-=-
Menu
Tabele
Profil
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2019-02-26 Wspólna Scena - TURNIEJ
2019-01-12 Edge q2
2018-03-27 Podsumowanie PLQ2 #15!
2018-03-18 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-03-09 KONIEC PLQ2 #15 - PUCHARY
2018-02-27 WIELKI FINAŁ PLQ2 #15
2018-02-23 O historii słów kil ...
2018-02-05 Walka o Wielki Finał!
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #15
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

Mecz: xD vs =PFH=
» Podsumowanie « » Opis « » Komentarze « » Nowy komentarz «
Podsumowanie

flaga xDivision vs Play for Honor flaga
Rodzaj:LIGA II
Sędzia:———
Data:———
Wynik:3:0
Fragi:453:169
Mapy:q2dm6, q2dm3, q2dm7
Wyniki:113:69, 172:51, 168:49
Dema:———

Statystyki graczy
flaga xDivision flaga Play for Honor
q2dm6
Zombi57:15
Cynamun49:18
X-Ray41:10
George18:5
Blesh0:0
Kisiu18:61
q2dm3
Zombi54:18
Juby41:20
X-Ray39:19
George38:21
Blesh0:3
Kisiu9:53
q2dm7
George37:37
Irvin29:33
Juby26:20
Zombi21:19
Kisiu16:44

Opis
WPROWADZENIE
Mecz pomi?dzy oboma klanami nale?y do przyk?adu jedno z najd?u?ej rozgrywanego meczu w czasie ligi. Mecz jest z rundy 12, my tymczasem mamy przed sob? praktycznie 2 kolejki. Wida? jak na d?oni, ile czasu min??o nim dograli 2 mapy. W ka?dym razie - w ko?cu ch?opaki z xd i pfh spotkali sie i zako?czyli t? potyczk?.

Q2DM6
O tej mapie nie napisz? nic, poniewa? nie mia?em przyjemno?ci jej s?dziowa?. Wynik mówi wszystko - xD urwa?o =PFH= map? i stan meczu 1:0 dla kolegów Jubego.

Q2DM3
Troch? to trwa?o, nim 4 z pfh pojawi?o si? w ogóle na serverze. Od pocz?tku mecz zanosi? si? na parodi? z powodu pingów kolegów luczka. Wydaje mi si?, ?e averageping nie do ko?ca odzwierciedla prawdziwe lagi, jakie mieli ch?opaki przez ca?? map?. Jedynym "szcz??liwcem" by? Protech, który móg? si? cieszy? normalnymi pingami.
Sk?ad =PFH= : Protech, int, blesh, kisiu, luczek.
Sk?ad xD : ZOMBI, Juby, x-ray, george.

No i jedziemy! Mecz jednostronny, nie chc? nikogo urazi? ale by?a to nuda. Wynik by? przes?dzony od pocz?tku - 3 graczy z pfh na pingach 800-1000 to raczej nie jest mocna si?a na xD, nawet jakby byli mocno zdeterminowani. Mecz umila?y mi?e konwersacje/monologi graczy pfh, szczególnie luczka, który chyba czym? wkurzy? blesha, bo wyszed? z servera. Wchodzi int, który nie móg? przebole? ?e dostaje ostre wciry wi?c non stop pojawia?y si? ciekawe komentarze. Czasem int lub Protech zagrozi? na quadzie wyluzowanemu xd, kradn?c co jaki? czas artefakt. No i chyba tyle mo?na napisa? ciekawego. 172 do 51 dla xD.
Graczem mapy zostaje xD:ZOMBI za ?adn? gr? na rg.

Q2DM7
Przenosimy si? na The Slimy Place.
W sk?adzie PFH za inta wchodzi blesh.
W sk?adzie xD za Jubego wchodzi cynamun.

Sytuacja podobna jak na dm3, w sumie - czego si? spodziewa?, skoro lagi trzyma?y niemi?osiernie graczy PFH? Wszystko w posiadaniu xD, ch?opaki grali naprawd? lu?no, bardziej interesuj?c si? ilo?ci? nabitych fragów ni? jakimkolwiek tp. No chyba ?e chodzi?o o zebranie ra. W sumie, nie ma si? czemu dziwi?, maj?c przes?dzony wynik spotkania. W PFH tylko Protech i kisiu mogli cokolwiek zdzia?a?, za co nale?? im si? s?owa uznania. Jakie? 3-4 minuty przed ko?cem meczu, lag opu?ci? graczy PFH i szcz??liwy Luczek opu?ci? kryjówk? i wyszed? z minusa. Lecz by?o ju? za pó?no by cokolwiek zmieni?. 168 do 49 dla xD i 3:0 w mapach dla tego? klanu.
Graczem mapy zostaje xD:cynamun za naprawd? efektywn? gr?.
Graczem meczu zostaje =PFH=Protech, który mimo problemów kolegów d?wign?? ci??ar gry na swoje barki i zagra? honorowo do ko?ca.

PODSUMOWANIE
Wynik meczu mo?na uzna? za ma?? sensacj?. Na pewno PFH b?dzie si? t?umaczy?o pingami etc. co nie zmienia faktu ?e w historii meczy b?dzie widnia? wynik 3:0 dla xD.
xD podesz?o do ostatnich 2 map na luzie. Pewna wygrana da?a im 3 punkty i pewno??, ?e nie b?d? musieli walczy? w bara?ach. Z drugiej strony, badzo utrudnili zadanie PFH, które mierzy?o je?li nie w 1 miejsce, to przynajmniej w przywilej grania bara?y o 1 lig?.
Do PFH je?li mo?na mie? jakiekolwiek pretensje, to tylko i wy??cznie za dm6. Pozosta?e mapy zosta?y praktycznie oddane przed meczem i mog? tylko podzi?kowa? graczom tego? klanu, ?e mimo to postanowili zagra? a nie ucieka? z pola bitwy.

screenscreenscreen
Komentarze

Jeszcze brak komentarzy.

Nowy komentarz
Musisz być zarejestrowany/zalogowany, żeby cokolwiek dodać. Rejestracja
^^^
1.38
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl