-=-
Menu
Tabele
Profil
Serwisy
Linki
Reklamy
Ostatnie nowiny
2019-01-12 Edge q2
2018-03-27 Podsumowanie PLQ2 #15!
2018-03-18 PUCHAR POLSKI 2018 - ...
2018-03-09 KONIEC PLQ2 #15 - PUCHARY
2018-02-27 WIELKI FINAŁ PLQ2 #15
2018-02-23 O historii słów kil ...
2018-02-05 Walka o Wielki Finał!
2018-02-02 Puchar Polski
Ostatnie mecze
Informacje
PLQ2 TDM #15
IRC: discord #PLQ2
Zapisy: wyłączone
Transfery: nie
Limit graczy: 10
Klany gracza: wyłączone

Mecz: =PFH= vs wD`
» Podsumowanie « » Opis « » Komentarze « » Nowy komentarz «
Podsumowanie

flaga Play for Honor vs Way of the Damned flaga
Rodzaj:LIGA II
Sędzia:———
Data:———
Wynik:2:1
Fragi:424:267
Mapy:q2dm6, q2dm3, q2dm8
Wyniki:102:110, 153:97, 169:60
Dema:———

Statystyki graczy
flaga Play for Honor flaga Way of the Damned
q2dm6
brak informacji
Hzi40:32
Pio24:16
VENERIX25:34
Cool21:58
q2dm3
brak informacji
VENERIX33:38
Cool16:40
Ag3nt29:56
Pio19:48
q2dm8
brak informacji
Ag3nt24:43
Hzi15:37
Pio10:37
VENERIX11:59

Opis
Po krótkiej naradzie na IRC'u udajemy si? na serwer.

Mapy to: q2dm6, q2dm3 i q2dm8

wD zagra?o sk?adem: Pio, Cool (na dm8 zmieni? si? z HZi), Venerix, HZi (na dm3 zmieni? si? z Agentem) za? PFH wystawi?o do walki Inta, maszexa, Luczka (który po paru minutach gry zamieni? si? z Axelem) i Protecha.

Q2DM6
Po wej?ciu na serwer rozpoczyna si? gra. Venerix ma pierwszego respa na outside, zgarnia SG i bierze quada. Zdobywa 2 fragi, po czym ginie z granatka maszexa. W mi?dzyczasie int osiedla si? na rl, Luczek na bfg, a Pio na rg. Nast?pnego powerupa wynosi znowu w/w by?y gracz synth, ale zostaje od razu ze strzelony z Protechowego SSG. Utrzymywanie pozycji jest takie, jak wcze?niej i tak ju? pozostaje przez wi?ksz? cz??? spotkania. Trzeciego quada zgarnia Protech, niestety maj?c 12 ?ycia za du?o nie dzia?a, ginie z r?k coola. Kolejnego powerupa wynosi znowu ten gracz PFH, maj?c SG szuka na mapie graczy, w ko?cu wpada na uzbrojonego w SSG coola. Jeden strza? go powstrzymuje. Szóstego quada zgarnia znowu Protech, ale znowu trafia na coola. RG i RL g?ównie opanowane przez wD, BFG przez Luczka. Walka jest do?? zaci?ta i wyrównana, pada frag za fragiem. Po 5 min mamy wynik 33:28 dla wD. Siódmego powerupa bierze HZi i coraz bardziej powi?ksza przewag? wD na tej mapie. Ósmego, dziewi?tego i dziesi?tego quada zgarnia Protech. Nadrabia nimi strat? PFH i w 9 minucie ten klan prowadzi. Luczek prosi o holda. Po dalszym wznowieniu gry, nieszcz?sny quadruner l?duje dwa razy w lawie. W tym czasie venerix obejmuje BFG. Jedenastego powerupa znowu wynosi Protech. Niestety napotyka si? na rakiet? coola. W 10 minucie Luczek prosi o zmian?. Wchodzi za niego axel, który do?? szybko odbija stracon? przez Luczka pozycj?. Jedenastego quada bierze HZi, tym samym powi?ksza przewag? swojego klanu. Dwunasty q znowu Protech, nadziewa si? na granatka. Pozycje s? utrzymywane jak wcze?niej, strata której? z nich nie trwa zbyt d?ugo - RG & RL wD, BFG dla PFH. Trzynasty i czternasty powerup zgarniany przez quadruna PFH, niestety rajdy nie trwaj? d?ugo. Pi?tnasty quad idzie w r?ce coola. 5 minut przed ko?cem Play For Honor prowadzi 3 fragami. Int dalej najcz??ciej jest widziany na RL'u, Pio na RG, a axel na BFG. Ci trzej gracze trzymali z uporem swoje pozycje, z innymi bywa?o ró?nie. Szesnastego q bierze Protech, za? siedemnastego cool, który szybko zabija si? o w?asn? rakiet? przy wyj?ciu. Osiemnastego powerupa bierze HZi. Przedostatniego i ostatniego quada równie? zgarnia w?a?ciwy quadruner wD. Na minut? przed ko?cem wynik dalej oscyluje w granicach remisu (100:100). Szans? na wygran? PFH przekre?la HZi nabijaj?c te par? fragów i przechylaj?c szal? zwyci?stwa na korzy?? swojego klanu.
Wynik - 110:102

Gracz mapy: HZi g?ównie za te dwa ko?cowe quadruny, jak i najwi?ksz? liczb? fragów w meczu.


Q2DM3
Za HZi na t? map? wchodzi Agent. Pierwsz? pent? bierze maszex, a axel quada. Gdy mx wpada na SSG z rl, najwyra?niej przez przypadek wpakowuje rakiet? w koleg? z quadem. Nabija 2 fragi i maj?c 1 na koncie gra dalej. Drugiego niebieskiego powerupa bierze cool, ale nadziewa si? na granatek maszexa. Protech i int zajmuj? rg i sp?dz? tam ju? prawie ca?y mecz, dzielnie utrzymuj?c t? pozycj?. Pio stara? si? je odbi?, z raz lub dwa mu si? to uda?o, ale za d?ugo tam nie pozostawa?. Trzeciego quada bierze axel i wprowadza niema?e zamieszanie w szeregach wroga. Czwartego powerupa zgarnia cool i troch? fraguje na SSG. Pi?ty równie? nale?y do niego, ale napotyka si? na rakiet? przez axela. Po 5 minutach PFH prowadzi 36:25. Os?aniany przez maszexa w/w gracz Play For Honor bierze kolejnego quada. Drugiego invula w tym czasie zgarnia Protech i klaruje sytuacj? aktualnie panuj?c? na railu. W ten sposób PFH coraz bardziej ukazuje swoj? dominacj? na tej mapie. Siódmego q bierze maszex, ale ma bliskie spotkanie z rakiet? coola. Ósmy nale?y równie? do niego, wynosi go w ?adny sposób, tu? pod nosem gracza wD. Dziewi?ty z kolei trafia do r?k axela, lecz nie nabija on ?adnego fraga. Dziesi?tego bierze maszex i zabija przeciwników. Po 10 minutach mamy wynik 77:41 dla PFH. Trzecia penta axela, a jedenasty quad mx'a. Udaje si? on w okolic? sety, bierze j? a potem udaje si? po powerupa. ?adnie fraguje ludzi z wD i coraz bardziej podkre?la wygran? swojego klanu na tej mapie. Trzynastego q bierze Venerix, ale nied?ugo potem ginie. Gracze We Dream s? teraz g?ównie rozlokowanie w okolicach granatków i pod rg. Czasami udaje im si? zgarn?? armora, set?, quada, czy nawet zabi? którego? z przeciwników lecz nie robi to na graczach PFH wi?kszego wra?enia. Pewni ju? swojej wygranej graj? spokojnie do ko?ca. Na 5 min do ko?ca mamy wynik 119:55. Ostatni? pent? bierze maszex, a quada axel. Ostatnie 3 powerupy nale?? do coola. Niestety ko?cowe poczynania wD za du?o im si? nie zda?y i przegrywaj? t? map?.
Wynik - 153:97

Gracz mapy: Wacham si? pomi?dzy Protechem, a maszexem, ale raczej Protech za naprawd? godn? podziwu gr? na rg.


Q2DM8
Za coola na t? map? wchodzi znowu HZi. Pierwszego PS'a bierze axel, a drugiego maszex. Utrzymuj? oni swoje powerupy przez wi?kszo?? meczu (d?u?ej mx). Gracze PFH g?ównie skupiaj? si? na utrzymywaniu RG / Alcove. Do HB wpadaj? tylko po cellsy potrzebne do buldogów. Wszystkie przedmioty ze skrytki zgarnia maszex. Po 2 minutach ma ju? 190 ?ycia, 200 RA i 200 PS'a. Kolejn? set? równie? bierze ten gracz. W mi?dzyczasie zabija wszystko co si? porusza. 5 minut mija i widzimy wynik 34:16 dla PFH. Od czasu do czasu graczom wD uda si? wynie?? jakiego? powerupa, lecz zostaj? niemal natychmiast zabici. Po 10 minutach ju? tylko Protech nie ma Power Shield'a, wi?c tylko on ginie. Axel i maszex maj?c ~30 fragów i 0 deaths'ów plasuj? si? na pozycji liderów w tym meczu. Biegaj? sobie spokojnie po mapie i bij? graczy wD, którzy przemieszczaj? si? g?ównie w okolicach SG, czy RL. Oko?o 13 minuty Venerix dopada ps'a lecz szybko ginie z r?k axela. Mniej wi?cej w 15 minucie meczu axel traci swojego powerupa i ginie 2x. Potem udaje si? szybko do alcove, bierze set? i dalej gania graczy wD. HZi bierze BFG i do?? skutecznie zabija Int'a i Protecha, którzy nie maj? ps'ów. W 19 minucie maszex ginie po raz pierwszy i ostatni. Pod koniec graczom We Dream udaje si? zabra? ze 2 czy 3 powerupy, czym i tak zbytnio nie poprawiaj? swojej sytuacji. Przegrywaj? ostatni? map?.
Wynik - 169:60

Graczem mapy zostaje maszex za nieustanne fragowanie i tylko 1 deaths'a.

Graczem meczu zostaje maszex za równ? gr? na wszystkich mapach.

screenscreenscreen
Komentarze

Jeszcze brak komentarzy.

Nowy komentarz
Musisz być zarejestrowany/zalogowany, żeby cokolwiek dodać. Rejestracja
^^^
1.375
www.control.net.pl | katalogi stron w controlwebs.pl