-=-
Menu
Tabele
Ostatnie nowiny
2008-10-05 PIFPAF.pl TOP 9!
2008-06-06 Koniec ligi.
2008-05-29 Bany na 9. kolejkę
2008-05-28 Runda IX
2008-05-23 Bany na VIII rundę
2008-05-21 Runda VIII
2008-05-16 Podsumowanie 6 kolejki.
2008-05-13 Bany na VII rundę
Ostatnie mecze
Informacje
Puchar Quake 2 #2
IRC: #q2.pifpaf.pl
Zapisy: włączone
Transfery: nie
Limit graczy: 13
Limit zapisy: 8 (drużyny)
Klany gracza: wyłączone


Regulamin
1. Wstp

1.1. Turniej nosi nazw: Puchar Quake 2 @ PIFPAF.pl.
1.2. Do pucharu klany bd zapraszane przez organizatorw.
1.4. Zamanie jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu jest surowo karane.

2. Gracz

2.1. Gracz nalee moe jednoczenie tylko do jednego klanu biorcego udzia w rozgrywkach.
2.2. Gracz nie moe zmieni swojego nicka (pseudonimu) przez cay okres trwania rozgrywek pucharu. Podczas meczu musi mie taki sam pseudonim pod jakim zosta zapisany.
2.3. Dozwolone klienty Quake 2: R1Q2, AprQ2 lub EGL wraz z wtyczk anticheat.dll. Mecze mona rozgrywa na polskich serwerach z antycheatem, lista serwerw umieszczona bdzie na stronie pucharu.
2.4. Gracze z klanw, ktre wypisay si z ligi, mog zagra w innym klanie.

3. Klan

3.1. Aby wzi udzia w rozgrywkach klan musi liczy przynajmniej piciu czonkw (w tym przynajmniej jeden lider). Maksymalna liczba graczy wraz z liderem/ami wynosi 13 (w klanie moe by maksymalnie 2 graczy z zagranicy, ale w mapie moe gra tylko jeden). Dodatkowo do klanu moe doczy jeden gracz w trakcie trwania pucharu.
3.2. Kady zobowizany jest do podania jakiego kontaktu (kanau IRC, numeru Gadu-Gadu, adresu e-mail itp.).
3.3. Nazwa klanu nie moe narusza dobrego imienia innych graczy/klanw, ani narusza zasad kultury osobistej.
3.4. Klan nie moe zmieni swojej nazwy w trakcie trwania pucharu.

4. Regulamin

4.1. Wszelkie aspekty prawne pucharu zostay opisane w niniejszym dokumencie.
4.2. Organizator posiada pene prawo do zmiany treci oraz wprowadzania poprawek do niniejszego regulaminu.
4.3. Ewentualne informacje o zmianach i/lub wprowadzeniach poprawek do regulaminw bd publikowane na gwnej stronie turnieju.
4.4. Klan/gracz zobowizany jest do przestrzegania zasad fair-play oraz zasad kultury osobistej.

5. Uczestnictwo

5.1. W turnieju moe uczestniczy kady klan zaproszony do rozgrywek.
5.2. Warunkiem uczestnictwa w pucharze jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz zobowizanie si do jego przestrzegania.
5.3. Lider klanu zobowizany jest do podania ip wszystkich graczy w polu ID na stronie pucharu. W przypadku zmiennego adresu ip prosimy o podanie nazwy cza oraz miasta/centrali.

6. Mecz

6.1. Kada kolejka pucharu trwa tydzie, czyli zaczyna si w rod o godzinie 0:01, a koczy we wtorek o godzinie 23.59.
6.2. W momencie, gdy nie zostanie ustalony termin, sdzia ustala mecz na dzie i godzin wybran przez siebie.
6.3. Klan ma maksimum 10 minut na zebranie skadu. Podczas COUNTDOWN na serwerze musi by 4 graczy, mona koczy mecz 3 vs 4 (w przypadku niewyjanionego opuszczenia serwera przez gracza lub overflowa, disconnecta).
6.4. Gdy klan w przecigu 10 minut nie zdoa zebra 4 graczy, moe wykorzysta wildcard (lecz nie mona z niego skorzysta w pierwszej kolejce), ale jeli by on ju wykorzystany, wwczas zostaje przyznany walkower na korzy zespou przeciwnego.
6.5. Jeli w czasie meczu jeden z klanw bdzie mia mniej ni 3 zawodnikw i w cigu 120 sekundowego timeoutu nikt si nie poczy, zostanie przyznany walkower na korzy przeciwnego klanu.
6.6. Klanom przysuguje jeden 90 sekundowy timeout na map (w przypadku overflowa, zapauzowanie gry nie wpywa na wykorzystanie timeouta). Najdusza przerwa w grze moe wynie 120 sekund, po upywie tego czasu gry sdzia ma prawo wznowi gr.
6.7. Gospodarz meczu (pierwszy klan w parze na dan kolejk np. AAA vs BBB, czyli klan AAA) rozgrywa mecz skinem female/athena, natomiast drugi klan (np. BBB) w danej parze skinem male/grunt.
6.8. W czasie meczu na obsie nie moe by nikogo poza bezstronnym sdzi (dany admin nie moe sdziowa meczu swojego klanu, chyba e druyna przeciwna wyrazi na to zgod).
6.9. Nie stawienie si klanu w wyznaczonym terminie spotkania w penym skadzie automatycznie powoduje przegran walkowerem. Podczas rozgrywek grupowych dozwolony jest jeden wildcard, w momencie gdy klan nie posiada 4 graczy, aby rozegra mecz lub te z innych powodw chce go wykorzysta.
6.10. Tu przed rozpoczciem meczu sdzia sprawdza adresy IP wszystkich Graczy rozgrywajcych dany mecz, a w przypadku stwierdzenia bdnego adresu ip u jakiegokolwiek Gracza informuje o tym wszystkich Graczy na serwerze i wyrzuca owego Gracza (zostaje przydzielona kara dla Gracza lub Klanu).
6.11. Lista map: q2dm1, q2dm2, q2dm3.
6.12. Termin danego spotkania ma by podany komu z ekipy poprzez IRC lub E-mail 3. dni przed zakoczeniem danej kolejki (czyli do niedzieli godz. 23.59). W przeciwnym wypadku admini wpisz dany mecz na wtorek godzin 22.00.
6.13. Kolejno map wybierana bdzie przez liderw klanw. Swj wybr podajemy jawnie, po to, aby mapy si nie powtrzyy, a kolejno ustalana jest przed spotkaniem. Pierwsz map wybiera go (czyli np. w przypadku meczu AAA vs BBB jest to klan BBB), a drug gospodarz (AAA).

7. Punktacja

7.1. Za zwycistwo 3:0 klan otrzymuje 3. punkty.
7.2. Przy wyniku 2:1 przydzielone s dwa punkty dla zwyciskiego klanu, a jeden dla przegranego.
7.3. Za przegran 0:3 dany klan nie otrzymuje punktw.
7.5. Za walkower na kadej z map klanowi zostaje odjty punkt.

8. System rozgrywek

8.1. Rozgrywki rozgrywane bd tylko w fazie grupowej.
8.2. W fazie grupowej zostanie utworzona jedna grupa.

9. Oszustwa

9.1. Stanowczo zabrania si wykorzystywania komend, skryptw, programw powszechnie uznanych za tzw. cheaty. Gra na jakimkolwiek wspomagaczu (wallhack, aimbot itp.) rwnoznaczna jest z usuniciem gracza lub klanu z pucharu. Zabrania si tworzenia faszywych klanw (tzw. fake klanw) w celu uzyskania dodatkowych punktw wynikajcych z faszywych meczw rozgrywanych midzy tym, a pozostaymi klanami biorcymi udzia w pucharze.
9.3. Zabrania si wymiany graczy midzy klanami, zarwno jawnej jak i ukrytej.
9.4. Zabrania si obraania pozostaych uczestnikw rozgrywek jak i ekipy w jakiejkolwiek formie.
9.5. Ekipa zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia kadego z przypadkw zamania powyszych ustanowie i wydania werdyktu w danej sprawie.
9.6. Kady gracz, biorcy udzia w meczu musi nagra demo. Demka z kadego meczu naley nadesa pod adres e-mail: pucharq2@gmail.com. Czas na wysanie - 2 dni od rozegranego meczu.
9.7. Nie posiadanie dema z danego meczu lub posiadanie jego czci rwna si z prb zatuszowania czego, za co ban na nastpn kolejk. W przypadku nie pojawienia si caego demka 2 lub wicej razy usunicie gracza lub klanu z pucharu.

10. Zaalenia i konflikty

10.1. Jeeli w trakcie meczu raco zosta naruszony regulamin, bd te istnieje uzasadnione podejrzenie o oszustwo, klan ma obowizek zgosi fakt (konflikt) w formie oficjalnego dokumentu przesanego na maila (pucharq2@gmail.com).
10.2. Zaalenie/zgoszenie naley nadesa w cigu 48 godzin od momentu zaistnienia faktu bdcego przedmiotem zaalenia/konfliktu.
10.3. Zaalenie/zgoszenie powinno zawiera nastpujce dane:
- dat spotkania,
- klany biorce udzia w meczu,
- dane kontaktowe liderw obu druyn,
- szczegowy opis przedmiotu konfliktu,
- szczegowy opis meczu,
- uzasadnienie poparte materiaem dowodowym (zrzuty ekrany/nagrania/logi serwera/zapisy rozmw),
- ewentualn prob o materiay dowodowe, jakie dostarczy ma druyna przeciwna (oskarona),
- opis dotychczasowych prb porozumienia midzy stronami, jeli takowe byy,
- proponowane rozwizanie konfliktu.
10.4. Organizator ma 2 dni na zaakceptowanie zaalenia/zgoszenia lub jego odrzucenie i 5 dni na jego rozstrzygnicie. W trakcie trwania procedury klany powinny by oddane do penej dyspozycji organizatora wczajc w to udostpnienie wszelkich materiaw, o jakie organizator prosi. Niedostateczna wsppraca klanw z organizatorem moe skutkowa sankcjami i karami zgodnie z niniejszym regulaminem.
10.5. Dopuszczalne s nastpujce rozstrzygnicia zaale/konfliktw:
- zaalenie/konflikt bezpodstawny; odrzucenie zgoszenia,
- zaalenie/konflikt bdnie sformuowany, nie zawierajcy wymaganych informacji; odrzucenie zgoszenia,
- zaalenie/konflikt uznany; przychylenie si do propozycji zgaszajcego,
- zaalenie/konflikt uznany; rozstrzygnicie na korzy zgaszajcego,
- zaalenie/konflikt czciowo uznany; anulowanie meczu i nakaz jego ponownego rozegrania.
10.6. Gracz, ktry dosta bana za nie wysanie demka lub z innej przyczyny nie dostarczenia go do ekipy ma prawo napisania odwoania by go anulowa wraz z wyjanieniem.
10.7. Ekipa zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia kadego zaalenia/konfliktu i wydania werdyktu rozstrzygajcego.
10.8. Werdykt jest prawomocnym zakoczeniem procedury zgaszania zaalenia, nie mona si od niego odwoa.

11. Kary

11.1. Ekipa pucharu ma pene prawo stosowa kary wobec klanw amicych postanowienia niniejszego regulaminu.
11.2. Przewidywane s nastpujce kary:
- ostrzeenie organizatora skierowane do klanu,
- publiczna nagana dla klanu opublikowana na oficjalnej stronie turnieju,
- utrata meczu, w ktrym si zawinio (przegrana walkowerem),
- usunicie gracza z klanu,
- wykluczenie klanu z pucharu.
11.3. W przypadku racych przewinie i uzasadnionych podejrze, konsekwencje amania postanowie niniejszego regulaminu ponie moe cay klan.

12. Konfiguracja serwera:

- Timelimit = 20
- Powerups 1
- BFG 1
- Team damage ON
- TP 2 (teamhurt ON)
- dmflags 1072
- Overtime 5 min.

Przystpujc do pucharu, uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
^^^
0.027
hosting stron | najlepszy katalog | sklep internetowy