-=-
Menu
Tabele
Profil
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2018-03-27 Podsumowanie PLQ2 #15!
2018-03-18 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-03-09 KONIEC PLQ2 #15 - PUCHARY
2018-02-27 WIELKI FINAŁ PLQ2 #15
2018-02-23 O historii słów kil ...
2018-02-05 Walka o Wielki Finał!
2018-02-02 Puchar Polski
2018-01-30 Wywiad z Feeble.3c
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #15
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

Mecz: mdt vs =PFH=
» Podsumowanie « » Opis « » Komentarze « » Nowy komentarz «
Podsumowanie

flaga Mors Dicit vs Play for Honor flaga
Rodzaj:LIGA II
Sędzia:———
Data:———
Wynik:3:0
Fragi:338:297
Mapy:q2dm5, q2dm1, q2dm6
Wyniki:103:82, 121:107, 114:108
Dema:———

Opis
WPROWADZENIE
Ten mecz wg wielu osób zosta? zaszufladkowany do kategorii "nudne". No bo co tu ogl?da? - PFH które w tym sezonie spisuje si? naprawd? dobrze, mia?o mie? kolejn? ?atw? przepraw? i z ?atwo?ci? mia?o si? upora? z mdt? Jak?e du?o osób si? pomyli?o... Mecz niew?tpliwie sensacyjny ale o tym ni?ej!

Q2DM5
Oba klany bardzo szybko pojawi?y si? na ircu. Wybór pad? na tpi i mo?emy zaczyna? praktycznie przed czasem!
Sk?ad mdt : ncr, aaa, alfa i gnd.
Sk?ad =PFH= : maszexZ^, Protech, axel i blesh.


Rozpocz?li zdecydowanie gracze =PFH= ale od razu wyhamowuje ich mdt, które zajmuje walec. Szczególnie aaa z ncr czyni? tutaj niez?e spustoszenie. Tak samo na ra, ale tutaj walka o t? pozycj? trwa?a od pocz?tku do ko?ca gry. Wynik przez ca?y mecz naprawd? bardzo wyrównany, oscylowa? w okolicach przewagi 10 fragów na korzy?? kolegów guandiego. Pfh naprawd? si? stara?o odrabia? straty i bywa?y momenty lepsze, kiedy ró?nica fragowa wynosi?a 1-5 fragów; nie pami?tam jednak, by wyszli oni nawet na chwil? na prowadzenie. Ich ataki na walca by?y niestety ma?o skoordynowane. Tylko czasami jakie? próby w wykonaniu protecha czy maszexa potrafi?y zagrozi? przeciwnikowi. By?y to jednak dzia?ania dora?ne, nie nastawione bynajmniej na zaj?cie pozycji. Ko?cowe minuty to nag?y wzrost przewagi mdt i paniczne próby pfh zmniejszenia przewagi. Jednak ju? 3 minuty przed ko?cem meczu mo?na by?o wyrokowa? kto b?dzie zwyci?zc? tej mapy. 103 do 82 dla mdt.
Graczem mapy zostaje [mdt]aaa za heroiczne wysi?ki w obronie walca. GG!

Q2DM1
Przenosimy si? na dobrze nam znan? The Edge.
Sk?ady obu dru?yn bez zmian

Ruszamy w bój! Tutaj naprawd? rozgrywa?a si? spora jatka. Je?li s?dzicie ?e kto? mia? jak?? pozycj? na d?u?ej ni? minut?, to jeste?cie w ogromnym b??dzie. Scenariusz meczu tradycyjny : enemy ma room, to my atakujemy od wody. Potem nast?powa?a zamiana ról i tak w kó?ko. Oba klany walczy?y zaci?cie i nie wiadomo by?o, kto wygra t? map?. Najlepsze popisy na wodzie dawa? maszex wespó? z protechem, którzy cz?sto rozbijali tutaj aaa oraz jego partnerów. Jednak to nie wystarczy?o na dobrze i starannie przygotowane mdt. Odnosi?em wra?enie, ?e jednak uwidoczni? si? wyra?nie brak LuCzKa w sk?adzie Pfh na t? map?. Co prawda rozgrywa dm1 w dosy? specyficzny i denerwuj?cy dla przeciwników, sposób, jednak to w?a?nie dzi?ki temu w II lidze nie maj? sobie na tej mapie równych. A tak - kolejna mapa oddana przez Pfh. Wynik 121 do 107 dla mdt.
Graczem mapy zostaj? wespó? =PFH=maszex i =PFH=Protech za niebywa?? waleczno?? i prób? zmiany wyniku na swoj? korzy??.

Q2DM6
Ostatnia mapa tego wieczoru.
W sk?adzie =PFH= za blesha wchodzi zlagowany LuCzeK.
Sk?ad mdt bez zmian.


Na tej mapce spodziewa?em si? zdecydowanego zwyci?stwa graczy Play For Honor, zwa?ywszy ?e mieli w sk?adzie na t? map? naprawd? do?wiadczonych wyjadaczy jak chocia?by maszex czy axel. Po poprzednich mapach nie s?dzi?em te? ?e wynik mo?e by? jeszcze bardziej wyrównany. No i znowu si? myli?em.
Fascynuj?ca gra i przepi?kne wyrywanie sobie quada. Szkoda ?e nie widzieli?cie, jak w ostatnich sekundach protech wskakiwa? i podbiera? aaa lub alfie quada. Mdt nie pozostawa?o d?u?ne i potrafili nawet skaka? po plecach przeciwnika by odebra? ten artefakt. Tak samo by?o na bfg i rg. Tutak rozgrywa?a si? nieustanna kanonada - ci?gle lata?y jakie? kule w okolicach raila, wydawa?o si? ?e pozycja odzyskana, gdy za chwil? znowu widz? tam np. maszexa. I kolejna seria kul i kolejne m?czarnie. Zapa? obu klanów niewiarygodny - warto obejrze? demka z tego meczu!
A kiedy opad? kurz, zobaczy?em ?e mdt znowu wygrywa. No i gonitwa Pfh - czy uda im si? urwa? chocia? punkt? By?o blisko ale zabrak?o czasu. 114 do 108 dla mdt i 3:0 dla tego klanu.
Graczem mapy zostaje =PFH=maszex za ?adne statsy i ducha walki.
Graczem meczu zostaje natomiast [mdt]ncr za ?adne i wyrównane tp na wszystkich trzech mapach.

PODSUMOWANIE
Wydaje mi si? ?e Pfh troch? zlekcewa?y?o sobie przeciwnika. Jak wida?, II liga jest naprawd? wyrównana i nawet teoretycznie s?abszy rywal mo?e pokona? tego lepszego. Miejmy nadziej?, ?e Pfh szybko ocknie si? po tej wpadce.
Mdt sprawi?o wielk? niespodziank?. Klan, który wielu skazywa?o na pocz?tku na sromotne pora?ki i spadek do III ligi, z kolejki na kolejk? nabiera rozp?du. Oby tak dalej!

screenscreenscreen
Komentarze

Jeszcze brak komentarzy.

Nowy komentarz
Musisz być zarejestrowany/zalogowany, żeby cokolwiek dodać. Rejestracja
^^^
0.608
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl