-=-
Menu
Tabele
Profil
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2019-01-12 Edge q2
2018-03-27 Podsumowanie PLQ2 #15!
2018-03-18 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-03-09 KONIEC PLQ2 #15 - PUCHARY
2018-02-27 WIELKI FINAŁ PLQ2 #15
2018-02-23 O historii słów kil ...
2018-02-05 Walka o Wielki Finał!
2018-02-02 Puchar Polski
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #15
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

Mecz: nbc vs tOk
» Podsumowanie « » Opis « » Komentarze « » Nowy komentarz «
Podsumowanie

flaga Not Bad Clan vs Team On-Line Killers flaga
Rodzaj:LIGA II
Sędzia:———
Data:———
Wynik:1:2
Fragi:219:438
Mapy:q2dm8, q2dm3, q2dm1
Wyniki:92:86, 72:192, 55:160
Dema:———

Statystyki graczy
flaga Not Bad Clan flaga Team On-Line Killers
q2dm8
brak informacji
Ivers33:15
Kabal18:29
q2dm3
brak informacji
Ivers48:24
q2dm1
brak informacjibrak informacji

Opis
Siemano!

Po do?? ci??kim dniu, na ircu przyatakowa? mnie niejaki gieikstrzysta aka bodom, z zapytaniem czy przypadkowo nie po?wi?ci?bym swojego niesamowicie drogocennego czasu, na pos?dziowaniu niezmiernie ciekawego i zach?caj?co zapowiadaj?cego si? pojedynku, jakbym mia? by? niew?tpliwie mecz ziomów Danki [tok], którzy mieli zmierzy? sie z NBC. Nie mog?em nie odmówi?. Po pierwsze - podzi?kowania dla Ma?ka [gnd] za szybki tutorial skutecznego s?dziowania i kopania. Doedukowany, wszed?em na serwer - wszystko odby?o si? sprawnie, bezbole?nie i w weso?ej atmosferze - na pierwszy ogie? DM1!

DM1.

Ciach lutujemy. Jak w lidze idzie t?okom, ka?dy wie. Podobnie rzecz ma si? z najbli?szymi kole?kami mojego klanu - NBC. Niech to pos?u?y za intro. Poszli! [korzystaj?c z hackerskich umiej?tno?ci sprawdzi?em, czy nie ma ?adnych fejków - wszystko profeska]. No i zacz??o si? - ostry dym w wykonaniu toków i nikt z nbc nie ma ?adnych pyta?. Oko?o 15 minuty nast?puje hold - noname zdecydowa? si? poczatowa?, pozwalaj?c FANATICOWI troche spra? ty?ki kole?kom Danki. Co dalej? Fanaticowi rwie --> ping 200. Co tam! Jedziemy dalej. Niejaki Dariusz okaza? sie niema?ym specem od dzia?a? na wysoko?ciach, bowiem usadowi? si? na windzie niczym samica or?a bielika, i w ?adnym wypadku nie pozwala? si? tam wbi? intruzom. Nbc sie stara, w tym czasie niejaki REDAW, poczynia sobie coraz ostrzej i w miare up?ywu czasu, coraz bardziej denerwuje swoim wsz?dobylstwem ch?opaków w skinach FEMALE. Oko?o 6 minuty nast?puje mini prze?om - NBC POCZYNIA SROGI ATAK NA POKÓJ [3 panny wdr??y?y si? i skutecznie uskuteczni?y exodus redawa na respawn w przeciwleg?ej stronie mapy], co jednak skutków niesamowitych nie przynios?o. Authentic, zrobi? autentyczn? mielonke, co spowodowa?o szereg ró?nych respawnów NBC :E. Generalnie zapomnia?em zrobi? skrina z tej mapy - sory : D.

GRACZ MAPY - REDAW.

DM3.

UF! Jeden do zera, fala meksyka?ska, popcorn i szalikowcy - panie i panowie - DM3! Od razu pomy?la?em, b?dzie srogo - ide si? wyla?. Po uskutecznieniu nagl?cej mnie czynno?ci fizjologicznej, ku mojej uciesze OBA KLANY, w takich samych sk?adach, potulnie da?y ready! Pierwszy pent dla pudliszki, który nie daje sobie w kasze dmucha? - nbc do przodu. W mi?dzyczasie zamocny REDAW dopada quada i na pochybel skurczybykom, robi srog? rze?nie w okolicach RL'a. Spoczkens - atmosfera opad?a, artefakty umar?y ?mierci? naturaln? - przechodzimy do regularnego fragowania. NIE NA D?UGO! Oko?o 17 minuty authentic, ?akn?c zdoby? quada, niefortunnie wpada do lawy - niez?y dzik. Redaw, w ?adnym wypadku nie bierze do siebie pora?ki jego kompana i z lubo?ci? kontynuuje swoje rz?dy na bunkrze. Oko?o 16 minuty wynik wynosi 31 do 19, dla TOK'ów - czyli bez ?adnych rewelacji, dla którejkolwiek strony. ?eby nie by?o mi nudno, PUDLISZKI porywa quada, dzi?ki rewelacyjnej pomocy swoich kole?kowców i dzi?ki jego dopa?erowaniu, sieje zamoc w dolnych okolicach planszy. Generalnie nbc ca?y czas jedynie próbowa?o, natomiast tok bardziej zdobywa?o. W 15 minucie REDAW dopada penta i srogo lutuje pupy nieprzyjacio?om. Nast?pnie mogli?my [MOG?EM - HE HE] zaobserwowa? kolaboracj? AUTHENTIKA i quada, która chyba przeros?a tego pierwszego, poniewa? zamiast u?y? dopalacza do nikczemnego ?rutowania dupsk wrogów, auth dostaje w czo?o z ssg niejakiego COOL'a! GG! W 12 minucie FANATIC'a dopada niemoc, co konczy sie holdem. Atmosferka zaci?ta, 0 rozmów, wczówka stoprocent - PADA DECYZJA! Fanatica zmienia ADVO, znany szerzej jako ADVOCAT, a najszerzej jako EN BE CE ADVOKAT. Generalnie zmiana ta nie przynios?a niczego niesamowitego, poniewa? ??cze advo nie podo?a?o wymogom SQbattleground :E. W/w COOL, sporadycznie zatrzymuje quadruny tok - pok?ady wkurwienia skutecznie kondensuje REDAW, który w tym meczu naklika? BAGATELA 68 FRAGÓW. ;o , zamocny dzikus. Nie ma co dodawa? w tym temacie - nbc zlutowane, dwa do jednego dla T?OK_ZIOMBLI.

GRACZ MAPY - REDAW.

DM8. Dm8 - :E. Generalnie, to mia?em do?? powa?na konwersacje na komunikatorze GADU GADU, zwanym GADACZEM, wi?c na tej mapie by?em obecny raczej duchem. Nie no - bez jaj, sprawdza?em czasami co jest grane. A co by?o grane? ZAMOCNE TANGO w wykonianiu BRACI NBC! TAK JEST - NIE BEDE DODAWA? NIC WI?CEJ --> NBC LUTUJE TOK, dzi?ki nowoczesnej metodzie u?ytku BIG FAKING GAN przez COOL'a. GG, powinszowania.

Z s?onecznego dm1, trzy i osiem, pisa? dla Was dablyo aka siwa_kura aka wns aka wns z upx! Pozdro. A! Gracz meczu Redaw/COOL [ten drugi za nowatorstwo].by wns aka WONS :EEEEEE

screenscreen
Komentarze

Jeszcze brak komentarzy.

Nowy komentarz
Musisz być zarejestrowany/zalogowany, żeby cokolwiek dodać. Rejestracja
^^^
0.058
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl