XA na tej mapie to Krzysiek. Przez ponad 14 minut meczu nie zmordowanie walczy? i trzyma? wind? raz po raz wspomagaj?c pz w pokoju, robi? to na tyle skutecznie, ?e po 14 minutach gry jego dorobek na tej mapie to ... 27:0 ... Oko?o 15 minuty meczu Krzysiek zosta? bestialsko zamordowany (Fakt z dnia 14.11.05r str.8 ). Od tej w?a?nie chwili gracze XA jakby zw?tpili w swoje umiej?tno?ci, jedna ?mier? wp?yn??a tak znacz?co na gr?, ?e blisko 60 fragowa przewaga XA zacz??a nagle i bardzo szybko topnie? i na oko?o 1 minut do zako?czenia meczy wynosi?a ... "tylko" fragów, a wszystko to za spraw? Luczka który okr??aj?c map? parokrotnie strzela? wsz?dzie i we wszystko co przynosi?o wymierne efekty. Ostatecznie uda?o si? utrzyma? przewag? fragow? i wygra? i t? map?.

Gracz mapy: =PFH=Luczek
Gracz meczu: XA.PZ


Na ka?dej z map mecz by? niezwykle ciekawy, a to wynik nie przekracza? +/-5f dla którego? z klanów, a to nn wynosi? wszystkie quady ale nie udawa?o mu si? odbi? RA, a? w ko?cu wyczyn Krzy?ka na dm1... Oby wi?cej takich meczy.
screenscreenscreen
Komentarze

Jeszcze brak komentarzy.

Nowy komentarz
Musisz być zarejestrowany/zalogowany, żeby cokolwiek dodać. Rejestracja
^^^
0.041
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl