-=-
Menu
Tabele
Profil
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2019-01-12 Edge q2
2018-03-27 Podsumowanie PLQ2 #15!
2018-03-18 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-03-09 KONIEC PLQ2 #15 - PUCHARY
2018-02-27 WIELKI FINAŁ PLQ2 #15
2018-02-23 O historii słów kil ...
2018-02-05 Walka o Wielki Finał!
2018-02-02 Puchar Polski
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #15
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

Mecz: DS vs ath
» Podsumowanie « » Opis « » Komentarze « » Nowy komentarz «
Podsumowanie

flaga Dark Souls vs Anathema flaga
Rodzaj:LIGA II
Sędzia:———
Data:———
Wynik:2:1
Fragi:369:317
Mapy:q2dm1, q2dm5, q2dm7
Wyniki:108:91, 97:61, 164:165
Dema:———

Statystyki graczy
flaga Dark Souls flaga Anathema
q2dm1
LEFTY24:17
Pretor29:21
drk^^27:28
Platon20:35
sikor15:32
q2dm5
LEFTY24:22
drk^^25:19
Pretor13:17
lanther6:16
sikor4:18
Platon13:39
q2dm7
LEFTY35:26
Pretor52:50
sikor44:45
lanther37:52
drk^^32:52

Opis
WPROWADZENIE
Mecz pomi?dzy obydwoma klanami zapowiada? si? bardzo apetycznie. Ds|, które zosta?o przypisane do II ligi, pocz?tkowo swoj? gr? przynosi?o sporo zawodu i stawia?o opd znakiem zapytania twierdzenie, ?e s? na tyle silni by utrzyma? si? w tej lidze. Jednak?e z kolejnymi meczami wizja przysz?o?ci zacz??a nabiera? w ko?cu ró?owych kolorów, bowiem ich do?wiadczenie i wyniki rosn? z meczu na mecz.
Z kolei ath to klan-przyk?ad ?wietnej organizacji. Klan, który rok temu w III lidze nie mia? sobie równych i dosy? g?adko awansowa? do II ligi. Dlatego zapatrywania na wysok? lokat? by?y co najmniej spore. Niestety, póki co musimy zadowoli? si? przystawkami, które serwuj? gracze tego teamu. Mo?e by? lepiej, ale ci?gle to jeszcze nie to. Dlatego ten mecz mia? pokaza?, w którym kierunku zmierza Anathema.

Q2DM1 & Q2DM5
Dzisiaj niestety do?? nietypowo. Naprawd? zdaj? sobie spraw? z tego, ?e gracze obu teamów czekali na ten raport. Musz? mi dzisiaj wybaczy?, poniewa? sami doskonale wiedz? z kim walczy?em przez obydwie mapy. Otó?, gra na dm1 przebiega?a stosunkowo spokojnie, bez najmniejszych zak?óce?. W po?owie meczu wpada na server kole? o nicku [Ds:FuRa] i powstaje zamieszanie. Ds| prosi o holda b?d?c przekonane, ?e ww. gracza po prostu dopad?a wtyka i jeszcze nie zosta? wywalony z servera. Jak si? za chwil? okaza?o, kto? po prostu zrobi? niemi?? niespodziank? graczom obu klanów - okaza? si? to fejk, który po prostu chcia? nam utrudni? przebieg meczu. Na szcz??cie, Ds| ma znaki rozpoznawcze do swoich kolegów, ja sprawdzi?em ip wi?c jako? si? po?apali?my.
I w tym momencie zaczyna si? walka z owym kolesiem. Na pocz?tku tylko go kicka?em, ale od razu si? reconnectowa?. Wobec tego za?o?y?em bana - oczywi?cie nieskutecznie, w ko?cu mia? neo lecz nie s?dzi??m ?e b?dzie mu si? chcia?o co rusz resetowa? modem. Myli?em si?. Ka?dy ban dawa? mi spokój na pó? minuty, ch?opak wraca? za chwil? z nowym ip. I tak w kó?ko - ban, reset neo, ban, reset... Potem si? wycwani? - wiedzia? ?e musz? najpierw spisa? jego neo, wi?c robi? tylko connecta i od razu disca. Potem zacz??a si? zabawa w zmienianie nicków, co lagowa?o gr?.
Nie maj?c pomys?u jak temu stanowi rzeczy zaradzi?, skrzykn??em par? neutralnych osób z irca, które spowodowa?y ?e server by? full i dopiero tak naprawd? wtedy mog?em podziwia? gr? obu teamów. Dlatego nie b?dzie ?adnego opisu z mapy, bo uczciwie nie wiem co si? na niej dzia?o - screeny na dole.

Q2DM7
Po prowadzeniu Ds| 2:0 ath mog?o powalczy? tylko o 1 pkt.
Sk?ad Ds| : RUL, befree, LEFTY, Fura.
Sk?ad ath : ozos, sikor, lanther, michaq.


Mecz zacz?? si? od lekkiego prowadzenia po stronie Dark Souls. Lefty zaj?? rl i w miar? mo?liwo?ci i dost?pu do arsena?u, rozdziela? nim swoich kolegów, którzy toczyli za?arte boje, szczególne na ra. Na ssg te? nad wyraz du?a aktywno??. Ka?dy walczy? o to co mu si? uda?o zdoby? i tym co posiada?.
Za?arto?ci obu klanom mo?na pozazdro?ci? - chyba nigdy nie widzia?em tak zaciek?ego meczu tak zdeterminowanych klanów na dm7. To by?o co? niebywa?ego - jakby walczyli o fina? NDML-a czy Euroq2l, o pieni?dze, s?aw?... A? mi?e dla oka by?o podgl?danie ich zmaga?.
Ds| minut? przed ko?cem prowadzi?o oko?o 10 fragami. I wtedy sta?a si? rzecz nieoczekiwana - ath odrobi?o ca?? strat? w minut?! Równo w minut?. W ostatniej sekundzie by?a strata 1 fraga. Widz? p?dz?cego sikora od armora w kierunku hp. Goni go?cia. Ostatnimi cellsami kole? zostaje ubity i mamy remis. Tak tak - dogrywka 5-minutowa! Jakby tego by?o ma?o, za?arto?ci i teraz nie zabrak?o po obu stronach barykady. Z ath jakby chwilowo zesz?o powietrze i troch? odpuszczaj?. 2 ostatnie minuty to walka frag za frag i znowu wydaje si?, ?e zwyci?stwo b?dzie dla kolegów RUL-a. No i tu fatalny w konsekwencjach b??d - zamiast walczy? do ko?ca, jakies 10 sekund przed ko?cem meczu wszyscy gracze Ds| znale?li si? na rl - ?aden z nich nie mia? broni, a prowadzili ju? tylko 2 fragami. Takiej okazji nie zmarnowa?o ath, które ponownie sekund? przed ko?cem meczu doprowadzi?o do remisu! I ju? zanosi?o si? na kolejn? dogrywk?, ale kto? z ath nie pozwoli? na to. 165 do 164 dla ath i 2:1 w meczu! Demko z tego meczu koniecznie musi pój?? na demosk?ad - jak na razie, dla mnie naj?adniejszy mecz 1 rundy Plq2!
Graczem mapy zostaje ath:sikor za tego decyduj?cego fraga, który da? jego kolegom dogrywk? i szans? na wygranie meczu!

PODSUMOWANIE
Ds| pokaza?o dzisiaj bardzo ?adne i sk?adne tp. Wida?, ?e dopiero si? rozkr?caj? i jeszcze wszystko przed nimi.
Ath na pewno pozostaje niesmak, szczególnie po tej dm7. Jednak?e ich determinacja i zaanga?owanie zas?uguje na pochwa?y.

Mamy te? antybohatera meczu a mianowicie kolesia który blokowa? gr?. Czu?em za?enowanie i bezsilno?? z tego powodu, ?e jaki? ?mie?, który nawet boi si? przyzna? do tego kim jest, wchodzi bezkarnie na server i skutecznie przeszkadza w grze, ba, doprowadzaj?c nawet graczy obu teamów do stanu wrzenia. Z pewno?ci? szczeniackie zachowanie tego kolesia nie zas?uguje na pochwa?y.

B?d? próbowa? zainterweniowa? w tej sprawie. Mam spisan? du?? cz??? jego adresów ip. Niestety, jest to neostrada ale i tak troch? mo?na si? by?o z tego dowiedzie?. Tutaj postulat szczególnie do Harvena i innych programistów z naszej sceny - przyda?oby si? wprowadzi? jakie? rozwi?zanie, które mog?oby czemu? takiemu zapobiec. By? mo?e przedyskutowana powinna zosta? ponownie propozycja As_Besta z programem No Fake. Nie wiem czy co? uda si? poczyni? w tym kierunku, ale te? nie mo?na dopu?ci? do tego, by mecze by?y blokowane przez takich ludzi.

screenscreenscreen
Komentarze

Jeszcze brak komentarzy.

Nowy komentarz
Musisz być zarejestrowany/zalogowany, żeby cokolwiek dodać. Rejestracja
^^^
0.039
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl