-=-
Menu
Tabele
Profil
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2019-01-12 Edge q2
2018-03-27 Podsumowanie PLQ2 #15!
2018-03-18 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-03-09 KONIEC PLQ2 #15 - PUCHARY
2018-02-27 WIELKI FINAŁ PLQ2 #15
2018-02-23 O historii słów kil ...
2018-02-05 Walka o Wielki Finał!
2018-02-02 Puchar Polski
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #15
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

Mecz: =PFH= vs LAG.
» Podsumowanie « » Opis « » Komentarze « » Nowy komentarz «
Podsumowanie

flaga Play for Honor vs LAG flaga
Rodzaj:LIGA II
Sędzia:———
Data:———
Wynik:1:1
Fragi:150:171
Mapy:q2dm5, q2dm3, q2dm8
Wyniki:84:64, 66:107, 0:0
Dema:———

Statystyki graczy
flaga Play for Honor flaga LAG
q2dm5
Blesh25:21
rehsams33:31
kubos0:2
spil17:28
kenajss14:29
q2dm3
Blesh31:38
rehsams48:24
spil32:28
kenajss27:27
kubos0:2
q2dm8
brak informacjibrak informacji

Opis
Mapy: q2dm5, q2dm3, q2dm8

Squad klanów na mapach by? taki sam tj.
LAG - smasher, spil, Janek, (kubos)
PFH - Protech, blesh, Warman, (Luczek)

Gdy tylko weszli?my na serwer okaza?o si?, ?e Janek nie ma mapy, wi?c czekali?my na niego. Po jakim? czasie smasher zaproponowa? w/o, lecz PFH chcia?o gra? ten mecz, uwa?ali ?e takie zwyci?stwo jest bezowocne. Upierali si? do?? d?ugo (oprócz Luczka, który chcia? w/o). Gdy ju? wydawa?o si?, ?e nie rozegramy meczu (smasher wyszed?), janek zakomunikowa? na IRCu, ?e za 2 min mu si? ?ci?gnie mapa. Po chwili wszed? on na serwer, nied?ugo potem wróci? CL LAG. Wida? by?o, ?e gracze obu teamów mieli problemy z lagami, ich pingi by?y dosy? wysokie, lecz w ko?cu, oko?o godziny 21:50 rozpocz?li?my gr?.

Q2DM5
Tylko, gdy rozpocz??a si? gra, z serwa wyszed? Luczek. Natomiast kubos ci?gle sta? na respie, co w rezultacie oznacza?o, ?e klany gra?y 3v3.
Na RA od razu wbija si? spil, a pierwszego quada zgarnia protech. Po chwili janek odbija pancerz, a drugiego powerupa znowu bierze w/w gracz PFH. W mi?dzyczasie spil znowu opanowuje armora. Trzeciego q wynosi znowu quadruner Play For Honor, lecz zabija go smasher, który bierze kolejnego powerupa. Odbija on RA z Warmana, któremu gra si? do?? ci??ko, bo te? ma problemy z pingiem. Protech sobie skacze ko?o walca i wynosi pi?tego quada, którym odbija pancerz, lecz po chwili LAG si? spowrotem tam sprowadza. Szósty q nale?y do blesha, którego zabija smasher, a siódmy do janka (ginie od granata blesha). RA utrzymuje spil. Po 7 minutach mamy wynik 39:21 dla LAG, gra jest dosy? wyrównana, lecz nic takiego si? nie dzieje. Ósmego powerupa wynosi blsh, ginie z RL janka, który wbija si? na RA, a potem t? pozycj? odbija Warman. Dziewi?ty q nale?y do smashera, ginie od granata Protecha, na pancerzu ci?gle widzimy Warmana. Dziesi?tego quada bierze gracz PFH, który zabi? poprzedniego quadrunera. Na pó?metku mamy wynik 47:39 dla LAG. Jedenastego powerupa wynosi smasher, ginie od granata Protecha. Na RA znajduje si? aktualnie blesh, a na walcu LAG. Dwunastego q jakim? cudem wyrywa spil ( : ) ) , ginie on jednak z r?ki Warmana. Trzynastego quada bierze Protech, fraguje na RL. Na RA dalej blesh. Czternasty q - smasher, odbija RA i nagle widzimy remis - 56:56 w pi?tnastej minucie. Pi?? ostatnich powerupów bierze Protech wykonuj?c ?adne rajdy po mapie i ubijaj?c wszystko co si? rusza i nie tylko (w 17 minucie zabija po raz pierwszy stoj?cego na respie kubosa, a w 18 zabija go drugi raz tym razem Warman). Kolejnymi quadrunami gracz ten odbija? RA, tylko jednego z powerupów nie wykorzysta? do ko?ca. W rezultacie przechyli? szal? zwyci?stwa na korzy?? swojego klanu i PFH wygrywa pierwsz? map?.
Wynik - 84:64

Gracz mapy: Protech, g?ównie za ostatnie 5 minut gry.


Q2DM3
Luczek wchodzi znowu, lecz po rozpocz?ciu gry wychodzi. To samo robi kubos, który postanawia jednak wyj??, by nie nara?a? klan na stracenie niepotrzebnych fragów. Tym razem klany graj? równe 3v3.
Pierwszego quada bierze Warman, a pent? blesh, na RG dostaje si? Protech. Drugi i trzeci powerup nale?y do smashera, lecz tego ostatniego nie doprowadza do ko?ca, gdy? ginie zabity przez blesha, który bierze czwartego q. Po chwili ginie zblastowany przez smashera. Na RG widzimy teraz Warmana. Pi?tego powerupa wynosi znowu quadruner LAG, czy?ci RG i po 5 minutach mamy wynik 23:20 dla LAG. Gra znowu jest do?? wyrównana. Drugiego invula bierze znowu blesh, po czym szybko goni po q. Ró?owy gracz PFH nadrabia par? fragów i wynik dalej oscyluje w granicach remisu. Siódmego powerupa bierze janek, ginie on jednak od rakiety Warmana. Spil panuje na RG. Ponadto t? bro? posiada chyba w tym momencie ka?dy gracz LAG, gdy? przez par? sekund, co chwil? widzimy „was railed by LAG....”. Ósmego quada zgarnia znowu janek, lecz tym razem k?pie si? lawie. Dziewi?ty q nale?y do smashera, który go marnuje gin?c od granatka Protecha. Szpilka dalej k?uje graczy Play For Honor na RG. Dziesi?tego powerupa wynosi Protech, zostaje ubity na RG przez w/w gracza LAG trzymaj?cego t? pozycj?. Na pó?metku jest 54:40 dla Lag, trzecia penta smashera. Bierze on te? jedenastego niebieskiego powerupa i kosi aktualnie znajduj?cych si? gracz PFH na RG, po czym oddaje t? pozycj? spilowi. Dwunasty quad - Warman, ginie od SSG Janka. Na pozycj? spilozaura wbija si? blesh. Z trzynastym q sprawa wygl?da identycznie, jak z poprzednim. Czternastego powerupa z kolei wynosi Protech, odbija RG, lecz po chwili znowu wraca tam spil. Pi?tnastego q bierze blesh, czy?ci raila. Po 15 minutach gry Protech informuje, ?e musi i?? i prosi o w/c na 3 map?. PFH kontynuuj? gr? we dwóch, co zapewne by?o jedn? z g?ównych przyczyn ich przegranej, zwa?ywszy na to, ?e Warman mia? wysoki ping. Siedemnastego powerupa bierze blesh, lecz ginie w lawie. Osiemnastego zgarnia Janek, lecz zabija go Warman z SSG. W 18 min LAG prowadzi ju? 100:64. Spil dalej trwa na RG. Dziewi?tnastego q bierze równie? Janek. Oko?o minut? przed ko?cem u Wara nasilaj? si? coraz bardziej problemy z ??czem i ping mu skacze do 300. Blesh go w tym momencie kika z teamu i informuje, ?e doko?czy map? sam. Ostatniego powerupa wynosi smasher, lecz ubija go blesh z granata.
Wynik - 107:66

Gracz mapy: Smasher g?ównie za dobr? gr? quada i najwi?ksz? liczb? fragów.

Szkoda, ?e ostatnie 5 minut q2dm3 PFH gra?o tylko we 2, do tego Warman mia? laga.
Gra by?a zaci?ta, lecz problemy z pingami nieco utrudnia?y rozgrywk?. Klany si? jednak spisa?y i rozegra?y te mecze 3v3. Szkoda, ?e nie mog?y w pe?nym squadzie, lecz gra na pingu 400 to ?adna frajda. GG.


Q2DM8
Na t? map? PFH wzi??o w/c, zostanie ona rozegrana w najbli?szym pasuj?cym klanom terminie.

S?dzia, który b?dzie s?dziowa? ostatni? map? napisze, kto zostanie graczem meczu.W zwi?zku z tym, ?e blesh kikn?? Warmana w trakcie meczu, nie wiem, jakie mia? staty. Je?li kto? je pami?ta, to niech napisze w komentach, albo mi na privie na IRCu.

screenscreen
Komentarze

Jeszcze brak komentarzy.

Nowy komentarz
Musisz być zarejestrowany/zalogowany, żeby cokolwiek dodać. Rejestracja
^^^
1.372
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl