-=-
Menu
Tabele
Profil
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2019-01-12 Edge q2
2018-03-27 Podsumowanie PLQ2 #15!
2018-03-18 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-03-09 KONIEC PLQ2 #15 - PUCHARY
2018-02-27 WIELKI FINAŁ PLQ2 #15
2018-02-23 O historii słów kil ...
2018-02-05 Walka o Wielki Finał!
2018-02-02 Puchar Polski
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #15
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

Mecz: DS vs =PFH=
» Podsumowanie « » Opis « » Komentarze « » Nowy komentarz «
Podsumowanie

flaga Dark Souls vs Play for Honor flaga
Rodzaj:LIGA II
Sędzia:———
Data:———
Wynik:1:2
Fragi:283:408
Mapy:q2dm1, q2dm8, q2dm6
Wyniki:66:134, 72:176, 145:98
Dema:———

Statystyki graczy
flaga Dark Souls flaga Play for Honor
q2dm1
brak informacji
Blesh22:18
q2dm8
brak informacji
Blesh34:32
q2dm6
brak informacji
Blesh15:27

Opis
Ds wzielo wc w pierwszym terminie meczu

W drugim terminie zagrali, opis obieca? przygotowac protech , ; DD zobaczymy jak z jego j?zykiem
--------------------------------------------------------------------


Jest to mój pierwszy raport i zapewne ostatni, wi?c nie b?d? si? za bardzo rozpisywa?..
Oko?o 21 zebrali?my si? na kanale, aby wybra? serwer, wybór pad? na viper. Wi?c zaczynamy.
Pierwsza mapa to q2dm1:
=PFH= : Maszex axel Protech blesh
DS: RUL ADS TRB BEFREE

Pocz?tek jak zwykle zale?a?, od respów, PFH opanowa?o pokój, natomiast DS wod?.
Blesh z mxem z pocz?tku twardo trzymaj? rooma. Zauwa?y?em ze jak pokój mia?o pfh to wod? ds i na odwrót. Tutaj ci??ko cokolwiek napisa?, ma?o, który gracz trzymal przez caly mecz swoje pozycje, mx pakowa? si? w pokoju, wpada? do wody, axel robi? wypady do boxa, blesh twardo staral si? trzymac room/winda. Z graczy ds wod? zajmowa? si? g?ównie rul, winda/pokój ads, reszta graczy nie mog?a znale?? sobie miejsca na mapie, szukaj?c fragów gdziekolwiek. Z czasem ros?a przewaga pfh, coraz cz??ciej to oni rz?dzili in water i pokoju. By?y momenty ze nawet 4 graczy ds by?o w wodzie, staraj?c si? odbija? pozycje.
Cala gra obu klanów to ogólnie jeden wielki chaos, o zwyci?stwie pfh na pewno zadecydowa?o ich wi?ksze ogranie.

Graczem mapy zostaje blesh, za konsekwentne granie swojej pozycji.

Druga mapa q2dm8:
=PFH=: bez zmian
DS: za trb wchodzi qrugi

Pocz?tek bardzo wyrównany, góra przechodzi?a z rak do rak, raz ds raz pfh. HB to raczej miejsce gdzie pocz?tkowo cz??ciej znajdowa? si? jaki? gracz ds, ci??ko jest z mego povu stwierdzi? kto tam stal, gdy? nie mia?em mo?liwo?ci chasowanie :) Pierwszy Power shield wynios?o =PFH=, by? to bodaj axel, który po jakim? czasie zosta? niestety zakillowany.
Z biegiem czasu przewaga honorowych ros?a, to oni mieli przez d?u?szy czas gore mapy co pozwala?o na swobodne fragowanie ciemnych dusz. Ci??ko mi stwierdzi?, kto wzi?? kolejnego powera, ale by? to albo mx albo axel, który w ca?ym meczu straci? dwa psy. W miedzy czasie kolejnego psa z dziury w ?cianie skrobn?? mx i do ko?ca meczu nie zosta? ju? zabity.
Mx zaj?ty lataniem i fragowaniem po mapie, co wychodzi?o mu zreszt? bardzo dobrze, straci? kontrole nad Powerami, z czego sprytnie skorzysta? Protech, wyci?gaj?c 2 czerwone zbroje i jednego psa, którego, równie? nie str?ci? do ko?ca meczu. Z racji tego ze mia? 200ps/200a ci??ko by?o odbi? gore graczom ds. Jako jedyny psa z pfh nie mia? w tym meczu blesh, nie mog? za du?o o nim napisa?, bo tylko czasami mi, mykal gdzie? w okolicach cg, gdzie zasiedli? si? na d?u?szy czas.

Graczem mapy nie mo?e zosta? nikt inny jak maszex, za po prostu najlepsza gr? ze wszystkich graczy.

q2dm6
Pierwszy quad ds drugi trzeci czwarty, nie b?d? liczy?, ale 85% to quady tego klanu, g?ownie by? to ADS. W PFH zasz?o wcale niema?e nieporozumienie, axel nie doczyta? ze ma grac rl i gra? razem bleshem bfg, z czego skorzysta? Protech robi?c 15 detsow w dwie minuty. Osamotniony na quadzie z blastem nie mo?e robi? nic innego ni? gin?c. W koncu hold, axel zczail si? ze chyba nikt nie pomaga quada, wiec przyby? z pomoc?. Gracze ds napakowani rl ssg cg nie daj? zbyt du?ego pola w okolicach quada. Kolejne artefakty wynosi ads, czasem jakis jeden Q wpadnie w r?ce pfh. Co dzia?o si? na rg? Odnios?em wra?enie ze panowa? tam RUL, bo ile razy bym tam nie by? to zawsze dosta?em w?a?nie od niego. W okolicach bfg raczej za du?o si? nie dzia?o, raz w rekach pfh raz ds. Staraj?cy si? walczy? blesh od odzyskanie swej pozycje, cz?sto odbija bfg swym ?wietnym mg. Gracze pfh raczej nie za bardzo trzymali swoje pozycje, nie wiem sk?d mx nabi? tyle fragow, ale na pewno nie ze swojej pozycji, takie latanie po mapie nie przynios?o ?adnego pozytywnego skutku. ( admin edit: maszex gra? RG , i tam nabija? fragi , kiedy nie by?o tam rula)
Ci??ko jest wybra? gracza mapy, dobra gra Rula na rg, dobra gra na quadzie ads, a najlepsze staty ma befree. Jednak wybór padnie na ads, za bardzo dobre pilnowanie Q i robienie z niego du?ego po?ytku. Na s?owa uznania zas?uguje równie?, Protech, który pobi? swój rekord pod wzgl?dem deathsow w lidze.

Podsumowuj?c ca?y mecz, gra nie by?a raczej zbyt zaci?ta, wyra?ne zwyci?stwo PFH w pierwszych dwóch mapach, natomiast w trzeciej miazga ds.
Graczem meczu maszex.
Opis by Protech , THX

screenscreenscreen
Komentarze

Jeszcze brak komentarzy.

Nowy komentarz
Musisz być zarejestrowany/zalogowany, żeby cokolwiek dodać. Rejestracja
^^^
0.049
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl