-=-
Menu
Tabele
Profil
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2019-01-12 Edge q2
2018-03-27 Podsumowanie PLQ2 #15!
2018-03-18 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-03-09 KONIEC PLQ2 #15 - PUCHARY
2018-02-27 WIELKI FINAŁ PLQ2 #15
2018-02-23 O historii słów kil ...
2018-02-05 Walka o Wielki Finał!
2018-02-02 Puchar Polski
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #15
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

Mecz: agl vs tOk
» Podsumowanie « » Opis « » Komentarze « » Nowy komentarz «
Podsumowanie

flaga Always Good Luck vs Team On-Line Killers flaga
Rodzaj:Runda 2
Sędzia:———
Data:———
Wynik:1:3
Fragi:464:519
Mapy:q2dm2, q2dm6, q2dm3, q2dm7
Wyniki:94:127, 121:94, 110:130, 139:168
Dema:———

Statystyki graczy
flaga Always Good Luck flaga Team On-Line Killers
q2dm2
majkel27:44
agl.me262~13:29
Kabal26:35
q2dm6
agl.me262~29:44
majkel22:20
Kabal19:28
q2dm3
agl.me262~28:55
majkel25:29
s|ara22:54
Kabal23:45
q2dm7
agl.me262~38:45
majkel22:47
s|ara21:33
Kabal39:39

Opis
Pewna niepewno?? towarzyszy?a owemu meczu, oba klany zastanawia?y si? na wzi?ciem wildcard. Ostatecznie zebra?o si? po 4 graczy i mogli?my rozpocz??, mecz dosy? szybko wybieraj?c serwer sQ Battle jako arene pojedynku.

Klany poda?y mapy, ja ustali?em kolejno?? i zacz?li?my dm2 tOk, dm6 agl, dm3 tOk, dm7 agl.

Sam pocz?tek meczu i jak ca?y jego przebieg to g?ownie walka o quada. Na RA usadowi? si? D4ru$ i klika? sobie od czasu do czasu w dó? zabijaj?c wszystko co wje?d?a, potem mordowa? ju? tylko kobiety, i agl nie nie mog?o zdoby? armora. Ca?y czas pod windami biega? MoRo, dziwne, ?e bardzo rzadko agl próbowa?o atakowa? reda ograniczaj?c si? g?ownie do uniemo?liwienia doj?cia do pancerza tokom. Cleaner wyniós? zdecydowan? wi?kszo?? quadow i sia? pop?och w szeregach agl, dzielnie wtórowa? mu redaw obaj zdobyli 93 fragi na 127 jakie zdoby?o ca?e tOk, co przy 94 ze strony agl da?o prowadzenie Team On-Line Killers

Gracz mapy : tOk.Cleaner

Druga mapa to dm6, tutaj zdecydowana wi?ksza wiedza taktyczna ze strony agl, jaki i do?wiadczenie graczy ze stajni hanana sprawi??, ?e mecz móg? mie? do?? jedno strony przebieg, móg? ale nie mia? zarówno majkel i jak i MoRo mimo prawie ca?kowitej kontroli RA i RG nie potrafili skutecznie wykorzysta? tej przewagi i ca?a si?a ognia spoczywa?a na duecie Me262 i au7h odpowiedzialnych za quada, wg mnie by? zauwa?alny brak hanana na tej mapie, na szcze?cie messer dawa? rade. Jak pisa?em mecz móg? mie? jednostronny przebieg ale nie mia?, a wszystko za spraw? Celanera, który szala? SAM na ca?ej mapie zdobywaj?c blisko po?ow? fregaów ca?ego tOk. Pojedynek quadrunnerów na korzy?? au7h i ca?a mapa tak?e dla nich 1:1.

Gracz mapy: agl.au7h

Trzecia mapa to dm3 by tOk. Pierwszy pent dla agl , quad dla tok i ... remis. Pocz?tek skuteczny w wykonaniu kabala który opanowuje ssg/ya i stara si? dzielnie broni? pozycji, jednak z biegiem czasu do g?osu dochodzi majkel i kabal musi zbiera? granaty... Na RL usadowi? si? Ic3cOOL i zbiera? prawie ka?de rl, prawie, bo nast?pne dwa penty nale?a?y do agl, które nie potrafi?o ich skutecznie wykorzysta?. Redaw i Celaner dzielnie klikali z rg, i gdyby nie jeden quad, wspomnianego Celanera poprzedzony 2x rg i w sumie 11 fragów w 20 sekund kto wie jakby si? potoczy? mecz. Jedn? akcja tOk odbi?o rg, wyrówna?o mecz i zacz??o z mozo?em powi?ksza? przewag?. Ostatni pent dla tOk co skutecznie uniemo?liwi?o odbicie mapy agl, siara odpowiedzialny za rg w agl opanowa? swoj? pozycj? na ostanie 90 sek, czym zmniejszy? troch? przewag? klanu Danki 2:1

Gracz mapy: tOk.Cleaner

Czwarta mapa jak si? okaza?o ostatnia to dm7, mapa z której chyba zas?yn??o agl. Przez pare ?adnych miesi?cy byli uznawani za jeden z najlepszych polskich klanów graj?cych na tej mapie, jednak z biegiem czasu mit przemija? i chyba od tego meczu przemin?? doszcz?tnie.
Jak mo?na by?o przewidzie? od samego pocz?tku chaos na mapie, na rl usadawia si? Ic3cOOl i dzielnie broni rakietnicy, o ssg/hb zaciek?e boje tocz? redaw&kabal z Me262 , a Cleaner fraguje si? wzajemnie z au7hem, oko?o po?owy meczu przewaga tOk wynosi?a 50 fragow, i gdy zarówno Danka jak i Smasher siedz?cy na ircu sadzili, ?e nic nie zabierze zwyci?stwa tOk agl zaczyna fragowa? zbli?aj?c si? na oko?o 15 fragow. Do 2 min przed ko?cem wynik dosy? wyrównany ale dwójkowe ataki kabala i redawa na ssg/hb sprawiaj? ?e tOk wygrywa map? i ca?y mecz przechodz?c do 3 rundy PP.

Gracz mapy: tOk.Cleaner

Gracz meczu: tOk.Cleaner

Jak wida? tOk z kopciuszka 2 ligi i klanu który mia? broni? si? przed spadkiem wyrasta na jednego z g?ównych kandydatów do awansu. Ciekaw jestem pojedynków ligowych z TaC i MPS.
W losowaniu PP trafili najgorzej jak mogli, takie by?o g?osy dwa tygodnie temu, jak si? okaza?o sam Cleaner wystarczy? aby ogra? do?wiadczony klan pierwszoligowy, a to nie by? pokaz pe?nych mo?liwo?ci Team On-Line Killers.

GG

screenscreenscreenscreen
Komentarze

Jeszcze brak komentarzy.

Nowy komentarz
Musisz być zarejestrowany/zalogowany, żeby cokolwiek dodać. Rejestracja
^^^
0.047
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl