-=-
Menu
Tabele
Profil
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2019-01-12 Edge q2
2018-03-27 Podsumowanie PLQ2 #15!
2018-03-18 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-03-09 KONIEC PLQ2 #15 - PUCHARY
2018-02-27 WIELKI FINAŁ PLQ2 #15
2018-02-23 O historii słów kil ...
2018-02-05 Walka o Wielki Finał!
2018-02-02 Puchar Polski
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #15
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

Mecz: [u^] vs v3
» Podsumowanie « » Opis « » Komentarze « » Nowy komentarz «
Podsumowanie

flaga Underground Clan vs Veni Vidi Vici flaga
Rodzaj:LIGA III
Sędzia:———
Data:———
Wynik:2:1
Fragi:368:249
Mapy:q2dm8, q2dm6, q2dm1
Wyniki:125:67, 153:68, 90:114
Dema:———

Statystyki graczy
flaga Underground Clan flaga Veni Vidi Vici
q2dm8
srq50:11
hara27:5
Orion26:29
KuRi22:36
pepek17:29
q2dm6
hara55:20
KuRi46:27
Orion29:36
srq23:17
pepek19:32
q2dm1
KuRi31:49
srq28:39
hara22:29
Orion9:7
ParQ0:1
pepek29:14

Opis
Oba klany jako? pechowo wybiera?y serwer. Na pocz?tku pad?o na ASTER, nast?pnie na TPI, oczywi?cie na ?aden z nich nie mi??em admin'a co oczywi?cie nie przeszkadza?o graczom. Natomiast ja odci??ony praca admin'owania skupia?em si? na wymy?laniu kolejnych tekstów jaki b?d? wciska? konektuj?cym si? osobom. Niestety sz?o mi to topornie, gdy? nie posiadam takiej mocy jak P!o w straszeniu ban'em. W wolnej chwili, postanowi?em tak?e wzmocni? mój organizm by czasem nie do?wiadczy? szoku lub zas?abni?cia w trakcie ogl?dania tego widowiskowego przedsi?wzi?cia, które mi zafundowali gracze klanu v3 i u.
Na wst?pie napisze, ?e nie b?d? to opis szczegó?owy bo czytanie a tym bardziej pisanie czego? takiego by?o by wyczerpuj?co m?cz?ce, nie wspominaj?c, ze i mijaj?ce si? z zamierzonym celem...

DM8:
?eby czego? nie pomin?? postanowi?em przejrze? jeszcze raz cale spotkanie. Ogl?da?em to z takim skupieniem, ?e po pewnym czasie spostrzeg?em si? ze pije herbat? zaprawion? popio?em. Z tego co uda?o mi si? zaobserwowa? na zwolnionym tempie to TO ze srq skutecznie gra? powerup'y, natomiast hara HB - a musze podkre?li?, ?e zmienia?em pov co par? sekund. Prawie ?e perfekcyjnie zbierane na czas powerup'y (przez srq) wprawia?y v3 w niema?y dylemat... ??e timer'y v3 powodowa?y cz?sto u nich lekkie zamieszanie i niedowierzanie w TO "czemu jeszcze powerup si? nie pojawi??". Wygl?da?o to mniej wi?cej tak jak na budowie, gdy jeden z majstrów cos spieprzy a inni si? przygl?daj? i zastanawiaj? jak to si? sta?o. To w?a?nie takie spojrzenia mo?na by?o dostrzec w oczach graczy v3 gdy z góry dopatrywali si? powerup'ów, których ju? nie by?o. Dzi?ki sprawnej grze srq PS szcz??liwie trafia w r?ce hara, który (mo?na rzec) wykorzystuje go na HB we w?a?ciwy sposób. Zdesperowani gracze v3 g?ownie (BEBZ, diGGer, dexter) postanowili wspólnymi si?ami zacz?? zbiera? powerup'y. Niestety nadal efekt by? op?akany bo albo gin?li czekaj?c "nie wiadomo na co" albo co? tam zebrali i natychmiast gin?li (mo?na powiedzie? "kolejno?? inna, ale efekt ten sam")... Mo?na tylko zak?ada?, ze wina za kl?sk? v3 na dm8 le?y po stronie diGGer'a. Z jego krótkich ale jak tre?ciwych komentarzy wynika?o, ze mi?? jakie? problemy z oprogramowaniem:
v3.diGGer: jasne
v3.diGGer: kurwa
v3.diGGer: jebany
v3.diGGer: bot
v3.diGGer: kurwa
... no có? nie na ka?dym sprz?cie software'y dzia?a podobnie. Cz?ste b??dy obu teamów, wynikaj?ce g?ownie z nie czytania say_team powodowa?y cz?st? utrat? pozycji i np. pozycja RG przechodzi?a z r?k do r?k. Natomiast na HB, orion nie zbiera RL wyrzuconego przez hara, i tak poch?oni?ty ch?ci? ubici? kogo? (orion) nie zauwa?a ?e sam staje si? celem i ginie przez w?asne niedopatrzenie. Cz?ste przepychanki jak do pegeerowskich sklepów powodowa?y niekontrolowane loty. W 8min do ko?ca srq krzyczy:
u69^.srq: tike
u69^.srq: time
... (pewnie chcia? napisa? "take a time")... niestety tak jak podejrzewa?em nikt tego nie zauwa?y?... mo?e trzeba by?o napisa? cos po polsku? Powiem szczerze, ?e gdyby nie teksy typu:
v3.BEBZ: boze
v3.BEBZ: co wy robicie
v3.BEBZ: kurwa mac
v3.BEBZ: jak cioty
v3.BEBZ: jakies z okregowki
v3.BEBZ: ej
v3.BEBZ: gore
v3.BEBZ: grajcie
v3.BEBZ: debile
v3.diGGer: ale
v3.VESQ was squished. <-- domy?lam si?, ?e by? w drodze po BFG...
v3.diGGer: farty
v3.diGGer: boze
v3.BEBZ: bys gral tp
v3.BEBZ: to by ich nie by?o
...mecz nie by? by utrzymany w klimacie 3-ej ligi.
Obserwuj?c diGGer'a mia?em wra?enie, ?e ch?opak ma chyba "zjebane skiny": raz enemy, dwa razy swojego. Ale czy to wa?ne w kogo si? trafia, wa?ne za to ?e ma si? to acc. Dodatkowo u diGGer'a mo?na by?o zaobserwowa? objawy choroby Jumpus pospolitus - "Mo?e ma?e kó?eczko w podskokach? Mo?e jeszcze jedno?" Robieniu tych ko?eczek nawet mu nie przeszkadza?o ?e jakiego? z jego teamu blastuj?. Jako? pod koniec BFG dopada Vesq (szkoda ?e nie podaj? rozk?adu jazd skrzynek mo?e by mia? BFG wcze?niej) i w ko?cu zabija srq, który w?a?nie zbiera? powerup'a. Na srq nie zrobi?o to wi?kszego wra?enia, gdy? ten dalej robi? swoje - mo?e tylko czasem pope?nia? ma?e b??dy (takie jak drop'y swoim), ale nawet w Windows error wyskakuje. Niestety mapa q2dm8 nadal przerasta niejednego gracza z wy?szej ligi i trudno by?o si? spodziewa? rewelacji na tym spotkaniu, a tym bardziej wyrównanej gry.
Graczem map zostaje srq, który dzi?ki dobrej kontroli powerup'ow zapewni? swojej dru?ynie wygrana na tej mapie.

DM6:
Kolejna mapa tego spotkania to dm6. Zatem zapuszczam admina wpisuj?c "vote map q2dm6" i czekaj?c na odpowiedz serwera. Sk?ad bez zmian... wiec ka?dy "ready". Na samym pocz?tku mapy, dexter wpad? na genialny pomys? by sprawdzi? temperatur? lawy, a ?e wiedzia? ?e nikt mu w tym nie pomo?e musia? sprawdzi? sam. Oczywi?cie wynikiem eksperymentu nie podzieli? si? z reszt?, co przyczyni?o si? do na?ladownictwa, a w rezultacie do powstania konkursu pt. "Kto d?u?ej wytrzyma". Podam fragment, ?wiadcz?cy o tym ?e gracze byli w pe?ni ?wiadomi tego co robi?:
u13^.orion: =D
u13^.orion: =D
u13^.orion: =D
u13^.orion: =D
u13^.orion does a back flip into the lava.
Od samego pocz?tku mo?na by?o zaobserwowa? dobra gr? hara jako quader'a. Aby mu nie sz?o tak g?adko, v3 postanowi?o zrobi? sztuczny t?ok w quad-roomie, tak by hara nie mia? tam za wiele miejsca. Cz?sto ko?czy?o si? to tak (a raczej wygl?da?o to tak), jak by jeden z v3 prawie ?e wci?ga? hara za nogi do lawy (przy czym sam gin??). Có? za po?wiecenie dla sprawy... Pojedynczo wyci?gane quady przez Dexter'a by?y w 1/5 tak dobre (lub tak dobrze wykorzystywane) jak quady hara'y. Mo?e to przez to ze VESQ próbowa? gasi? quader'ów, a jak wiadomo swoich jest naj?atwiej. Od czasu do czasu quad trafia? do kogo? z poza tej dwójki, ale to chyba by?y bardziej przypadki ni? celowe zbiory. Po stronie u^ na BFG stan?? srq, natomiast po stronie v3... gracz o ksywie "nie mam poj?cia." Srq bez problemów time'owal BFG... znaj?c specyfik? tej pozycji wiem, ?e musia?o mu si? nudzi?... napakowany na 100/114, kilkukrotnie sprawdza? czy nie zbierze czasem dodatkowego armour z areny... ehhh ta pazerno?? (nic nie zostawiaj enemy, a swoim jeszcze mnie). Poza tym ca?ym quadem, niez?e akcje odchodzi?y tak?e na RG, które gra? g?ównie KuRi.
v3.BEBZ: rg enemy
v3.BEBZ: hh
Na co komu bindy, lub team który ich nie czyta? :D
Ale i tak?e diGGer mia? swoje chwile, które przyprawia?y mnie o u?miech. O to jedna z nich:
v3.BEBZ almost dodged v3.diGGer's rocket - TEAMMATE KILL!
v3.BEBZ: kurwa
v3.BEBZ: pomysl
v3.BEBZ: troche
v3.diGGer was blasted by u14^.KuRi
v3.diGGer: D :
v3.diGGer: D :
v3.Dexter was railed by u14^.KuRi
v3.Dexter was railed by u14^.KuRi
v3.diGGer: grajcie
v3.diGGer: cos
v3.diGGer: thx
v3.diGGer: lamusie
v3.diGGer: jebany
Podsumowuj?c... mas? TK jak i SK (i to sporo przy udziale lawy), a tak?e nie czytanie say_team i marnowanie czasu na zb?dne pogaduszki przyczyni?o si? do uzyskania takiego a nie innego wyniku. Zarówno na dm8 jak i na dm6, team v3 wykazywa? znikome przejawy jakichkolwiek dzia?a? tp, a ich synchro przy rzucaniu si? we trzech na powerup'a (dm8) czy quada (dm6), wynika?o bardziej z ch?ci dopakowania si? czy poprawienia swoich statystyk ni? zapewnienia lepszego tp.
Status gracza mapy przyznaje hara za ?adne quad'owanie.

DM1:
S?dzi?em, ?e "q2dm1" b?dzie o wiele wyrównany mecz i si? nie przeliczy?em. Zanim zacz?li?my mecz VESQ cos napomnia?, ?e z dm6 ma fajne fragi do filmów... nie mia?em poj?cia o czym kole? mówi do czasu a? nie spojrza?em na jego deaths'y. Noo nic wracaj?c do q2dm1... od samego pocz?tku room przejmuje u^, ale zwierz?cy instynkt polowania za freefragami powoduje ?e room zostawiany jest cz?sto pusty. V3 przejmuje wind? i robi non stop desant do room'u. Najcz??ciej w room'ie siedzi orion, zmieniany czasami przez dexter (z przeciwnego teamu). Natomiast, o wod? bij? si? KuRi i BEBZ. Gdy v3 prowadzi, mniej wi?cej 10-20 fragami, team u^ opuszcza orion. Na co v3:
u13^.orion disconnected (players = 8, spectators = 1).
v3.VESQ: Kurwa
v3.VESQ: mac
v3.diGGer: kurwa
v3.VESQ: bezprawie
v3.diGGer: co robisz
u10^.hara: nie widzisz, ze gramy we 3 ?
v3.VESQ: jebie nas tpo
u10^.hara: nie umiecie kulturalnie poczekac ?
v3.diGGer: kurwa
v3.VESQ: Poczekac
v3.diGGer: my jestesmy kulturajni
Po pewnym czasie wchodzi fiz, który oznajmia:
(fiz): bede stal
(fiz): [NAD_SCHOWKIEM] [ ] [ 100H 0A ]
Jak rzek? tak zrobi?!!! Gdy poinformowa?em u^ ?e fiz robi za freefrag'a, dosz?o do kolejnej interesuj?cej rozmowy:
u69^.srq: graj fiziek
v3.BEBZ: to pech
fiz'kolacja'awa: mowie ze nie bede gral
v3.BEBZ: graj
u69^.srq: rposze
fiz'kolacja'awa: no zsobacz ping baranie
fiz'kolacja'awa: moze jeszcze
fiz'kolacja'awa: powiesz mi
fiz'kolacja'awa: zebym zjadl zimna kolacje
v3.BEBZ: tak
v3.VESQ: :D:D:
v3.VESQ: :D:D:
v3.diGGer: :DDD
v3.BEBZ: grasz czy nie
v3.BEBZ: fizek
u69^.srq: :|
u14^.KuRi: grasz?
fiz'kolacja'awa: no kurwa
fiz'kolacja'awa: litosci
fiz'kolacja'awa disconnected (players = 8, spectators = 1).
Zatem u^ kontynuuje mecz we 3ch, ale przewaga fragów v3 ani nie ro?nie ani nie maleje. Wida? gracze u^ bardziej zmotywowali si? do gry i szczelniej starali si? trzyma? room. Niestety cz?sto ich porywcza natura powodowa?a ?e lec?c za fragiem otwierali luk? przez która przebija? si? enemy do roomu. Trudno powiedzie? kto tak dok?adnie co gra? bo z obu stron bardziej przypomina?o to freestyle ni? teamplay... by? mo?e próbuj? wzorowa? si? na najlepszych na tej mapie (czyt. BoD).
Graczem mapy, za w?a?ciwe (lu?ne) podej?cie do q2, zostaje fiz.

Graczem meczu, za najlepsze eff, zostaje hara.

screenscreenscreen
Komentarze

Jeszcze brak komentarzy.

Nowy komentarz
Musisz być zarejestrowany/zalogowany, żeby cokolwiek dodać. Rejestracja
^^^
1.384
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl