-=-
Menu
Tabele
Profil
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2019-02-26 Wspólna Scena - TURNIEJ
2019-01-12 Edge q2
2018-03-27 Podsumowanie PLQ2 #15!
2018-03-18 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-03-09 KONIEC PLQ2 #15 - PUCHARY
2018-02-27 WIELKI FINAŁ PLQ2 #15
2018-02-23 O historii słów kil ...
2018-02-05 Walka o Wielki Finał!
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #15
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

Mecz: sX vs Dr
» Podsumowanie « » Opis « » Komentarze « » Nowy komentarz «
Podsumowanie

flaga Syntax Power vs Deadly Rox flaga
Rodzaj:LIGA III
Sędzia:flaga Tabak
Data:2006-10-15 23:00
Wynik:3:0
Fragi:0:0
Mapy:w/o, w/o, w/o
Wyniki:w:o, w:o, w:o
Dema:———

Statystyki graczy
flaga Syntax Power flaga Deadly Rox

Opis
Witam:) Na wst?pie chcia?bym podkre?li?, ?e jest to mój debiut na stanowisku s?dziego w PLQ2, dlatego przepraszam z góry za wszelkie b??dy i niedopatrzenia, które mia?y miesce w czasie meczu.

Mecz jaki mia?em okazj? s?dziowa? to Syntax Power vs Deadly Rox, a wygl?da?o to wszystko tak:

Server: Coolnet TDM #1 (anticheat) 217.8.180.90:27911

Q2DM2
Zanim rozpocz?li?my gr? na serwie panowa?o straszne zamieszanie. Oba teamy nie mog?y si? dogada? kto ma gra?, co chwil? kto? wchodzi? na serwer, wyproszony z niego wraca? z powrotem i chcia? obsowa? itp. Ale w ko?cu uda?o nam si? zacz?? gr? z kilkuminutowym opó?nieniem.

Sk?ady obu dru?yn wygl?da?y nast?puj?co:

Syntax Power:
Zi3lonY
Crimson
Kubos
Gotti

Deadly Rox:
Freak
Sensei
Darkman^^
Drax

Pierwszego Q wyniós?o Dr, a mianowicie Sensei, a w tym samym czasie RA zosta?o zaj?te przez sX, które z tamt?d próbowa?o atakowa? nast?pne quady. I tak si? sta?o - sX wynios?o nast?pnego Quada, ale w mi?dzy czasie straci?o RA na rzecz Dr. Od tamtej pory armor by? g?ównie w posiadamiu ?miertelnych Rakietek, którego pilnie strzegli Freak z Draxem, lecz nawet oni nie zdo?ali go d?ugo utrzyma?. sX nie maj?c innego wyj?cia musia?o si? skupi? na graniu Quada, ale tutaj zaci?ty opór stawiali im Sensei z Darkmanem. Ogólnie sytuacja na mapie bardzo cz?sto si? zmienia?a, jednak?e od samego pocz?tku inicjatyw? posiada?o Dr, które w 7 minucie prowadzi?o ju? 57:30. Powi?kszali oni potem powoli swoj? przewag?, ale sX nie pozostawa?o oboj?tne wobec takiego obrotu sprawy i kilkoma quadrunami potrafi?o pomiesza? szyki przeciwnikowi. W 15 minucie gr? musia? opu?ci? Kubos, którego kto? nami?tnie dr?czy? telefonami, po chwili zast?pi? go Da^ i mo?na by?o kontynuowa?. Sytuacja na mapie ci?gle wygl?da?a tak samo - Q wyci?ga? raz 1 raz 2 team, tak samo nikt nie móg? na d?u?ej zago?ci? na RA. Na 2 minuty przed ko?cem mapy Dr prowadzi?o ju? bezpiecznie 144:77, ?eby ostatecznie wygra? ca?? map? 160:82

Gracz mapy : [Dr]Darkman^^ za ?adne granie Quada i wysokie eff.


Q2DM8
Sk?ad obu zespo?ów:

Syntax Power:
Zi3lonY
Crimson
Da^
Gotti

Deadly Rox:
Freak
Sensei
Darkman^^
Drax

Tutaj pierwsze 5 minut meczu s?dziowa? za mnie P!o, zatem przekazuje cz??ciowe informacje, które wiem od niego. Pierwszym powerupem na mapie by? megas, którego uda?o si? wynie?? Gottiemu. Dr t? map? zacz??o od mocnego uderzenia i tak w pierwszej minucie prowadzi ju? 7:4, a 2 minuty pó?niej ju? 22:5. Pierwszego PS'a wyniós? Freak, jednak?e d?ugo z nim nie pobiega? i wkrótce zosta? ubity przez BFG Crimsona. W 5 minucie Freak wynosi kolejnego PS'a i tak jak poprzednio, po 2 minutach na jego nieszcz??cie go traci. sX du?? cz??? meczu trzyma?o gór? mapy, natomiast Dr gra?o swoistego rodzaju FFA po dole mapy. Ta 2 metoda okaza?a si? korzystniejsza w tym przypadku, bo przewaga Dr ros?a z minuty na minut?. W 11 minucie Freak wynosi ju? swojego 3 PS'a w tym meczu i kieruje si? w stron? HB. Tam kolega niestety nie chcia? mu da? cellsów, wi?c biedak musia? sam na nie poczeka?. Chwile potem kolejny PS dla Dr, i jak by inaczej - wynosi go Freak, który obdarowuje nim Draxa. Oboje przez d?u?szy czas (a? 4 minuty :] ) biegaj? z PSem po ca?ej mapie bij?c bezbronnych graczy sX. W 14 minucie meczu Dr powadzi ju? ró?nic? 60 fragów i wcale nie zamierza zwolni? z tempa. Graczom sX udaje si? potem zat?uc oba PSy przeciwnego klanu, ale nie by?o w tym przypadku ?adnego prze?omu w grze, a wr?cz przeciwnie. Od tamtego czasu do ko?ca mapy gracze Dr nabili a? 70 fragów, a sX tylko nieca?e 10. Wynik ostateczny na tej mapie wygl?da? zatem nast?puj?co: 171:53 dla Deadly Rox

Chcia?bym na marginesie przeprosi? Gottiego, za przypadkowy kick jego osoby w czasie gry, mam nadzieje ?e nie masz mi tak bardzo tego za z?e. Wko?cu pocz?tkuj?cy jestem :)

Gracz mapy : [Dr]Freak za umiej?tne granie Powerupa i bardzo dobre statsy.


Q2DM3
Sk?ad obu zespo?ów bez zmian:

Syntax Power:
Zi3lonY
Crimson
Da^
Gotti

Deadly Rox:
Freak
Sensei
Buba
Drax

Przed t? map? Freak postanowi?, ?e b?dzie mia? na tej mapie 100 fragów, wi?c z ciekawo?ci? obserwowa?em jego poczynania w czasie meczu. Jednak?e na tej mapie sytuacja w pocz?tkowym jej stadium wygl?da?a zupe?nie inaczej ni? na poprzednich mapach. Pierwszego Q wyniós? [Dr]Buba, a pierwszego penta sX|Zi3lony i po 1 minucie sX prowadzi?o ju? 10:1! Czy?by Dr spocz??o na laurach po poprzednich mapach? Wydaje mi si?, ?e tak bo nie mogli oni przez d?u?szy okres czasu nic konkretnego zrobi?, nawet je?li Sensei wynosi? kolejne Penty, a reszta dru?yny bra?a ?rednio co 2 quada. Przewaga sX ros?a nawet do ponad 20 fragów i utrzymywa?a si? na takim poziomie do po?owy meczu. Od 10 minuty sytuacja si? diametralnie zmieni?a. Duet Feak - Drax wko?cu zacz?? poprawnie funkcjonowa? na RG i przez 2 minuty Dr odrobi?o prawie 20 fragów, a gdy na zegarku widnia? czas 7:38 do ko?ca, wynik wynosi? 83:83! Teraz wi?kszo?? fragów nale?a?a do Dr, którzy przez nieca?e 4 minuty nastukali prawie 30 fragów wi?cej od rywali i to oni byli faworytami do zwyci?stwa...gdyby nie pad serwera. Wynik w tym momencie wynosi? 122:95 dla Dr. P.S. Screen z tej mapy to ostatni ktory udalo mi sie zapisac przegladajac demko :)

Coolnet wywina? nam niez?ego psikusa, a cz??? graczy uciek?a po tym zdarzeniu, wi?c zaleg?e 4 minuty meczu musieli?my zako?czy? w innym terminie.

Gracz mapy : Drax za ?adne granie RG, statsy i pomaganie w wynoszeniu quadów. (patrza?em tylko na 1 cz??? meczu przy tym wyborze)


Q2DM3 - dograne 4 minuty
Sk?ad obu zespo?ów:

Syntax Power:
Kubos
Crimson
KZ
Gotti

Deadly Rox:
Simson
Sensei
Darkman^^
Darxx

Ostatnie 4 minuty meczu s?dziowa? za mnie Pio. Nasza rozmowa potem wygl?da?a nast?puj?co:
Pio
jestes ?
Pio
Dr skonczylo grac z sX
Pio
jak bedziesz
Pio
to Ci dam skrina
Pio
zobaczysz skrina
Pio
to opisu nie bedzie trzeba robic :D

Tak wi?c opisu nie musz? robi? - wystarczy popatrze? na wynik - 29:1 dla sX! Nie wiem sk?d ta zmiana w porównaniu z gr? we wcze?niejszym terminie, ale nie widzia?em tego, wi?c nie mi to ocenia? :) Ale najciekawsza rzecz jest taka, ?e dodaj?c teraz fragi z obu cz??ci mapy uzyskamy wynik 124:123 dla sX!

Jednak nie poprzez gr? sX zdobywa 1 punkt za ten mecz. Analizuj?c dane z dwóch cz??ci meczu zauwa?yli?my, ?e gracz Dr - darxx gra? z 2 ró?nych IP. Cz??? spostrzegawczych zauwa?y tak?e, ?e nick gracza te? si? zmieni? - najpierw by?o drax, a potem darxx. Jak jest ostatecznie tego nie wiem, ale t? spraw? i spraw? ewentualnych kar pozostawiam do rozstrzygni?cia organizatorom. Zatem za map? Q2DM3 w/o na korzy?? sX!

Gracz meczu : [Dr]Freak za ca?okszta?t, chocia? 100 fragów na dm3 nie ustrzeli? :)

Dzi?kuje obu teamom za ?adn?, do?? kulturaln? gr?, jednak?e problemy natury technicznej nie pozwoli?y nam sko?czy? wszystkiego do?? sprawnie, ale jak to si? zwyk?o mówi? - co si? odwlecze to nie uciecze, i tym razem tak by?o. (Gdyby jeszcze nie te problemy z IP by by?o bardzo dobrze :) )

screenscreen
Komentarze

KuBi
avatar
2006-10-17 22:56 
jeszcze Dr poleci z ligi za jakiegos fejka OMG!! emo
-Ag3-
avatar
2006-10-19 15:41 
xDDDD
enz
avatar
2006-10-21 14:24 
Tak więc opisu nie muszę robić - wystarczy popatrzeć na wynik - 29:1 dla sX! Nie wiem skąd ta zmiana w porównaniu z grą we wcześniejszym terminie, ale nie widziałem tego, więc nie mi to oceniać emo <- vco do tego to po prostu powraca stara forma :-] Prawie każdy albo każdy z sX miał dłuższą przerwę w q2 !! emo
-Blanka-
avatar
2006-11-08 17:20 
kazdy wie ze darkman to lamus :| chowa sie gdzie tylko sie da a na dm1 to jak pamietam to wchodzi do rooma zbiera wszsytko i wychodzi i leci do boxu ^^ n1 darkman grasz tp emo :} <minus>

Edytowany: 2006-11-08 17:21
enz
avatar
2006-11-23 15:35 
TEN MECZ NIE POWINIEN BYĆ LICZONY !! BO TYLKO MY MAMY ZASRANĄ RUDNE REWANŻOWĄ ! emo emo
Squall
avatar
2006-11-29 10:17 
dr = żal emo

Nowy komentarz
Musisz być zarejestrowany/zalogowany, żeby cokolwiek dodać. Rejestracja
^^^
0.058
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl