-=-
Menu
Tabele
Profil
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2019-01-12 Edge q2
2018-03-27 Podsumowanie PLQ2 #15!
2018-03-18 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-03-09 KONIEC PLQ2 #15 - PUCHARY
2018-02-27 WIELKI FINAŁ PLQ2 #15
2018-02-23 O historii słów kil ...
2018-02-05 Walka o Wielki Finał!
2018-02-02 Puchar Polski
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #15
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

Mecz: MTG` vs v3
» Podsumowanie « » Opis « » Komentarze « » Nowy komentarz «
Podsumowanie

flaga Mind The Gap vs Veni Vidi Vici flaga
Rodzaj:LIGA III
Sędzia:———
Data:———
Wynik:0:3
Fragi:308:434
Mapy:q2dm5, q2dm6, q2dm3
Wyniki:74:103, 91:157, 143:174
Dema:———

Statystyki graczy
flaga Mind The Gap flaga Veni Vidi Vici
q2dm5
CzulaS21:39
Dart15:18
Miniak12:31
brak informacji
q2dm6
Dart29:49
CzulaS26:50
Hbrt19:34
Miniak17:51
brak informacji
q2dm3
Dart49:23
Miniak28:59
CzulaS25:60
brak informacji

Opis
WPROWADZENIE
Troszk? spó?niony opis meczu 6 kolekji Plq2.
Gracze obu klanów dosy? szybko zebrali si? na kanale ircowym, wybór pad? na Ds Clan Server i mogli?my przej?? do igrzysk.

Q2DM5
Na pocz?tek The Pits.
Sk?ad MTG : Fluk, czulas, D4rt i miniak.
Sk?ad v3 : Sidor^, diGGer, V3sq i Dexter.


Od pocz?tku mapka w panowaniu graczy z tagiem v3. Totalna dominacja na walcu, zero zagro?e? ze strony dru?yny Mind The Gap. Uda?o im si? jedynie zaj?? red armora, którego bardzo zgrabnie trzymali. Cz?sto siedzia?o tam 3 kolesi, bardzo dobrze zreszt? dozbrojonych. No i to paradoks ca?ego meczu - czemu 4 napakowanych kolesi nie potrafi?o zrobi? skoordynowanego ataku na walca i wzi?? quada? To chyba pytanie do samych graczy mtg. A mieli co wykorzysta?, bo w v3 zapanowa?o lekkie rozpr??enie. Skoro nikt Tobie nie zagra?a w braniu powerupa, czemu masz si? stresowa??
Dopiero po kilkunastu minutach, czulas przypomnia? swoim kolegom ?e jest co? takiego jak quad. W ko?cu zacz?li robi? dosy? nieudane próby zdobycia q, co ko?czy?o si? szybkim sprowadzeniem na ziemi?. Czulas i miniak kontra 4 z v3 - ci??ka przeprawa. Naliczy?em podczas meczu bodaj?e 2 do 4 quadów wzi?tych przez graczy mtg, z czego po?owa zgin??a w pierwszych sekundach i mo?e jeden quadrun by? rzeczywi?cie warto?ciowy. Nawet mieli przez chwil? walca ale zaraz si? rozproszyli.
Obraz gry - v3 na walcu, mtg w ra - pozosta? taki sam. Zas?u?one zwyci?stwo 103 do 74 dla v3.

Graczem mapy zostaje v3.Sidor^ za dobre statsy i po?wi?cenie w grze swojego zespo?u. GG!

Q2DM6
Przenosimy si? na dm6. Mi?dzy ka?d? map? mija?o mniej wi?cej 5-10 minut, poniewa? ka?dy klan robi? niewyobra?alne roszady. Na dm6 mtg próbowa?o natomiast wymusi? zmian? kolejno?ci granych map. Sytuacja dla mnie niezrozumia?a.
W sk?adzie MTG, fluka zmienia Hbrt.
Sk?ad v3 pozostaje bez zmian.


Gra do z?udzenia przypomina?a t? z dm5. Jedynym novum by?a oczywi?cie zmiana mapy. V3 bardzo szybko zaj??o kluczowe pozycje na tej mapie, a mianowicie Sidor rg, natomiast V3sq - quada. O dziwo, mtg mia?o przez przewa?aj?c? cz??? meczu bfg i nie potrafili zrobi? z niego w?a?ciwego po?ytku. Naprawd?, patrzy?em zdziwiony kiedy widzia?em, jak bfg zr?cznie omija rejon rg, który mo?na by?o spokojnie odbi?, zw?aszcza ?e - jak pokaza?y niektóre sytuacje - Sidor nie gra tam za pewnie. Czasami nawet mtg udawa?a si? ta trudna sztuka, ale zaraz pojawia? si? przeciwnik i wynocha z piaskownicy!
Natomiast quad - jak opisywa?em - to równie? dominacja v3. Mimo ?e V3sq robi? cz?stokro? "puste" quadruny, to szcz??cia mog?by mu pozazdro?ci? ka?dy. Zawsze pojawia? si? w tym rejonie w ostatniej chwili. Bywaly sytuacje, ?e gracz mtg przesiedzia? tam kilkadziesi?t sekund, chce bra? quada, a tu V3sq go przeskakuje i zbiera artefakt. Mtg nie pozosta?o nic innego jak bezradnie lata? po mapie. Pojedy?cze sukcesy na niektórych pozycjach to za ma?o by zagrozi? v3. 157 do 91 dla v3.

Graczem mapy zostaje v3.V3sq za swoj? gr? na quadzie.

Q2DM3
No i tak przechodzimy do ostatniej mapy tego dnia, a mianowicie The Frag Pipe. Standardowe przemeblowania po obu stronach.
W sk?adzie MTG za Hbrt wraca Fluk.
W sk?adzie v3 za diGGera wchodzi PRID3.


Chcia?oby si? powiedzie? - rutyna! Naprawd?, znowu mamy pokaz tej samej gry co na innych mapach. Tyle ?e tutaj MTG - o którym pomy?la?em ?e skoro chce koniecznie najpierw dm3 gra? to pewnie dlatego i? b?dzie tu najlepiej przygotowane - wypad?o bardzo blado, szczególnie od pierwszych minut meczu. Wtedy te? v3 - dzi?ki pentom i quadom - szybko pozostawia?o po k?tach graczy przeciwnej dru?yny.
Gra przebiega?a pod jedno kopyto, a próby zbierania quada przez mtg wywo?ywa?y u mnie ch?? oderwania wzroku od monitora. V3 nawet na luzie okaza?o si? bardzo gro?ne. Rg, rl i bunkier nale?a? ewidentnie do nich. No, bunkier mo?e nie od pierwszych minut, gdzie pocz?tkowo gniazdo za?o?yli gracze mtg, ale szybko ich stamt?d wyp?oszono.
Mimo s?abego pocz?tku, MTG zacz??o si? powoli podnosi?. Wida? jednak by?o go?ym okiem, jak v3 odpuszcza sobie ju? t? map?. W ko?cu mieli tak? przewag? (kt?óra dawa?a im zwyci?stwo), ?e nie trzeba si? by?o a? tak skupia?. Koledzy czulasa systematycznie odrabiali straty ale by?o ju? za pó?no. 174 do 143 dla v3 i 3:0 dla tego? klanu w mapach.

Graczem mapy zostaje v3.Sidor^ za naprawd? imponuj?c? postaw? na rg.
Graczem meczu równie? zostaje v3.Sidor^ za najrówniejsz? postaw? na wszystkich trzech mapach.

PODSUMOWANIE
v3 z meczu na mecz nabiera coraz wi?cej pewno?ci i rozmachu, co daje nadziej? na ciekawe wyniki tego klanu w przysz?ej rundzie.

MTG potrzebuje koniecznie rozergania co najmniej kilkunastu sparingów, by bardziej skoordynowa? swoj? gr? i tp na mapach. No i wi?cej wykorzystywa? quada!

screenscreenscreen
Komentarze

Jeszcze brak komentarzy.

Nowy komentarz
Musisz być zarejestrowany/zalogowany, żeby cokolwiek dodać. Rejestracja
^^^
0.048
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl