-=-
Menu
Tabele
Partnerzy
Serwisy
Ostatnie nowiny
2007-02-02 Zakończenie rozgrywek
2006-10-25 Lista nagród
2006-10-23 Aktualizacja serwerow
2006-10-22 Aktualizacja do FEAR
2006-10-20 Niezdecydowane klany
2006-10-10 PIFPAF.pl sponsorem l ...
Ostatnie mecze
Informacje
FCL #1
IRC: #FCL
Zapisy: wyłączone
Transfery: tak
Limit graczy: 15
Klany gracza: włączone
Serwery gier

Regulamin
Regulamin Rozgrywek F.E.A.R. Combat League TDM


1. Postanowienia Oglne

1.1 Liga ma na celu wyonienie najlepszej polskiej druyny grajcej w F.E.A.R w trybie Team DeathMatch.
1.2 Liga ma charakter otwarty.
1.3 Organizatorem Ligi jest planetquake.pl i fear.gram.pl
1.4 Sponsorzy nagrd:
A. CD-Projekt
B. PIFPAF.pl
1.5 Wszelkie pytania, propozycje, skargi naley kierowa na adres e-mailowy fcl.tdm@gmail.com

2. Klany

2.1 Kada druyna musi zgosi do rozgrywek przynajmniej czterech, i nie wicej ni omiu zawodnikw
2.2 Za kontakt klanu z organizatorami ligi odpowiedzialny jest jego lider - CL. On umawia mecze, oraz rozdziela ewentualne nagrody midzy poszczeglnych zawodnikw.
2.3 CL klanu musi by Polakiem.
2.4 Dozwolony jest udzia obcokrajowcw w rozgrywkach FCL. Kada druyna moe zgosi do ligi 3 zagranicznych zawodnikw. Tylko jeden z nich moe bra udzia w meczu.
2.5 Roszady w skadach dozwolone s w przerwie midzy sezonem zasadniczym z rund PlayOff ligi.
2.6 Zawodnik, ktry zagra mecz w barwach jednej z druyn, nie moe ju reprezentowa innego klanu w tej samej rundzie rozgrywek

3. Mecz

3.1 Mecz trwa 2x15 minut
3.2 Spotkanie toczone jest na 2 mapach, po jednej wybranej przed kad z druyn
3.3 Jeeli oba zespoy wybieraj t sam map, rozgrywane s na niej obie poowy meczu
3.4 Moliwe s zmiany w zespoach w przerwie midzy poszczeglnymi mapami meczu
3.5 Mecz odbywa si na jednym z serwerw udostpnionych przez organizatora - a wskazanym przez sdziego
3.6 Wygrywa druyna, ktra w ustalonym czasie zdobdzie wicej punktw. Liczby zdobytych w meczu przez oba zespoy punktw stanowi jego wynik i zostaj wpisane do tabeli ligi.
3.7 Na kadym meczu obecny jest sdzia, ktry obserwuje spotkanie oraz zatwierdza jego wynik.
3.8 Jeeli po 2 mapach zespoy uzyskaj wynik remisowy, sdzia zarzdza 15-minutow dogrywk na neutralnej, wskazanej przez siebie mapie. Jeeli pierwsza dogrywka nie przyniesie rozstrzygnicia, sdzia zarzdza kolejne, na innych mapach, a do wyonienia zwycizcy.
3.9 Za wyran zgod obu druyn sdzia moe pozwoli przebywa na serwerze osobom trzecim - widzom
3.10 Jeeli o ustalonej godzinie druyna nie pojawi si na serwerze w penym skadzie, sdzia zarzdza walkower 500-0 dla druyny przeciwnej. Jeeli aden z zespow nie stawi si w penym skadzie, obu zostanie dopisana do tabeli poraka.
3.11 Wszelkie oszustwa podczas gry bd karane wyrzuceniem z ligi nieuczciwej druyny, a jej wyniki zostaj zmienione na walkowery 500-0 dla druyn przeciwnych.

4. Liga

4.1 Przewidziano 16 miejsc w lidze. W przypadku wikszej liczby chtnych, o otrzymaniu bd nie miejsca w lidze, decyduje kolejno zapisw.
4.2 Uczestnicy graj ze sob systemem 'kady z kadym'
4.3 Kolejka ligowa trwa tydzie (od poniedziaku do niedzieli). Podczas kadej kolejki obie druyny zestawione w terminarzu musz umwi i rozegra mecz, informujc wczeniej organizatora o jego terminie.
4.4 O kolejnoci w tabeli decyduje bilans zwycistw i poraek. W przypadku takiego samego bilansu, o kolejnoci rozstrzyga wynik bezporedniego spotkania midzy zainteresowanymi druynami.
4.5 Po zakoczeniu sezonu zasadniczego, nastpuje rozstawienie druyn w fazie PlayOff. W parach PlayOff spotykaj si zespoy:
A. Pierwszy z smym
B. Drugi z sidmym
C. Trzeci z szstym
D. Czwarty z pitym
W pfinale PlayOff spotkaj:
E. Zwycizca meczu A ze zwycizc meczu D
F. Zwycizca meczu B ze zwycizc meczu C
Od tego etapu gra toczy si systemem przegrywajcy odpada' a do finau, ktry wyoni zwycizc Ligi.

5. Ustawiania gry

5.1 Mecze odbywaj si na wersji gry 1.07.
5.2 Tryb gry - 3v3 TDM
5.3 Ustawienia serwera:
A. Prdko gry 1.2
B. Limit apteczek - 2
C. Friendly Fire - on
D. Limit fragw - off
E. Limit czasu - 15
F Voting - off
G. Bronie specjalne - wyczone
H. Pozostae ustawienia - domylne
5.4 Mapy:
A. Factory
B. Hightech
C. Docks
D. Campus
E. Construction
F. Refinery
G. Office
H. Evac

uwaga - punkty 4.1 i 4.2 moga ulec zmianie jeeli liczba chtnych znacznie przekroczy liczbe przewidzianych miejsc.
^^^
0.055
fajne samochody | controlwebs.pl