-=-
Menu
Tabele
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2019-10-01 EDL #18
2019-02-26 Wspólna Scena - TURNIEJ
2019-01-12 Edge q2
2018-03-27 Podsumowanie PLQ2 #15!
2018-03-18 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-03-09 KONIEC PLQ2 #15 - PUCHARY
2018-02-27 WIELKI FINAŁ PLQ2 #15
2018-02-23 O historii słów kil ...
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #15
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

Regulamin
NOWY REGULAMIN

Zmiana regulaminu dla fazy play-off: 2017-12-06 13:05

System rozgrywek:
- Gramy systemem drabinka wygranych oraz Drabinka przegranych.
- Gramy w systemie BO3 (za wyjątkiem finału)

Mapy:
- Mapy wybieramy z puli map: q2dm1, q2dm2, q2dm3, q2dm5, q2dm6, q2dm7, q2dm8
- Każda drużyna wybiera swoja mapę z puli map (każda drużyna wybiera inną mapę)
- 1 mapa rozgrywana jest przez drużynę, która jest rozstawiona jako gospodarz
- W przypadku remisu Drużyny wybierają 3 mapę na zasadzie odrzucania map pozostałych w puli
- Drużyna, która miała lepszy bilans fragowy na swojej mapie decyduje, kto jako pierwszy zaczyna odrzucanie

Finał:
- Drużyny grają do 3 wygranych map. - BO5
- Przed meczem drużyny wybierają po dwie mapy, które rozgrywane są naprzemiennie. (każda drużyna wybiera inną mapę)
- 1 mapa rozgrywana jest przez drużynę, która jest rozstawiona jako gospodarz
- W przypadku remisu (2:2) drużyna, która miała lepszy bilans fragowy na wszytskich mapach decyduje o wyborze ostatniej mapy.


pozostała część regulaminu pozostaje bez zmian,

1. Wstęp:
1.1 Jest to liga przeznaczona dla wszystkich czynnych klanów oraz graczy, którzy grają w Polsce.
1.2 Celem tej ligi jest wyłonienie najlepszego teamu Polskiej sceny Q2
1.3 Wszelkie przejawy niesubordynacji będą surowo karane
1.4 W PLQ2 15 może wystąpić każdy klan, który spełni wymagania Regulaminy pkt. 3
1.5 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania korekt do regulaminu podczas trwania rozgrywek komunikując owe zmiany przed ostatnią kolejką pierwszej rundy.
1.6 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia klanu/gracza do rozgrywek, jednocześnie podając przyczynę na forum publicznym.

2. Liga:
2.1. Ligą będzie grana w systemie dwu rundowym.
2.2 W pierwszej rundzie zapisane klany zagrają w dwóch grupach mecze każdy z każdym. Druga runda będzie się składać z rundy pucharowej.
2.3. Losowanie grup odbędzie się tydzień przed planowanym rozpoczęciem rozgrywek
2.4. Runda pucharowa:
A) Do fazy play off wejdzie 4 najlepsze klany z każdej grupy.
B) Klany w fazie play-off zostaną rozstawione zgodnie z miejscami zajętymi w grupie
Przykład: 1 miejsce z grupy A zagra z 4 miejscem grupy B, 2 miejsce w grupie A zagra z 3 miejscem z grupy B itd….
C) Przegrany w grupie pucharowej odpada z plq2
D) Przegrane drużyny w 1/2 finału zagrają mecz o miejsca 3-4.
2.5 Mapy:
Przed rozpoczęciem rozgrywek zostaną wylosowane mapy z puli: q2dm1, q2dm2, q2dm3, q2dm5, q2dm6, q2dm7, q2dm8.
2.5 Każda mapa będzie grana po 20min.

3. Klany:
3.1 Każdy cl jest zobowiązany do zapisania minimum 5 graczy i maximum 10 (max 2 graczy spoza naszego Kraju - również tych 2 graczy może zagrać w meczu)
3.2 Każdy jest zobowiązany do podania danych w celu kontaktu (discord, mail do ClanLeadera, war arrangera, kanału irc-owego jeżeli takowy posiada, aktualnej strony www).
3.3 Każdy gracz grający w meczu ligowym jest zobowiązany do korzystania z takiej ksywy jaka jest zapisana na ligowej stronie.
3.4 Każdy gracz w lidze zobligowany jest do korzystania z konta NoFake podczas meczów ligowych
3.5 Każdy z graczy jest zobowiązany do używania powszechnie akceptowanej wersji r1q2,aproq2.
3.6 Każda próba oszustwa będzie surowo karana
3.7 Transfery:
Transfery pomiędzy rundami
a) ilość graczy musi być zachowana (nie można przekroczyć reguły maxplayers)
b) można dokonać maxymalnie trzech korekt w składzie
c) gracz, który zmienia klan, nie może rozegrać więcej niż 4 map (ale w pełnym wymiarze mapowym może rozegrać tylko jeden mecz) w swoim pierwotnym klanie, w innym wypadku transfer jest niedozwolony.
d) dostępna jest lista graczy tzw. bezklanowych (osoby które nie znalazły klanu przed startem ligi, a znalazły uznanie w oczach ekipy PLQ2), chęć dopisania graczy z tej listy można zgłosić w każdej chwili, gracz do danego klanu zostanie dopisany po upływie 10 dni.
e) dopisanie graczy z "listy rezerwowej" jest wliczane w ilość dopuszczalnych korekt w otwartym oknie transferowym.
f) dopisać gracza można tylko wtedy jeśli została zachowana reguła maxplayers
g) raz dopisani gracze z listy rezerwowej nie mogą zmienić klanu w trakcie trwania ligi.
i) gracze z klanów które się wycofały, bądź zostały zdyskwalifikowane nie mogą grać w obecnej edycji PLQ2
Dodatkowo dopuszcza się transfery w trakcie trwania rundy wg zasad jak wyżej oraz:
a) Dopuszczalne są 2 transfery po uzgodnieniu z Organizatorem Ligi
b) ilość graczy musi być zachowana (nie można przekroczyć reguły maxplayers)
c) Nie dopuszcza się dokonywania transferów bezpośrednio przed meczem (za wyjątkiem wyrażenia zgody przez drużynę przeciwną)

4. Mecze:
4.1 W rundzie pierwszej każdy klan zobligowany jest do rozegrania jednego meczu ligowego w ciągu tygodnia.
4.2 W rundzie pucharowej mecze powinny odbywać się w sposób zapewniający płynne rozgrywanie ligi.
4.3 Klany maja czas na ustalenie terminu do niedzieli tygodnia poprzedzającego nadchodzącą kolejkę, w razie braku ustalenia terminu meczu ,organizator ustala termin w poniedziałek lub wtorek (następnego tygodnia)
4.3.1 Istnieje możliwość wcześniejszego rozegrania meczu (przed terminem), jeżeli oba klany się na to zgodzą, organizatorzy ligi muszą znać ten termin co najmniej 1 dzień przed terminem meczu (takiego przesunięcia można dokonać tylko z wyprzedzeniem o jedną kolejkę, dwukrotnie w przeciągu całej plq2.
4.4. Każdy mecz odbywa się na mapach wybranych spośród Q2dm1, Q2dm2, Q2dm3, Q2dm5, Q2dm6, Q2dm7, Q2dm8, wg zasad obowiązujących w rundzie pierwszej oraz rundzie pucharowej (patrz pkt 2.2 oraz 2.3.3) .
4.5 Konfiguracja servera powinna wyglądać następująco:
a) set powerups 1 b) set timelimit 20 c) team damage ON d) BFG allowed e) dmflags 1072 f) overtime 5 min.
b) lista serwerów dostępna dla meczy PLQ2 w obecnej chwili to:

185.7.105.110:27913 PLANETQUAKE.PL NOFAKE PLQ2 #1
185.7.105.110:27914 PLANETQUAKE.PL NOFAKE PLQ2 #2
185.7.105.110:27915 PLANETQUAKE.PL NOFAKE PLQ2 #3
185.7.105.110:27916 PLANETQUAKE.PL NOFAKE PLQ2 #4

4.6 Każdy team jest zobligowany do wystawienia składu 4 osobowego. Mecz może być kontynuowany przez 3 graczy (w przypadku overflowa lub disconnecta jednego z graczy) lecz w czasie countdowna musi być ich 4.
4.7 Mecz rozpoczyna się punktualnie o godzinie, która jest zapisana na www. Jeśli jeden z klanow nie będzie dysponował kompletem graczy po tym czasie zostanie automatycznie wykorzystany wildcard, a jeśli owy klan już go wykorzystał w/o na korzyść teamu przeciwnego. W przypadku upłynięcia regulaminowego czasu, oba klany nie są "kompletne" sędzia ustala termin meczu jemu pasujący bez możliwości negocjacji (w ramach rozsądku).
Oczekiwanie na spóźniający się klan do 15 minut. Należy szanować czas swój jak i osób biorących udział w lidze!

4.8 Można wziąć jeden wildcard na rundę (dwa w czasie trwania całej ligi, ale nie można wziąć dwóch w/c w czasie trwania jednej rundy)
4.0 Jeśli w czasie walki jeden z teamow będzie miał mniej niż 3 zawodników i w ciągu 120 sekundowego timeoutu nikt się nie połączy, zostanie podyktowany walkower na korzyść przeciwnej drużyny.
4.10. Klanom przysługuje jeden 90 sekundowy timeout na mapę (w przypadku overflooda zapauzowanie gry nie wpływa na wykorzystanie timeouta, najdłuższa przerwa w grze może wynieść 120 sec, po upływie tego czasu gry sędzia ma prawu wznowić grę). Tylko w szczególnych wypadkach (określonych przez sędziego danego meczu), można skorzystać z dodatkowego czasu.
4.11 W razie gdy jeden gracz ma zdecydowany zwiększony ping od początku meczu, a klan mimo to decyduje się wystawić go do gry, admin nie ma obowiązku zatrzymywania gry - jednak może reagować na to czy dany gracz może kontynuować grę czy nie (np wisi na wtyce)
4.12 W rundzie 1 gospodarz meczu (pierwszy klan w parze na dana kolejkę np. AAA vs BBB) rozgrywa mecz (do trzech wygranych map) skinem female/athena, drugi klan w danej parze skinem male/grunt. Pierwszą graną mapą, jest mapa klanu BBB, W rundzie 2 gospodarz meczu (pierwszy klan w parze na dana kolejkę np. AAA vs BBB) rozgrywa mecz (trzy mapy) skinem female/athena, drugi klan w danej parze skinem male/grunt. W przypadku porozumienia miedzy oboma klanami admin może dokonać zmian w ustawieniach. Jako, że liga jest dwurundowa nikt nie będzie pokrzywdzony, a zaoszczędzi to niepotrzebnych nieporozumień.
4.13 W czasie meczu na obsie nie może być nikogo poza bezstronnymi sędziami (dany adminy nie może sędziować meczu swojego klanu, chyba że drużyna przeciwna wyrazi na to zgodę) . Jeśli jest radio bądź gtv na meczu, na serwerze może znajdować się więcej osób (w granicach rozsądku), związanych z ekipą plq2.
4.14 W meczu zabrania się utrudniania przeciwnikowi gry, rozpraszania go (nie wolno generować impulsów do serwera oraz wave script).

5. Punktacja
5.1 Za wygrany mecz 3:0 klan otrzymuje 3 punkty.
5.2 Za wygrany mecz 2:1 klan otrzymuje 2 punkty.
5.3 Za przegrany mecz 0:3 klan otrzymuje 0 punktów
5.3 Za przegrany mecz 1:2 klan otrzymuje 1 punkt.
5.3 Za walkower w rundzie (na jednej mapie) klan otrzymuje -1 punkt.
5.4 W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez klany, o miejscu w tabeli decyduje wynik bezpośredniego spotkania, a następnie ilość fragow netto, jeśli i to nie przyniesie rozstrzygnięcia po obu rundach , klany zagrają 7 mapę (decydującą) której do tej nie grały.

6. Prawa i Obowiązki
6.1 Każdy klan ma możliwość podania maxymalnie 10 graczy, minimalna ilość graczy to 5.
6.2 Po wyznaczonym okresie zapisów do ligi składy mogą być aktualizowane do dnia poprzedzającego start ligi. Następnie zgodnie z pkt. 3.6 niniejszego regulaminu

6.3 Za każdą próbę oszustwa będą przyznawane kary
6.4 Dysponujemy baza ip graczy z mlq2 i plq2 dzięki czemu gracze podający się za kogoś innego beda wychwytywani.
6.5 Zmianę ip/providera itp. należy zgłosić organizatorom co najmniej 2 dni przed meczem ligowym (zgłoszenie klanu na stronie wymusi podanie ip gracza oraz w razie zmiennego ip - neo - miasta z jakiego gra), wysłanie innego ip niż jest podane na stronie ligi w dniu meczu nie będzie brane pod uwagę.
6.6 Można używać fullbrightow
6.7 Nie można używać AIM botow, wallhackow ani innych tego typu "wspomagaczy"
6.8 Zakaz używania edytowanych modeli (broni, postaci, itemów tzw. Spiked rockets) pod groźbą walkowera i usunięcia z ligi ewentualnie zbanowania dresu ip.
6,9 ClanLeader odpowiedzialny jest za wszystko(zachowanie, terminy etc) i w przypadku ew. nagród on rozdziela je miedzy klanowiczów...
6.10. Każdy klan jest zobligowany do wydelegowania przedstawiciela (CL bądź wa, dla pewność wskazane aby byli wszyscy gracze przewidziani na grę w danym meczu) do reprezentowania klanu na specjalnym kanalee przedmeczowy który zakłada admin meczu na 30 minut przed godziną rozpoczęcia rozgrywki który który w 100% odpowiada za decyzje podejmowane w związku ze zbliżającym się meczem (serwer, skład, wc etc). Po upływie 20 minut od godziny wyznaczonej na mecz, sędzia podejmuje decyzje o sankcjach jeżeli któryś z klanów nie posiadał kompletu graczy względnie oba klany nie były w stanie skompletować składu, bądź zaprasza graczy na wcześniej ustalony serwer celem rozpoczęcia meczu.
6.11. Przedstawiciel każdego z klanów (cl, wa etc) zobligowany jest do wybrania (z listy serwerów ligowych opublikowanych na stronie ligi) minimum dwóch adresów IP na których chciałby aby jego klan rozgrywał dany mecz ligowy (maja to być dwa różne serwery, różnice portów są traktowane jako jeden adres serwera). W przypadku podania tylko jednego adresu ip, jest to jednoznaczne z tym, że dany klan zawierza wybór serwera adminowi danego meczu (chyba że, klan przeciwny zgodzi się na podane IP). Jeżeli dany klan ma w swoim składzie gracza z zagranicy i ma zamiar on grać w danym meczu, jego ping i warunki gry nie wpływają na wybór serwera, admin porównuje pingi i warunki do gry tylko graczy z polski (gracze z zagranicy są zobowiązani do pod stosowania się do wybranego serwera).
6.12. Każdy gracz powinien nagrywać demko, które powinien udostępnić na każdą prośbę sędziego meczu.

7. Kary
7.1 Nie powiadomienie organizatorów ligi o zmianie ip i gra z innego ip - kara meczu dla gracza, anulowanie wyniku mapy na których grał ów gracz
7.2 Gra z innego ip pokrywającego się z ip innej wcześniej zgłoszonej osoby do ligi bez wcześniejszego uzasadnienia - usunięcie z ligi gracza.
7.3 Gra w klanie, którego, nie jest się członkiem - usunięcie z ligi i gracza i klanu
7.4 Zatrzymanie gry bądź jej przerwanie przy pomocy komend break - usunięcie gracza z ligi, anulowanie wyniku z danej mapy, bądź przyznanie w/o.
7.5 Gra na wszelkiego rodzaju wspomagaczach (AIM bot, wallhack) usunięcie z ligi gracza i klanu w jakim grał.
7.6 Gra na nicku różnym od tego podanego na stronie ligi ? kara meczu dla gracza, w przypadku podobnej sytuacji kolejny raz kara dwóch meczy itd.
7.7 Brak dema na życzenie sędziego wiąże się z następującymi konsekwencjami:
1 zdarzenie - ostrzeżenie
2 zdarzenie - ban dla gracza na grę w najbliższej kolejce (kara meczu dla gracza)
3 zdarzenie - w/o na korzyść drużyny przeciwnej na danej mapie z której sędzia prosił o udostępnienie demka.
7.8 W przypadku stwierdzenia edycji dema przesłanego organizatorom PLQ2 ? kara
7.9 W przypadku nagminnego łamania regulaminu lub celowego utrudniania przeprowadzenia rozgrywek ligowych admini mogą przynać zarówno indywidualne jak i drużynowe kary
7.10 Na cała ligę dopuszczalne są tylko dwa walkowery, przy trzecim klan zostaje karnie wyrzucony z ligi.

Dla dobra PLQ2 #15 Organizator dopuszcza możliwość innych odstępstw od regulaminu w trakcie trwania ligi z zachowaniem reguł Fair Play oraz płynności rozgrywek.

STARY REGULAMIN

1. Wstęp:
1.1 Jest to liga przeznaczona dla wszystkich czynnych klanów oraz graczy, którzy grają w Polsce.
1.2 Celem tej ligi jest wyłonienie najlepszego teamu Polskiej sceny Q2
1.3 Wszelkie przejawy niesubordynacji będą surowo karane
1.4 Klany, które w poprzednich rozgrywkach zapisały się do ligi a następnie zrezygnowały lub zostały zdyskwalifikowane startują z -2pkt w każdej z lig
1.5 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania korekt do regulaminu podczas trwania rozgrywek komunikując owe zmiany przed ostatnią kolejką pierwszej rundy.
1.6 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia klanu/gracza do rozgrywek, jednocześnie podając przyczynę na forum publicznym.

2. Liga:
2.1. Ligą będzie grana w systemie dwu rundowym.
2.2 W pierwszej rundzie wszystkie klany zagrają w jednej grupie mecz każdy z każdym w systemie Best Off 3 (do dwóch wygranych map).
Każdy z klanów wybiera swoją mapę spośród Q2DM1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. W przypadku remisu trzecia mapa wybierana jest w formie eliminacji przy czym do składu map trafiają dodatkowo Next1 oraz q2ht (klan z lepszym bilansem fragowym lub w przypadku równego bilansu z dwóch map, wybrany przez sędziego odrzuca jako pierwszy jedną mapę, drugi klan odrzucą dwie mapy, a następnie odrzucają na przemian aż do wyłonienia jednej finałowej mapy)
2.3 Klany w drugiej rundzie zostaną podzielone na dwie ligi.
2.3.1 W pierwszej lidze gra 6 klanów z najlepszym bilansem punktowym z rudny pierwszej (miejsca od 1 do 6), w drugiej lidze, sześc pozostałych z miejsc od 7 do 12
2.3.2 System rozgrywek: Każdy z Każdym mecz i rewanż
2.3.3 Mecze rozgrywane na czterech mapach z Q2DM1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, wyznaczonych losowo na daną parę zarówno na rundę pierwszą jak i rewanżową oraz na dwóch mapach wybranych w drodze eliminacji (z pozostałych map nie granych do tej pory w 2 rundzie oraz Next1 i q2ht - przy założeniu, że klan z lepszym bilansem fragowym lub w przypadku równego bilansu z dwóch map, wybrany przez sędziego odrzuca jedną mapę, drugi klan odrzucą dwie mapy, a następnie odrzucają na przemian aż do wyłonienia jednej finałowej mapy).
2.3.4 Każdy mecz toczy się na trzech różnych mapach, każda para klanów pozna cztery mapy na początku rozgrywek na rundę pierwszą i drugą wraz z ich kolejnością rozgrywania.


3. Klany:
3.1 Każdy cl jest zobowiązany do zapisania minimum 5 graczy i maximum 10 (max 2 graczy spoza naszego Kraju, z czego jeden może wystąpić w meczu zgodnie z obowiązującymi zasadami i standardami gry w PLQ2)
3.2 Każdy jest zobowiązany do podania danych w celu kontaktu (gg, mail do ClanLeadera, war arrangera, kanału irc-owego jeżeli takowy posiada, aktualnej strony www).
3.3 Każdy gracz grający w meczu ligowym jest zobowiązany do korzystania z takiej ksywy jaka jest zapisana na ligowej stronie.
3.4 Każdy gracz w lidze zobligowany jest do korzystania z konta NoFake podczas meczów ligowych
3.5 Każdy z graczy jest zobowiązany do używania powszechnie akceptowanej wersji r1q2,aproq2.
3.6 Każda próba oszustwa będzie surowo karana
3.6 Transfery: Zakaz transferów obowiązuje w okresie rozgrywania rund, pomiędzy rundami można dokonywać transferów na następujących warunkach:
a) ilość graczy musi być zachowana (nie można przekroczyć reguły maxplayers)
b) można dokonać maxymalnie trzech korekt w składzie
c) gracz, który zmienia klan, nie może rozegrać więcej niż 8 map (ale w pełnym wymiarze mapowym może rozegrać tylko jeden mecz) w swoim pierwotnym klanie, w innym wypadku transfer jest niedozwolony.
d) dostępna jest lista graczy tzw. bezklanowych (osoby które nie znalazły klanu przed startem ligi, a znalazły uznanie w oczach ekipy PLQ2), chęć dopisania graczy z tej listy można zgłosić w każdej chwili, gracz do danego klanu zostanie dopisany po upływie 10 dni.
e) dopisanie graczy z "listy rezerwowej" jest wliczane w ilość dopuszczalnych korekt w otwartym oknie transferowym.
f) dopisać gracza można tylko wtedy jeśli została zachowana reguła maxplayers
g) raz dopisani gracze z listy rezerwowej nie mogą zmienić klanu w trakcie trwania ligi.
i) gracze z klanów które się wycofały, bądź zostały zdyskwalifikowane nie mogą grać w obecnej edycji PLQ2
j) w Pucharze Polski każdy z graczy może reprezentować barwy tylko jednego klanu (ilość map z PP nie wlicza się do całość ilości map zagranych przez danego gracza w lidze, jednak jeśli dany gracz zagrał choć fragment mapy w macierzystym klanie, w tej samej edycji PP nie może zagrać w barwach innego klanu)

4. Mecze:
4.1 W rundzie pierwszej każdy klan zobligowany jest do rozegrania dwóch meczów ligowych w ciągu tygodnia.
4.2 W rundzie drugiej każda ligowa kolejka w trwa 1 tydzień.
4.3 Klany maja czas na ustalenie terminu do niedzieli tygodnia poprzedzającego nadchodzącą kolejkę (w rundzie drugiej jednego meczu, w rundzie pierwszej dwóch meczów), w razie braku ustalenia terminu meczu ,organizator ustala termin w poniedziałek lub wtorek (następnego tygodnia) i przydziela sędziego.
4.3.1 Istnieje możliwość wcześniejszego rozegrania meczu (przed terminem), jeżeli oba klany się na to zgodzą, organizatorzy ligi muszą znać ten termin co najmniej 1 dzień przed terminem meczu (takiego przesunięcia można dokonać tylko z wyprzedzeniem o jedną kolejkę, dwukrotnie w przeciągu całej plq2.
4.4. Każdy mecz odbywa się na mapach wybranych spośród Q2dm1, Q2dm2, Q2dm3, Q2dm5, Q2dm6, Q2dm7, Q2dm8, Next1 oraz q2ht wg zasad obowiązujących w rundzie pierwszej oraz rundzie drugiej (patrz pkt 2.2 oraz 2.3.3) .
4.5 Konfiguracja servera powinna wyglądać następująco:
a) set powerups 1 b) set timelimit 20 c) team damage ON d) BFG allowed e) dmflags 1072 f) overtime 5 min.
b) lista serwerów dostępna dla meczy PLQ2 w obecnej chwili to:
PLANETQUAKE ATMAN #1 TDM | 213.189.52.22:27910
PLANETQUAKE ATMAN #2 TDM | 213.189.52.22:27911
PLANETQUAKE ATMAN #3 TDM | 213.189.52.22:27912
PLANETQUAKE ATMAN #4 TDM | 213.189.52.22:27913
PLANETQUAKE DIGITALFRAG TDM | 91.228.199.59:27910
KUBUS: TDM (anticheat) | 217.153.59.106:27910
COOLNET TDM (nofake) | 217.8.180.90:27911
COOLNET TDM 3 (nofake) | 217.8.180.91:27911
COOLNET TDM 4 (nofake) | 217.8.180.91:27912
PLANETQUAKE DIGITALFRAG TDM | 91.228.199.59:27910
4.6 Każdy team jest zobligowany do wystawienia składu 4 osobowego. Mecz może być kontynuowany przez 3 graczy (w przypadku overflowa lub disconnecta jednego z graczy) lecz w czasie countdowna musi być ich 4.
4.7 Mecz rozpoczyna się punktualnie o godzinie, która jest zapisana na www. Jeśli jeden z klanow nie będzie dysponował kompletem graczy po tym czasie zostanie automatycznie wykorzystany wildcard, a jeśli owy klan już go wykorzystał w/o na korzyść teamu przeciwnego. W przypadku upłynięcia regulaminowego czasu, oba klany nie są "kompletne" sędzia ustala termin meczu jemu pasujący bez możliwości negocjacji (w ramach rozsądku). Oczekiwanie na spóźniający się klan (do 20 minut) jest uzależnione od zgody sędziego.
4.8 Można wziąć jeden wildcard na rundę (dwa w czasie trwania całej ligi, ale nie można wziąć dwóch w/c w czasie trwania jednej rundy)
4.0 Jeśli w czasie walki jeden z teamow będzie miał mniej niż 3 zawodników i w ciągu 120 sekundowego timeoutu nikt się nie połączy, zostanie podyktowany walkower na korzyść przeciwnej drużyny.
4.10. Klanom przysługuje jeden 90 sekundowy timeout na mapę (w przypadku overflooda zapauzowanie gry nie wpływa na wykorzystanie timeouta, najdłuższa przerwa w grze może wynieść 120 sec, po upływie tego czasu gry sędzia ma prawu wznowić grę). Tylko w szczególnych wypadkach (określonych przez sędziego danego meczu), można skorzystać z dodatkowego czasu.
4.11 W razie gdy jeden gracz ma zdecydowany zwiększony ping od początku meczu, a klan mimo to decyduje się wystawić go do gry, admin nie ma obowiązku zatrzymywania gry - jednak może reagować na to czy dany gracz może kontynuować grę czy nie (np wisi na wtyce)
4.12 W rundzie 1 gospodarz meczu (pierwszy klan w parze na dana kolejkę np. AAA vs BBB) rozgrywa mecz (do trzech wygranych map) skinem female/athena, drugi klan w danej parze skinem male/grunt. Pierwszą graną mapą, jest mapa klanu BBB, W rundzie 2 gospodarz meczu (pierwszy klan w parze na dana kolejkę np. AAA vs BBB) rozgrywa mecz (trzy mapy) skinem female/athena, drugi klan w danej parze skinem male/grunt. W przypadku porozumienia miedzy oboma klanami admin może dokonać zmian w ustawieniach. Jako, że liga jest dwurundowa nikt nie będzie pokrzywdzony, a zaoszczędzi to niepotrzebnych nieporozumień.
4.13 W czasie meczu na obsie nie może być nikogo poza bezstronnymi sędziami (dany adminy nie może sędziować meczu swojego klanu, chyba że drużyna przeciwna wyrazi na to zgodę) . Jeśli jest radio bądź gtv na meczu, na serwerze może znajdować się więcej osób (w granicach rozsądku), związanych z ekipą plq2.
4.14 W meczu zabrania się utrudniania przeciwnikowi gry, rozpraszania go (nie wolno generować impulsów do serwera oraz wave script).

5. Punktacja
5.1 Za wygraną mapę klan otrzymuje 1 punkt. W rundzie 1 (granej BO3) za wygrany mecz 2:0 klan otrzymuje 3pkt.
5.2 Za przegrana mapę klan otrzymuje 0 punktów.
5.3 Za walkower w rundzie (na jednej mapie) klan otrzymuje -1 punkt.
5.4 W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez klany, o miejscu w tabeli decyduje wynik bezpośredniego spotkania, a następnie ilość fragow netto, jeśli i to nie przyniesie rozstrzygnięcia po obu rundach , klany zagrają 7 mapę (decydującą) której do tej nie grały.

6. Prawa i Obowiązki
6.1 Każdy klan ma możliwość podania maxymalnie 10 graczy, minimalna ilość graczy to 5.
6.2 Po wyznaczonym okresie zapisów do ligi składy nie mogą być aktualizowane poza okresem międzyrundowym i listą rezerwowych? patrz pkt 3.6 d,e,f,g.
6.3 Za każdą próbę oszustwa będą przyznawane kary
6.4 Dysponujemy baza ip graczy z mlq2 i plq2 dzięki czemu gracze podający się za kogoś innego beda wychwytywani.
6.5 Zmianę ip/providera itp. należy zgłosić organizatorom co najmniej 2 dni przed meczem ligowym (zgłoszenie klanu na stronie wymusi podanie ip gracza oraz w razie zmiennego ip - neo - miasta z jakiego gra), wysłanie innego ip niż jest podane na stronie ligi w dniu meczu nie będzie brane pod uwagę.
6.6 Można używać fullbrightow
6.7 Nie można używać AIM botow, wallhackow ani innych tego typu "wspomagaczy"
6.8 Zakaz używania edytowanych modeli (broni, postaci, itemów tzw. Spiked rockets) pod groźbą walkowera i usunięcia z ligi ewentualnie zbanowania dresu ip.
6,9 ClanLeader odpowiedzialny jest za wszystko(zachowanie, terminy etc) i w przypadku ew. nagród on rozdziela je miedzy klanowiczów...
6.10. Każdy klan jest zobligowany do wydelegowania przedstawiciela (CL bądź wa, dla pewność wskazane aby byli wszyscy gracze przewidziani na grę w danym meczu) do reprezentowania klanu na specjalnym ke przedmeczowy który zakłada admin meczu na 30 minut przed godziną rozpoczęcia rozgrywki który który w 100% odpowiada za decyzje podejmowane w związku ze zbliżającym się meczem (serwer, skład, wc etc). Po upływie 20 minut od godziny wyznaczonej na mecz, sędzia podejmuje decyzje o sankcjach jeżeli któryś z klanów nie posiadał kompletu graczy względnie oba klany nie były w stanie skompletować składu, bądź zaprasza graczy na wcześniej ustalony serwer celem rozpoczęcia meczu.
6.11. Przedstawiciel każdego z klanów (cl, wa etc) zobligowany jest do wybrania (z listy serwerów ligowych opublikowanych na stronie ligi) minimum dwóch adresów IP na których chciałby aby jego klan rozgrywał dany mecz ligowy (maja to być dwa różne serwery, różnice portów są traktowane jako jeden adres serwera). W przypadku podania tylko jednego adresu ip, jest to jednoznaczne z tym, że dany klan zawierza wybór serwera adminowi danego meczu (chyba że, klan przeciwny zgodzi się na podane IP). Jeżeli dany klan ma w swoim składzie gracza z zagranicy i ma zamiar on grać w danym meczu, jego ping i warunki gry nie wpływają na wybór serwera, admin porównuje pingi i warunki do gry tylko graczy z polski (gracze z zagranicy są zobowiązani do pod stosowania się do wybranego serwera).
6.12 Każdy gracz ma nakaz nagrywania własnego dema i na żądanie sędziego ma obowiązek przekazać mu je w niezmienionej formie, każda modyfikacja jest jednoznaczna z próbą oszustwa.

7. Kary
7.1 Nie powiadomienie organizatorów ligi o zmianie ip i gra z innego ip - kara meczu dla gracza, anulowanie wyniku mapy na których grał ów gracz
7.2 Gra z innego ip pokrywającego się z ip innej wcześniej zgłoszonej osoby do ligi bez wcześniejszego uzasadnienia - usunięcie z ligi gracza.
7.3 Gra w klanie, którego, nie jest się członkiem - usunięcie z ligi i gracza i klanu
7.4 Zatrzymanie gry bądź jej przerwanie przy pomocy komend break - usunięcie gracza z ligi, anulowanie wyniku z danej mapy, bądź przyznanie w/o.
7.5 Gra na wszelkiego rodzaju wspomagaczach (AIM bot, wallhack) usunięcie z ligi gracza i klanu w jakim grał.
7.6 Gra na nicku różnym od tego podanego na stronie ligi ? kara meczu dla gracza, w przypadku podobnej sytuacji kolejny raz kara dwóch meczy itd.
7.7 Brak dema z meczu (jednoznaczne z próbą zatuszowania czegoś) co oznacza następujące konsekwencje:
1 zdarzenie - ban dla gracza na grę w najbliższej kolejce (kara meczu dla gracza)
2 zdarzenie - ban dla gracza na grę w najbliższej kolejce (kara meczu dla gracza), w/o na korzyść drużyny przeciwnej na danej mapie
3 zdarzenie - w/o na korzyść drużyny przeciwnej na danej mapie, automatyczne usunięcie z ligi gracza.
7.8 W przypadku stwierdzenia edycji dema przesłanego organizatorom PLQ2 ? kara jak w pkt
7.9 W przypadku gry dwóch obcokrajowców w meczu walkower na korzyść drużyny przeciwnej oraz konsekwencje wobec graczy.
7.10 W przypadku nagminnego łamania regulaminu lub celowego utrudniania przeprowadzenia rozgrywek ligowych admini mogą przynać zarówno indywidualne jak i drużynowe kary
7.11 Na cała ligę dopuszczalne są tylko dwa walkowery, przy trzecim klan zostaje karnie wyrzucony z ligi.

^^^
0.044
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl